Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory

Predstavujeme ďalšiu päticu medicínskych a ošetrovateľských tvárí

Nemocnicu Bory otvoríme pre prvých pacientov už koncom marca 2023. Ešte predtým by sme vám však chceli predstaviť ďalšiu päticu medicínskych a ošetrovateľských tvárí. Pretože už teraz sa na príchod pacientov pripravuje tím špičkových odborníkov, ktorí do Nemocnice Bory prichádzajú zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.

Klinický líder Jan Blatný

Prvým predstaveným je doc. MUDr. Jan Blatný, PhD., ktorý prichádza z rodnej Českej republiky, kde vybudoval jedno z referenčných hemofilických centier. Špecializuje sa prevažne na vrodené a získané poruchy krvnej zrážanlivosti, život ohrozujúce krvácania a trombózy. Svoje znalosti získal aj v Írsku či Veľkej Británii. V súčasnosti je, okrem iného, aj viceprezidentom Európskej asociácie pre hemofíliu a príbuzné choroby EAHAD. Svoju akademickú činnosť chce vyvíjať i po príchode do Nemocnice Bory. Dúfa, že sa mu podarí nadviazať spoluprácu aj s Lekárskou fakultou Univerzity Komenského.

V Nemocnici Bory bude pôsobiť ako klinický líder pre internú a ambulantnú medicínu a primár oddelení hematológie a pediatrie.

Viac o doc. MUDr. Blatnom si môžete prečítať v našom blogu.

Manažérka ošetrovateľstva Silvia Šimončičová

Ako prvú dámu vám predstavíme zanietenú manažérku Mgr. Silviu Šimončičovú. V profesijnom živote sa jej najviac pod kožu dostala onkológia. Stála pri zrode Antonius senior centra v Sládkovičove. Jej úlohou bolo vybudovať celý zdravotný systém zariadenia, zostaviť, obsadiť a riadiť multidisciplinárny tím. V Nemocnici Bory bude pôsobiť ako manažérka ošetrovateľstva.

Zodpovedať bude za ambulancie, denný onkologický a neonkologický stacionár, centrálne odberové miesto, rádiologické pracoviská, úsek dialýzy, fyziatrie a rehabilitácie aj krvnú banku s darcovským odberovým miestom.

Viac o Silvii Šimončičovej si môžete prečítať v našom blogu.

Klinický líder Richard Hrubý

Ďalším odborníkom pracujúcim v Nemocnici Bory bude doc. MUDr. Richard Hrubý, PhD., MBA, MPH, ktorý viedol pätnásť rokov oddelenie onkológie v žilinskej nemocnici. V roku 2003 sa stal najmladším primárom onkológie na Slovensku. V Nemocnici Svet zdravia Rimavská Sobota sa ako primár onkológie spolupodieľal na tvorbe medicínskeho programu a ako jeho autor bol v roku 2018 vymenovaný za riaditeľa nemocnice. Po celú klinickú prax pôsobí aj ako vysokoškolský pedagóg. Je držiteľom ocenenia TOP lekár v kategórii onkológia. 

V Nemocnici Bory bude pôsobiť ako klinický líder pre onkológiu a plánuje tiež rozvíjať vedecko-výskumnú a pedagogickú činnosť.

Viac o doc. MUDr. Hrubom si môžete prečítať v našom blogu.

Primárka rádiodiagnostiky Anna Šebová

Pozíciu primárky rádiodiagnostiky bude zastávať v Nemocnici Bory MUDr. Anna Šebová. Po skončení medicíny na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach jej pracovné kroky viedli na Kliniku rádiodiagnostiky a nukleárnej medicíny v Košiciach. Istý čas žila v Kanade a po návrate na Slovensko pracovala na Rádiologickom oddelení v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave. Až do súčasnosti pracuje na pozícii vedúceho lekára pracoviska magnetickej rezonancie na Rádiologickej klinike vo Fakultnej nemocnici v Trnave. 

V Nemocnici Bory bude pôsobiť ako primárka pre pracovisko rádiodiagnostiky, ktoré bude disponovať špičkovou medicínskou technikou ako napríklad dva MR prístroje (1,5-teslový Magnetom Altea  a 3-teslový Magnetom Vida) a dva CT prístroje od firmy Siemens Healthineers.

Viac o MUDr. Šebovej si môžete prečítať v našom blogu.

Nemocničná manažérka zmeny Katarína Šromovská

Ďalšou výraznou posilou z radu zdravotníkov, ktorí sa, aj vďaka novej Nemocnici Bory, vracajú po rokoch v zahraničí späť na Slovensko, je Katarína Šromovská. Takmer dvanásť rokov pôsobila vo Veľkej Británii, najmä ako špecializovaná pohotovostná sestra na urgentnom príjme. Približne rok pracovala aj ako zdravotný dôstojník na amerických výletných lodiach na oceáne a po tejto skúsenosti sa opäť vrátila do Británie na urgent do University College Hospital v Londýne. 

V Nemocnici Bory bude Katarína zastávať pozíciu nemocničnej manažérky zmeny. 

Viac o Kataríne Šromovskej si môžete prečítať v našom blogu.