Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory
Riaditel nemocnice Bory Lubos Lopatka podcast

Vypočujte si nový podcast s Ľubošom Lopatkom

Ľuboš Lopatka je generálnym riaditeľom Nemocnice Bory. V rámci skupiny Penta už pracoval aj v minulosti ako riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia. Po niekoľkoročnej pauze sa do zdravotníctva vrátil, aby mohol stáť pri otvorení najmodernejšej nemocnice na Slovensku.

Stavba Nemocnice Bory je dokončená

Exteriér budovy je úplne dokončený a prebiehajú posledné práce v interiéri a zariaďovanie priestorov. Predpokladáme, že v novembri získame právoplatné kolaudačné rozhodnutie. S nábehom nemocnice by sme chceli začať postupne, takto veľká nemocnica sa nedá spustiť jednorazovo. 

Čo otvoríme v Nemocnici Bory ako prvé?

Ako prvé spustíme už v marci 2023:

Postupne sa pridajú aj ostatné pracoviská. Na jar 2023  pripravujeme plánované spustenie:

 • jednodňovej chirurgie, 
 • operačných sál, 
 • pracoviska radiačnej onkológie,
 • laboratórií,
 • nemocničnej lekárne a centrálnej prípravovne liekov,
 • darcovského centra.

Následne sa postupne spustí lôžková časť, OAMIS a počas leta pomôžeme na svet prvým bábätkám v Pôrodnici Bory.

V poslednej fáze na jeseň 2023 sa pripravujeme na spustenie:

Tomuto prispôsobujeme nielen prístrojové vybavenie, ale aj tím ľudí. Záleží nám na tom, aby motivácia našich zamestnancov bola naviazaná na výkon, ale aj ich skúsenosti.

nemocnica bory -stavba-lozkove-oddelenie

Zdravotnícki pracovníci v Nemocnici Bory

V Nemocnici Bory bude pracovať viac ako 1 500 zamestnancov, z toho drvivá väčšina budú zdravotnícki pracovníci:

 • 320 lekárov, 
 • 440 zdravotných sestier, 
 • 470 ostatných zdravotníckych pracovníkov. 

Získavanie zamestnancov Nemocnice Bory prebieha v niekoľkých krokoch, pričom pozície kľúčových zamestnancov vo vedúcich pozíciách už máme obsadené.

Mýty spojené s Nemocnicou Bory

S otvorením najmodernejšie nemocnice na Slovensku sa čoraz častejšie objavujú mýty. Bude Nemocnica Bory vykrádať ostatné nemocnice v Bratislave? Alebo ochromí otvorenie Nemocnice Bory zdravotnú starostlivosť v bratislavskom regióne? 

Je dôležité povedať, že Nemocnica Bory nespôsobí ochromenie poskytovanie zdravotnej starostlivosti v Bratislave a okolí. Viac nemocníc určite neznamená horšiu zdravotnú starostlivosť pre pacientov. 

Zdravotníctvo na Slovensku má personálny problém už dlhodobo. Nie je to spôsobené výstavbou Nemocnice Bory, ale dlhodobým neriešením problémov, devastáciou nemocníc a stratou atraktivity zdravotníctva ako kariérnej voľby,” vysvetľuje generálny riaditeľ Nemocnice Bory Ľuboš Lopatka.

Nemocnica Bory láka slovenských zdravotníkov späť 

Nemocnica Bory je “svetielko nádeje” pre mnohých zdravotníkov, ktorí plánovali odísť pracovať do zahraničia. Vďaka projektu Nemocnice Bory sa rozhodli ostať v slovenskom zdravotníctve. Tiež najmodernejšia nemocnica na Slovensku láka slovenských zdravotníkov pracujúcich v zahraničí späť. Vďaka možnosti uplatniť svoje vedomosti a skúsenosti zo hraničia v projekte Nemocnice Bory, sa rozhodli vrátiť viacerí lekári i sestry.

Z americkej nemocnice na Bory

Jedným z nich je aj Martin Izakovič, klinický líder pre internú medicínu. MUDr. Martin Izakovič sa po 25 rokoch vracia na Slovensko zo Spojených štátov amerických. Na Slovensko so sebou prináša koncept hospitalistov, ktorý predstavuje novinku nielen v novej bratislavskej nemocnici, ale aj v slovenskom nemocničnom prostredí. 

MUDr. Izakovič bol pri tom, keď sa v Spojených štátoch pred dvoma desaťročiami rozbiehala táto nová medicínska disciplína. Hospitalisti budú mať v novej bratislavskej nemocnici na starosti viac ako polovicu hospitalizovaných pacientov na lôžkových oddeleniach. 

Hospitalistika – nemocničná medicína

V Nemocnici Bory bude pôsobiť pod vedením Izakoviča najmenej päťdesiat hospitalistov. Tí budú mať pacientov po celej budove nemocnice, od prvého po piate podlažie. Namiesto štandardných lôžkových oddelení bude totiž v Nemocnici Bory hospitalistické oddelenie, ktoré bude postavené na systéme plávajúcich lôžok. Viac sa o hospitalistike a MUDr. Izakovičovi dozviete na našom webe.

rotacia sestier v nemocnici bory2

Zdravotníci majú motiváciu pracovať v modernom prostredí a chcú sa vzdelávať

Aj prieskumy ukazujú, že pre zdravotníkov nie je mzda tým jediným motivačným faktorom sestier a lekárov, pre ktorý sa rozhodnú ísť pracovať inde. Ale je to aj prostredie, moderné vybavenie a technológie, s ktorými môžu pracovať na ich pracovisku. Z tohto pohľadu bude Nemocnica Bory nielen pre pacientov, ale aj zdravotníkov, špička. 

Okrem toho by sme radi poskytli vhodné podmienky pre vzdelávanie, odborný rast a výskum zdravotníkom a študentom medicíny a ošetrovateľstva, ktorí sa chcú vzdelávať pod vedením našich odborníkov. Zabezpečili sme pre nich školiace stredisko, súčasťou ktorého budú:

 • tri tréningové miestnosti,
 • dve konferenčné miestnosti,
 • taktiež tréningová operačná sála,
 • intenzivistická a pacientska izba vybavené trenažérmi na nácvik ošetrovateľských výkonov. 

Nemocnica Bory bude slúžiť všetkým pacientom

Nemocnica Bory tu bude pre pacientov v rámci ich zdravotného poistenia. V súčasnosti máme pre poistencov zdravotných poisťovní Dôvera a Union dobrú správu, keďže rokovania s týmito poisťovňami sú už vo finále. Začali sme tiež rozhovory so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. 

Veríme, že do otvorenia Nemocnice Bory v marci 2023 budú môcť poistenci aj tejto poisťovne využiť zdravotnú starostlivosť v najmodernejšej nemocnici na Slovensku v rámci verejného zdravotného poistenia.

Vypočujte si nový podcast

Viac sa dozviete v novom Penta podcaste s generálnym riaditeľom Nemocnice Bory Ľubošom Lopatkom.