Výkony a pracoviská

Zdravotná starostlivosť

Máte zdravotný problém? V Nemocnici Bory poskytujeme zdravotnú starostlivosť v 39 odbornostiach. Naplno ju môžu využívať poistenci všetkých zdravotných poisťovní.

  • nemocničné ambulancie
  • 6 diagnostických pracovísk vrátane CT a MR pracoviska
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • stacionár pre 3 odbornosti
  • jednodňová zdravotná starostlivosť v 6 špecializáciách
  • operácie a lôžková starostlivosť

Pacient sa na zákrok môže objednať telefonicky na čísle 0950 105 510 alebo osobne na recepcii nemocnice v čase od 7:00 do 17:00 h.

Špecializované pracoviská

Výkony realizované v Nemocnici Bory

Doprava do Nemocnice Bory

Máte naplánovanú operáciu či iný zákrok v Nemocnici Bory a potrebujete sa do nej dopraviť? Pacienti, ktorí sú poistencami zdravotnej poisťovne Dôvera, môžu teraz využiť jej benefit - dopravu do Nemocnice Bory zadarmo.

Ide o zabezpečenie odvozu raz ročne na hospitalizáciu z ktoréhokoľvek miesta na Slovensku a aj späť domov prostredníctvom Dopravnej zdravotnej služby Svet zdravia. Benefit sa nevzťahuje na vstupné ambulantné vyšetrenie. Viac informácií o benefite nájdete na webe Dôvery.

Ambulantná starostlivosť

Nemocnica Bory má pre svojich pacientov k dispozícii 42 nemocničných ambuláncií.Nemocničná ambulancia na rozdiel od tej “bežnej” v poliklinike slúži:

  1. ako vstupná brána pre pacientov, ktorí idú na plánovanú hospitalizáciu či operáciu,
  2. pre pacientov, ktorí už sú po zákroku a musia byť ešte ďalej ambulantne sledovaní,
  3. ako tzv. referenčná ambulancia, teda akési vyššie pracovisko pre iné bežné špecializované ambulancie, kam pacienta odosiela lekár špecialista za účelom ďalšej diagnostiky alebo liečby.

Pacient sa do ambulancie môže objednať telefonicky na čísle 0950 105 510 alebo osobne na recepcii nemocnice v čase od 7:00 do 17:00 h. Zoznam ambulancií a všetky potrebné informácie sa dozviete na našom webe.