Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory
pracovisko-prenatalnej-mediciny (2)

Novinka: 3D vyšetrenie plodu v Nemocnici Bory

Máme novinku pre tehotné mamičky. Je ňou 3D/4D ultrazvukové vyšetrenie plodu.

Tehotenstvo a pôrod je pre každú budúcu mamičku špeciálnym obdobím. Preto je pre nás potešením radovať sa spolu s vami. Ponúkame pacientkam doplnkové 3D/4D vyšetrenie vášho bábätka.

Výnimočné vyšetrenie tzv. Baby facing

Ide o komerčné, doplnkové ultrazvukové vyšetrenie plodu na žiadosť tehotnej ženy, bez medicínskej indikácie (nie je potrebný výmenný lístok od lekára).

Pri tomto vyšetrení sú získavané fotky a videá z povrchového 3D/4D ultrazvukového zobrazenia podľa príslušnej polohy plodu dostupných častí plodu najčastejšie tvár, končatiny a pod.

Súčasťou 3D vyšetrenia je lekárska správa i 4D video

Dĺžka vyšetrenia je v priemere 30 min. Pacientka po vyšetrení obdrží:

  • lekársku správu o aktuálnom stave plodu, raste plodu, jeho polohe, stave placenty a plodovej vody,
  • USB pamäťové médium (v cene vyšetrenia) s fotkami a krátkymi videami.

USB médium obsahuje 3D/4D zábery, 1 fotku z biometrického vyšetrenia plodu ale bez morfologickej „2D“ dokumentácie.

Podmienky úspešného ultrazvukového vyšetrenia bábätka

Upozorňujeme, že kvalita, počet fotiek a videí  je extrémne závislá na polohe plodu, ktorú zaujíma počas 30 minútového vyšetrenia a nie je vždy možné zobrazenie celej tváre a väčšiny povrchu plodu. Pacientka je počas vyšetrenia, v prípade neoptimálnej polohy plodu k povrchovému 3D/4D zobrazeniu polohovaná, no napriek tomu nie je niekedy možné plod v 3D/4D móde zobraziť.

V prípade, že nebude získaná ani jedna 3D fotografia a ani jedno 4D video s nahratím na USB, pacientka uhrádza iba poplatok za termín a kontrolu a premeranie plodu. Tehotná obdrží samostatnú lekársku správu o aktuálnom stave plodu.

REZERVÁCIA TERMÍNU PÔRODU

3D snímky bábätka už v 25. týždni tehotenstva

Realizácia 3D/4D vyšetrenia je možná v 25. týždni – 28. týždni gravidity, individuálne aj v neskorších týždňoch. Vo vyšších týždňoch gravidity je pravdepodobnosť, že budú zosnímané kvalitné 3D/4D súbory nižšia.

Podmienkou realizácie 3D/4D ultrazvukového vyšetrenia je, že pacientka už morfologické ultrazvukové vyšetrenie absolvovala a nález je fyziologický u plodu aj priľahlých štruktúr. Povrchové 3D/4D vyšetrenie v žiadnom zmysle nenahrádza a nedopĺňa morfologické skríningové vyšetrenie plodu.

Ako sa môžete na USG plodu objednať?

Vyšetrenie nie je hradené z verejného zdravotného poistenia a hradí si ho sama tehotná žena.

Cena baby facing vyšetrenia je stanovená podľa aktuálneho cenníka, k 1. 1. 2024 je to 100 eur, ak je možné zachytiť obrázky a video. Ak je bábätko v nepriaznivej polohe a nie je možné zhotoviť obrázky a video, poplatok je  30 eur za  vyšetrenie - premeranie plodu.

Objednať sa na 3D ultrazvukové vyšetrenie môžete do ambulancie Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve:

  • telefonicky  na čísle 0950 105 510 v čase od 13.00 do 15.00 h.,
  • osobne na recepcii nemocnice v čase od 7.30 do 14.00 h.

Ultrazvukové vyšetrenie