Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia – ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

Gynekologicka porodnicka ambulancia ultrazvuk

Ultrazvuk patrí medzi základné vyšetrovacie metódy v gynekológii a pôrodníctve. Predstavuje veľmi presnú metódu v zobrazení fyziologických, ale aj patologických procesov v malej panve. 

Lekári ambulancie

 • MUDr. Adrián Totka

  gynekológ a pôrodník, lekár materno-fetálnej medicíny
 • MUDr. Martin Gábor, PhD.

  gynekológ a pôrodník, lekár materno-fetálnej medicíny
 • MUDr. Marián Križko, PhD.

  gynekológ a pôrodník, lekár materno-fetálnej medicíny

Ordinačné hodiny

 • Pondelok: 08:00 - 16:00
 • Utorok: 08:00 - 16:00
 • Streda: 08:00 - 16:00
 • Štvrtok: 08:00 - 16:00
 • Piatok: 08:00 - 16:00

Ambulancia sa nachádza na prízemí vľavo recepcia C číslo 24.

Typy ultrazvukového vyšetrenia v gynekológii

Transvaginálne ultrazvukové vyšetrenie

Pri transvaginálnom ultrazvukovom vyšetrení sa používa špeciálna ultrasonografická sonda, ktorá sa zavádza do pošvy alebo rekta. Výhodou vyšetrenia je presnejšie zobrazenie vnútorných orgánov malej panvy, pretože orgány sú umiestnené bližšie k sonde v porovnaní s vyšetrením transabdominálnou cestou. Zároveň orgány nie sú prekryté črevnými kľučkami. Sonda používa vyššiu frekvenciu (dôkladnejšie rozlíšenie) bez nutnosti plného močového mechúra. Umožňuje detailné vyšetrenie vnútorných rodidiel, krčka, maternice, vaječníkov a vajíčkovodov.

Transabdominálne ultrazvukové vyšetrenie

Ide o vyšetrenie orgánov malej panvy, vyžaduje náplň močového mechúra, ktorý tvorí tzv. akustické okno. V prípade prázdneho močového mechúra limituje vyšetrenie prítomnosť plynu v črevných kľučkách. Vyšetrením možno z abdominálneho prístupu zobraziť pošvu, krčok, maternicu, vajíčkovody a vaječníky. 

Ponúkame ultrazvukovú diagnostiku vnútorného ženského genitálu a vrodených vývojových chýb včítane 3d rekonštrukcie. V prípade vysoko špecializovaných doplnkových USG vyšetrení ponúkame aj kontrastné ultrazvukové vyšetrenia, pri ktorých sa podáva kontrastné médium (fyziologický roztok, sterilná pena) do maternice, aby sa zlepšila vizualizácia pri bežnom USG nezobraziteľných častí orgánov.

Morfologické ultrazvukové vyšetrenie v gravidite

Ultrazvuk v 11.-13. tom týždni gravidity

Ultrazvukové vyšetrenie plodu v 11.-13. týždni gravidity alebo ľudovo nazývaný prvý ultrazvukový skríning (prvotrimestrový) je dôležitým vyšetrením, pri ktorom je nevyhnutné detailne popísať všetky vyvíjajúce sa orgány plodu a niektoré špeciálne skríningové štruktúry - je  zamerané na posúdenie anatómie orgánov plodu.

Ak váš gynekológ má akékoľvek pochybnosti o vývoji plodu alebo sa zobrazenie nepodarilo z iných dôvodov, zrealizujeme vyšetrenie a skompletizujeme aktuálny stav vývoja plodu, prípadne navrhneme ďalšie potrebné vyšetrenia.

Morfologický ultrazvuk v 20. týždni tehotenstva

Ultrazvukové vyšetrenie plodu v 20. týždni gravidity alebo ľudovo nazývaná „morfológia plodu“ je dôležitým vyšetrením, pri ktorom je nevyhnutné zjednodušene povedané detailne popísať všetky vyvíjajúce sa orgány plodu. Ak váš gynekológ má akékoľvek pochybnosti o vývoji plodu alebo sa zobrazenie nepodarilo z iných dôvodov, zrealizujeme vyšetrenie a skompletizujeme aktuálny stav vývoju plodu, prípadne navrhneme potrebné ďalšie vyšetrenia.

Ultrazvukové vyšetrenie v treťom trimestri (okolo 30. týždňa) má hlavnú úlohu popísať adekvátny rast plodu v maternici. Ak váš gynekológ má akékoľvek pochybnosti o vývoji plodu alebo sa zobrazenie nepodarilo z iných dôvodov, zrealizujeme vyšetrenie a skompletizujeme aktuálny stav vývoju plodu, prípadne navrhneme potrebné ďalšie vyšetrenia.

Diferenciálna diagnostika patologických nálezov na plode a ich intervenčný manažment

V ktoromkoľvek štádiu gravidity v prípade, že váš ošetrujúci obvodný gynekológ vysloví podozrenie na abnormálny nález, zabezpečujeme konziliárne vyšetrenie nálezu na plode a jeho ďalší manažment. 

Komplexná ultrazvuková diagnostika porúch pupočnej šnúry, placenty a plodovej vody

Kedykoľvek v priebehu gravidity vysloví váš obvodný gynekológ či iný diagnostikujúci lekár podozrenie na abnormality vývoja placenty, pupočnej šnúry či plodovej vody, zabezpečíme konziliárne posúdenie tohoto nálezu a jeho ďalší správny manažment.

Pri podozrení z predčasného otvárania pôrodných ciest kedykoľvek v priebehu gravidity vysloví váš obvodný gynekológ či iný diagnostikujúci lekár podozrenie naň, zabezpečíme konziliárne posúdenie stavu na krčku maternice a jeho ďalší správny manažment.

Ultrazvukové vyšetrenie zohráva veľmi dôležitú úlohu aj pri podozrení na predčasný odtok plodovej vody. V prípade podozrenia na tento závažný stav spolu s doplnkovými špeciálnymi vyšetreniami zabezpečíme jeho overenie či potvrdenie a ďalší možný postup v rámci vedenia gravidity. V prípadoch, keď je plodovej vody príliš veľa alebo naopak málo, je možná aplikácia roztokov ktoré plodovú vodu nahrádzajú, resp. odsatie nadmerného množstva plodovej vody. V prípadoch hromadenia sa tekutiny v dutinách plodu je možné jej odsatie alebo trvalé odsávanie pomocou zavedenia spojky. Taktiež v prípade potreby získania vzorky z patologicky sa vyvíjajúcej časti plodu (nádory a pod.) je možný punkčný odber vzorky. Odobraté vzorky plodovej vody, tekutín z plodu, poprípade tkaniva zaslané na špeciálne analýzy napomôžu k diagnostike a ďalšiemu postupu v gravidite. Výkony sú realizované za hospitalizácie na materno-fetálnej časti pracoviska.

Predpôrodná ultrazvuková diagnostika odhadu hmotnosti plodu a jeho aktuálneho intrauterínneho stavu 

Pre pacientky zabezpečujme predpôrodné biometrické vyšetrenie odhadu hmotnosti plodu, v prípade potreby opakované vyšetrenia potvrdzujúce dynamiku vývoja rastu plodu. Ak má váš ošetrujúci gynekológ podozrenie na zaostávanie rastu plodu či iný problém v gravidite, odoslaním na našu ambulanciu materno-fetálnej medicíny zabezpečíme posúdenie aktuálneho stavu plodu a ďalší správny medicínsky postup.

Vo včasných štádiách gravidity je možné najspoľahlivejšie posúdiť presný typ gravidity. Naša ultrazvuková ambulancia je Vám v tomto prípade plne k dispozícii a spoľahlivo určíme typ viacpočetnej gravidity a odporučíme jej následné sledovanie (nízkorizikový typ – sledovanie vašim lekárom, vysokorizikové typy – možnosť komplexnej starostlivosti na našom pracovisku počas celej gravidity).

Prečo si vybrať ambulanciu

Naši lekári patria medzi špičkových odborníkov v rámci ultrazvukovej diagnostiky v gynekológii, pôrodníctve a materno-fetálnej medicíny s dlhoročnou praxou a skúsenosťami získanými nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Priebeh vyšetrenia v ambulancii

Do ambulancie môže pacientku objednať iný lekár špecialista alebo sa môže objednať aj samotná pacientka na základe výmenného lístka od svojho ošetrujúceho gynekológa. Ambulancia je určená aj pre hospitalizované alebo inak liečené pacientky v rámci Nemocnice Bory.

Ultrazvukové vyšetrenie možno využiť v diagnostike

 • panvovej bolesti
 • abnormálnom krvácaní z rodidiel
 • cýst na vaječníkoch
 • endometriózy
 • polypov
 • myómov
 • nezhubných a zhubných nádorov maternice a vaječníkov
 • poruchách plodnosti
 • meraní folikulov
 • priechodnosti vajíčkovodov
 • vrodených vývojových chýb vnútorných rodidiel
 • potvrdení gravidity
 • mimomaternicového tehotenstva
 • fyziologického/patologického vývoja plodu

Vo časnom štádiu gravidity ultrazvukom posúdime jej stav a odporučíme ďalší postup. Ak ide o potrat, pacientka má na výber z viacerých možností, ktoré sama preferuje a budú jej predstavené.

Výkony ambulancie - ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

 • transvaginálne ultrazvukové vyšetrenie
 • transabdominálne ultrazvukové vyšetrenie orgánov malej panvy
 • ultrazvuková diagnostika vnútorného ženského genitálu a vrodených vývojových chýb včítane 3d rekonštrukcie
 • morfologické ultrazvukové vyšetrenie zamerané na posúdenie anatómie orgánov plodu
 • diferenciálna diagnostika patologických nálezov na plode a ich intervenčný manažment
 • komplexná ultrazvuková diagnostika porúch pupočnej šnúry, placenty a plodovej vody
 • predpôrodná ultrazvuková diagnostika odhadu hmotnosti plodu a jeho aktuálneho intrauterínneho stavu

 

Ordinačné hodiny gynekologicko-pôrodníckej ambulancie

 • Pondelok: 08:00 - 16:00
 • Utorok: 08:00 - 16:00
 • Streda: 08:00 - 16:00
 • Štvrtok: 08:00 - 16:00
 • Piatok: 08:00 - 16:00
Objednajte sa k nám