Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory

Nemocnica Bory má za sebou prvý rok prevádzky

Za dvanásť mesiacov sa v Nemocnici Bory vykonalo vyše 8 000 hospitalizácií a ošetrilo 1 600 pacientov s onkologickými ochoreniami.

Nemocnica Bory má za sebou prvý nábehový rok

Po štyri a pol roku výstavby sa na konci marca minulého roka otvorila nová nemocnica na Slovensku. Vďaka nej sa zvýšila dostupnosť akútnej a intervenčnej zdravotnej starostlivosti v špecializáciách, ktoré dlhodobo vykazujú dlhé čakacie lehoty.

Aktuálne sú už v činnosti všetky špecializácie a pracoviská, ktoré sú zazmluvnené všetkými zdravotnými poisťovňami. Plnohodnotný režim by mala dosiahnuť v priebehu tohto roka. Nemocnici sa podarilo získať dôveru zdravotníkov a dnes v nej pracuje takmer 1 300 zamestnancov.

Doteraz najvyššia súkromná investícia do slovenského zdravotníctva v hodnote 250 miliónov eur dosiahla za prvých dvanásť mesiacov prevádzky veľmi pozitívnu odozvu zo strany verejnosti, dôkazom čoho je vysoký záujem zo strany pacientov ako aj popredné umiestnenie v rebríčkoch pacientskej spokojnosti dvoch najväčších zdravotných poisťovní. 

Sme hrdí, že sa nám podarilo otvoriť novú nemocnicu

Nemocnica Bory je dnes nielen novým etalónom, ako by mali nemocnice vyzerať, ale je zároveň schopná poskytovať komplexnú medicínu a liečiť pacientov s najnáročnejšími diagnózami.

„Na to sme ako tím Nemocnice Bory najviac hrdí. Podarilo sa nám ju dokončiť v plánovanom termíne i rozpočte, čo je pri takýchto zložitých stavbách unikátne. Po výstavbe prešla úspešným regulatórnym procesom, získala komplexné zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami a nakoniec bola zaradená do tretej kategórie nadregionálnych akútnych nemocníc,“ uviedol Peter Lednický, generálny riaditeľ Penta Hospitals International, ktorý v súčasnosti vedie aj novootvorenú nemocnicu.

Dnes má už nemocnica plne funkčné všetky svoje pracoviská a špecializácie. Čaká ju ešte úloha – plne spriechodniť, teda pracovať na optimalizácii vnútorných procesov a cesty pacienta tak, aby sa maximalizovalo využitie jej priestorovo-technologických kapacít.

„Vo februári sme sa začali podieľať na vzdelávaní nových lekárov a privítali v nej prvých medikov. Nemocnica Bory predstavuje prelom v slovenskom zdravotníctve, je nepostrádateľnou súčasťou siete bratislavských nemocníc a vzbudzuje čoraz väčší rešpekt v celom stredoeurópskom regióne,“ vysveľuje Peter Lednický.

Čo sa podarilo za rok od otvorenia?

Od apríla minulého roka sa spustila prevádzka ambulantnej časti spolu s rádiodiagnostikou, centrálnou prípravovňou liekov, ako aj darcovské centrum. Jednodňová zdravotná starostlivosť, ale aj operácie spojené s hospitalizáciou, sa začali realizovať v máji. Prvé deti sa v Pôrodnici Bory narodili začiatkom júna. 

Spustenie urgent

Náročným krokom bolo spustenie prevádzky urgentného príjmu na začiatku septembra. Ku koncu roka sa podarilo odštartovať dobrovoľnícky projekt Krajší deň. Na začiatku tohto roka sa spustila prevádzka nukleárnej medicíny a dialyzačného pracoviska, čím sa stala Nemocnica Bory plne otvorená.

Hoci je nemocnica ešte stále v nábehovej fáze, za dvanásť mesiacov od otvorenia ošetrila 140-tisíc pacientov, vyše 13-tisíc prešlo urgentným príjmom a viac ako 8-tisíc pacientov bolo hospitalizovaných.

Kapacita porodov porodnica bory 1

Pôrodnica Bory a novorodenecká JIS

V Pôrodnici Bory prebehlo 1 450 pôrodov, pričom o 55 novorodencov sa postarali na jednotke intenzívnej starostlivosti.

otvorenie pracoviska radiacnej onkologie cyberknife kyberneticky noc liecba nadorov2

Pomoc onkologickým pacientom

Až 1 600 pacientov prišlo do Nemocnice Bory s onkologickým ochorením. Vyše 220 z nich absolvovalo operačný zákrok s pomocou najmodernejšieho robotického prístroja da Vinci Xi.

Ďalších 80 pacientov absolvovalo liečbu pomocou kybernetického noža, ktorý je jediný na Slovensku. Jednou z výhod Nemocnice Bory je aj možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby pri hospitalizácií, čo využilo 1 700 príbuzných.

Darujte krv v Nemocnici Bory

V darcovskom centre darovalo krv už cez tisíc darcov. Celkovo darovali spolu 550,8 litrov krvi. 

Krv môžete v Darcovskom centre Nemocnice Bory darovať každý pracovný deň. Objednať sa môžete nahttps://rezervacie.darcovskecentrum.sk.

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Nemocnica Bory poskytuje zdravotnú starostlivosť vo viac ako päťdesiatich špecializáciách. Hlavnú časť tvorí šesť klinických interdisciplinárnych programov, na ktorých sa podieľajú odborníci viacerých špecializácií. Patrí medzi ne starostlivosť o ženu a dieťa, srdcovocievne ochorenia, cievne mozgové ochorenia, onkologické ochorenia, úrazové lekárstvo a program pre poruchy metabolizmu a trávenia.

Porod v nemocnici Bory

Pôrodnica Bory je najväčšou pôrodnicou na Slovensku

Pôrodnica sa stala tzv. lovebrandom, kedy sa kapacita pôrodov na daný mesiac obsadí do štyridsiatich sekúnd.

Pokiaľ ide o úsek gynekológie, nemocnica okrem všeobecnej benígnej gynekológie poskytuje aj komplexnú a úplnú onkogynekologickú a urogynekologickú liečbu, vrátane rekonštrukčných operácií v oblasti malej panvy. Od decembra minulého roka svoju činnosť spustilo aj vysokošpecializované centrum fetálnej medicíny. 

Intenzívna medicína

Oddelenie anestéziológie, perioperačnej a intenzívnej medicíny zabezpečuje poskytovanie perioperačnej a intenzívnej starostlivosti pre všetky klinické programy Nemocnice Bory. Oddelenie má špičkové vybavenie pre lôžka intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti aj pre lôžka intermediálnej starostlivosti, ktoré sú primárne využívané pre pacientov po kardiovaskulárnej a neurovaskulárnej intervencii.

urgentny prijem 8

Nový urgent

Oddelenie urgentného príjmu, ktoré bolo uvedené do prevádzky na konci minulého leta, je moderne koncipované pracovisko s vysokoprahovou aj nízkoprahovou časťou. Urgentný príjem poskytuje špecializovanú starostlivosť pacientom z Bratislavy a širokého regiónu Záhoria. 

ortopedicka operacia vymena kolenneho klbu s robotickou asistentciou ROSA

Ortopédia a traumatológia

Integrované ortopedicko-traumatologicko-rehabilitačné pracovisko v Nemocnici Bory je podobne ako ostatné medicínske programy založené na multidisciplinárnej spolupráci. Komplexne pokrýva chirurgiu pohybového aparátu. Počas prvého roka prevádzky úspešne vykonalo 400 totálnych endoprotéz kolenného a bedrového kĺbu. Pri kolenných kĺboch sa ako na jedinom pracovisku na Slovensku súčasne štandardne používa robotická technológia ROSA.

CINRE

Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE) sa v lete presťahovalo do Nemocnice Bory. Pacientom s cievnou mozgovou príhodou i infarktom myokardu poskytuje neurovaskulárnu a kardiovaskulárnu diagnostiku, miniinvazívnu liečbu, ako aj endovaskulárny program a program intervenčnej kardiológie. Ide o najväčšie pracovisko svojho druhu v krajine.

Pacienti rozhodli v hodnotení nemocníc

Po necelom roku od spustenia sa stala Nemocnica Bory podľa pacientov Všeobecnej zdravotnej poisťovne najlepšou všeobecnou nemocnicou na Slovensku.

Pacienti v prieskume zdravotnej poisťovne Dôvera zvolili Nemocnicu Bory za druhú najlepšiu nemocnicu v kategórií všeobecných nemocníc. Oba prieskumy prebiehali v roku, keď Nemocnica Bory ešte len spúšťala svoju prevádzku a je ešte stále v nábehu.