Spať na novinky
Aktuality zo sveta novej generácie
Porod v nemocnici Bory, nova bratislavska porodnica

Pôrodnica v Nemocnici Bory

Otvorenie gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v Nemocnici Bory bude postupné od ambulantnej časti, cez operačnú časť až po otvorenie pôrodnice do leta 2023. No už dnes vyberáme sestry i pôrodné asistentky, ktoré v nej budú pracovať. Aká bude práca pôrodnej asistentky? Bude mať kompetencie viesť fyziologický pôrod?

Najmodernejšia pôrodnica na Slovensku

Pôrodnica Bory bude disponovať ôsmimi pôrodnými izbami vybavenými  medicínskou technikou v podobe plnohodnotnej pôrodnej sály. V tesnom susedstve pôrodnice budú pri plnej prevádzke dve sekčná operačné sály, jedna pre plánované Cisárske rezy a druhá pri urgentné. V prípade, že počas pôrodu nastanú komplikácie, po indikovaní lekárom bude možné pôrod ukončiť cisárskym rezom v ktoromkoľvek čase.

Pôrodnica je úplne iné oddelenie v nemocnici ako ostatné. Pôrodná asistentka pracuje samostatne, starostlivosť je komplexná a pôrodná asistentka musí byť v strehu. V spolupráci s lekárom-pôrodníkom Taktiež vždy myslí na to, že sa stará o dvoch ľudí naraz – o mamičku a  aj bábätko. Celkovo plánujeme v Nemocnici Bory zamestnať do 50 pôrodných asistentiek.

Výhody pôrodnice Nemocnice Bory

 • individuálna starostlivosť,
 • samostatné moderné a nepriechodné pôrodné izby,
 • prítomnosť partnera,
 • ošetrenie bábätka priamo na pôrodnej izbe a bonding
 • trpezlivosť a priateľská atmosféra

V Nemocnice Bory plánujeme pre budúce mamičky aj predpôrodné kurzy a prehliadky pôrodnice.

porodna asistentka-2

Čo bude úlohou pôrodnej asistentky?

Individuálna starostlivosť v Pôrodnici Bory bude znamenať, že jedna pôrodná asistentka sa bude starať o rodičku od príjmu až po pôrod. Budúca mamička sa na ňu bude môcť obrátiť v prípade obáv a problémov. V Nemocnici Bory je plánovaných 3 000 a viac pôrodov ročne. Budeme klásť veľký dôraz na adaptáciu personálu, vzdelávanie a komunikačné štandardy.

Prítomnosť pôrodnej asistentky

V Pôrodnici Bory pri nerizikových graviditách plánujeme posilniť postavenie pôrodných asistentiek, ktoré majú kľúčový vplyv na rozhodovanie rodičiek. Chceme, aby fyziologickú tehotnosť a pôrod viedla pôrodná asistentka. V prípade komplikácií alebo objavenia sa rizikových skutočností sa pôrodná asistentka kedykoľvek obráti na skúseného gynekológa-pôrodníka. 

Štatisticky je totiž dokázané, že nerizikové pôrody pod dohľadom pôrodných asistentiek končia menej často cisárskym rezom. Pokiaľ ide o ženy s rizikovým tehotenstvom, bude pre ne vyčlenený trakt v susedstve oddelenia šestonedelia, kde budú ešte pred pôrodom hospitalizované a sledované pod dohľadom gynekológa-pôrodníka. 

Pôrodná asistentka sa stará o tehotnú ženu:

 • po fyzickej aj psychickej stránke,
 • v prípade fyziologickej tehotnosti sa o ňu stará v spolupráci s lekárom už v prenatálnej poradni,
 • sprevádza ju počas celého pôrodu,
 • je schopná viesť fyziologický pôrod,
 • Asistuje pôrodníkovi a stará sa o ňu v pôrodnici  pri patologickom pôrode,
 • stará sa o ňu aj po pôrode,
 • poskytuje inštrukcie v rámci prvého dojčenia a starostlivosti o dieťa,
 • taktiež môže robiť návštevnú službu doma po pôrode.

Alternatívne spôsoby tlmenia bolesti v Nemocnici Bory

Pôrod je úžasná a jedinečná situácia v živote ženy. Žena by  mala dôverovať tomu, čo robí lekár a pôrodná asistentka. Všetko, čo robia, je preto, aby bola v poriadku rodička aj bábätko.

K tomu, aby pôrod pre ženu prebiehal čo najpríjemnejšie, budeme využívať:

 • hudbu
 • aromaterapiu – na uvoľnenie, upokojenie, relaxáciu,
 • náparku,
 • masáž hrádze, ktorá sa vykonáva pri každom pôrode.

Priebeh pôrodu v nemocnici Bory

Pôrod bude prebiehať na osobitnej pôrodnej izbe hotelového typu s vlastnou toaletou pri zachovaní vysokého stupňa intimity. Takýchto pôrodných izieb bude v Pôrodnici Bory až osem. Žiadne prechodné miestnosti či rodenie v spoločných priestoroch, kde sú rodičky od seba oddelené len paravánom, s čím sa ženy stále stretávajú v niektorých pôrodniciach na Slovensku.

Ak sa nevyskytnú komplikácie, počas celého pôrodu vrátane približne dvoch hodín po pôrode žena zostane stále v tej istej izbe. Počas tohto obdobia bude na ňu odborne dohliadať pôrodná asistentka. Takisto pri nej bude môcť byť aj sprevádzajúca osoba.

V Pôrodnici Bory máme ambíciu priblížiť sa atmosférou na pôrodnej izbe domácemu prostrediu, a to pri zachovaní najvyššej možnej kvality starostlivosti a bezpečnosti rodičky aj bábätka.

Výber pôrodnej polohy

Budúcim mamičkám sa budeme snažiť vyhovieť a budú môcť rodiť aj v sede, či v polohe na boku, no napríklad pôrody do vody, od ktorých je už celosvetovo ústup, v pôrodnici možné nebudú. Budúca mamička bude s výhodami a prípadnými nevýhodami zvolenej pôrodnej polohy oboznámená v rámci predpôrodnej prípravy.

Pri nerizikových pôrodoch, ktoré si nevyžadujú kontinuálny monitoring plodu, bude možné použiť v zásade akúkoľvek polohu. Najpreferovanejšia poloha pôrodu na chrbte v polosede však nie je samoúčelná. Pôrodníkovi umožňuje jednoduchšie monitorovať plod, chrániť hrádzu, rýchlejšie zasahovať do pôrodného deja a v prípade komplikácii pomôcť bábätku čo najrýchlejšie sa narodiť. Samozrejme, výber polohy pri fyziologickom pôrode závisí na rozhodnutí mamičky. 

Poloha v polosede je ale zároveň aj pre ženu relatívne komfortná poloha. V Nemocnici Bory bude posteľ, ktorá sa bude dať zložiť na pôrodnú stoličku. Takúto posteľ si bude môcť aj lekár zdvihnúť, aby nemusel kľačať na zemi.

Dula a otec pri pôrode

Dula nie je pôrodná asistentka, a preto by nemala zasahovať do pôrodu. Všetky duly, ktoré budú sprevádzať mamičky pri pôrode v Nemocnici Bory, budú u nás zaregistrované. Chceme vytvoriť spoluprácu medzi personálom pôrodnice a dulami, keďže obom stranám ide o to isté, a to je dosiahnuť čo najpríjemnejší zážitok z celého pôrodu a zabezpečiť bezpečnosť matky i dieťaťa.

Vieme, že podpora a prítomnosť partnera a otca dieťaťa veľmi pozitívne pôsobí na psychiku budúcej mamičky a je preto veľmi dôležitá. Ak si to žena bude priať, otec dieťaťa alebo iná blízka osoba bude môcť byť po celý čas pri pôrode. Taktiež pôrodné izby sme prispôsobili tak, aby mamičku mohol sprevádzať partner alebo iná blízka osoba po celý čas jej pobytu na pôrodnici, ale aj počas pobytu na oddelení šestonedelia.

Porodnicke oddelenie Nemocnica Bory

Vedenie pôrodu v Nemocnici Bory

Keď žena príde do pôrodnice v Nemocnici Bory, preberie si ju pôrodná asistentka, ktorá s ňou bude celý čas počas celého pôrodu. Žena bude poznať meno svojej pôrodnej asistentky a veríme, že sa tým vytvorí počas pôrodu priateľská atmosféra.

Pôrodný plán

Tehotenské poradne budú organizované tak, aby budúca mamička chodila vždy k tomu istému pôrodníkovi. Je dôležité, aby sa medzi nimi vytvoril vzťah dôvery. Každej tehotnej žene bude poskytnutá individuálna starostlivosť, čo má okrem empatického rozmeru zásadný vplyv aj na bezpečnosť jej liečby. Bude oboznámená so svojím diagnosticko-liečebným plánom, takže bude vedieť, akú starostlivosť dostane, pričom až po dohode s ňou sa zrealizuje navrhovaný diagnostický alebo liečebný úkon.

Starostlivosť o tehotné ženy

Prenatálnu poradňu u ženy s fyziologickým tehotenstvom budú viesť aj pôrodné asistentky. Ak si budúca rodička prinesie pôrodný plán, prediskutuje ho aj s ňou. Vysvetlia si, čo je možné splniť a čo nie, prípadne v akých situáciách, ktoré môžu počas pôrodu nastať. V pôrodnici budeme klásť dôraz na individuálnu starostlivosť, pretože vďaka nej sa žena, ktorá rodí, cíti komfortnejšie a bezpečnejšie.

Porodnica, porodo a starostlivost o matku a dieta

Starostlivosť po pôrode a bonding

V každej pôrodnej izbe bude v Nemocnici Bory novorodenecký kútik. V Nemocnici Bory chceme, aby prenatálna väzba medzi matkou a dieťaťom nebola prerušená, ak to ich zdravotný stav dovoľuje.

Bonding novorodenva

Uloženie novorodenca na telo matky bezprostredne po pôrode, bez separácie a prerušenia pupočnej šnúry je mechanizmom na prekonanie adaptačných zmien dieťaťa. Bonding bude úplnou samozrejmosťou v Pôrodnici Bory. Ak to situácia a stav bábätka dovolia, bude možné jeho vyšetrenie aj priamo na matke resp. odložiť včasné vyšetrenie o niečo neskôr, aby prebeho bonding matky a dieťaťa.  

Bonding má mnoho benefitov pre rodičku i bábätko:

 • Je procesom spoznávania a prvým dorozumievacím prostriedkom
 • Stabilizuje dýchanie, srdečný rytmus a teplotu novorodenca
 • Pomáha zdravému rastu a vývoju novorodenca
 • Preukázateľne podporuje vznik puta medzi matkou a dieťaťom
 • Rýchlejšie spúšťa u ženy laktáciu

Bonding a podpora laktácie

Bonding matky a dieťaťa pokračuje prisatím na prsník, čo je zároveň prírodným utišujúcim analgetikom pre rodičku, ktorú čaká pôrod placenty a ošetrenie po pôrode.

Bonding je dôležitý z hľadiska emocionálneho, ale aj fyziologického, pretože zabezpečuje vylučovanie oxytocínu, čím sa podporuje tvorba materského mlieka. Pobyt matky a dieťaťa na oddelení šestonedelia bude nepretržitý tzv. rooming-in.

Vyšetrenie novorodenca

V Nemocnici Bory bude vyšetrenie novorodenca prebiehať priamo na pôrodnej izbe v tesnej blízkosti matky. Aby sa neprerušil kontakt matky s dieťaťom, nebude sa prenášať do inej miestnosti. Na pôrodnej izbe bude ošetrovacie lôžko pre novorodenca, v prípade záujmu matky však bude možné jeho ošetrenie vykonať aj tak, že jej bude ležať na bruchu, alebo ho bude držať za ruku a udržiavať s ním očné spojenie.  

Klasické vyšetrenie trvá do desiatich minút a partner bude môcť byť stále pri bábätku:

 • vyšetrí sa akcia srdca, dýchanie,
 • bábätko sa odmeria a odváži,
 • skontroluje sa farba kože a napätie tela,
 • reakcia na odsávanie, ktorá sa nerobí, keď dieťa plače.

Neskôr sa žena s bábätkom presunie na oddelenie šestonedelia, kde bude mať možnosť za príplatok ubytovať aj partnera počas celej doby pobytu na šestonedelí v izbe hotelového typu. K dispozícii bude pre ženy aj laktačná poradkyňa, ktorá bude pomáhať ženám s rozbehnutím laktácie.

Popôrodná starostlivosť

Zhruba dve hodiny po pôrode matku s novorodencom prevezú osobitným výťahom na oddelenie šestonedelia, na ktorom sa nachádza 35 jednolôžkových izieb. Slovenská neonatologická spoločnosť odporúča hospitalizáciu novorodenca minimálne 72 hodín po pôrode. V prípade, že to zdravotný stav matky aj novorodenca dovolí, a žena bude mať záujem odísť domov skôr, je možnosť podpísanie reverzu. Následná starostlivosť o novorodenca bude potom realizovaná na 3. až 4. deň ambulantnou formou priamo v Nemocnici Bory, kde sa vykonajú všetky potrebné skríningové a ostatné vyšetrenia.  

Všetky úkony s novorodencom sa budú robiť v prítomnosti matky

V Nemocnici Bory budeme poskytovať zázemie, ktoré bude v maximálne možnej miere podporovať prítomnosť matky pri dieťati, a to dokonca aj pri zhoršenom zdravotnom stave novorodenca, alebo pri predčasne narodenom novorodencovi.

Porodnica_porod_porodnicke oddelenie

Oddelenie novorodeneckej intenzívnej starostlivosti

Ak si dieťa bude vyžadovať špecializovanú neonatologickú starostlivosť, na neonatologickom oddelení je pre tieto prípady zriadených pripravených desať intenzivistických novorodeneckých izieb s inkubátorom, kde matka taktiež bude môcť po celý čas hospitalizácie novorodenca zotrvať pri dieťati, čo nie je v slovenských pôrodniciach štandardom. 

Ďalších deväť inkubátorov pre novorodencov  bude v spoločnej miestnosti pod dozorom neonatologického personálu, ak to bude matka chcieť a bude potrebovať si na niekoľko hodín oddýchnuť, resp. ak bude potrebné urobiť dieťaťu monitoring alebo vyšetrenie.

Dajte nám
o sebe vedieť