Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory
nemocnica stavba jesen lozkove oddelenie pacient exterie12

Nemocnica Bory predstavuje ďalšiu štvoricu tvárí

Nemocnicu Bory plánujeme v Bratislave otvoriť už v marci budúceho roka. Už teraz vám však predstavujeme ďalšiu štvoricu medicínskych a ošetrovateľských tvárí.

osobnosti nemocnice

V Nemocnici Bory plánujeme zamestnať celkovo 1 500 ľudí, z toho bude 320 lekárov, 440 zdravotných sestier, 470 ostatných zdravotníckych pracovníkov a 270 administratívnych a prevádzkových zamestnancov. To je veľké množstvo ľudí, u ktorých hľadáme nielen vysokú odbornosť, ak ide hlavne o vedúce pozície, ale aj ľudský prístup a iniciatívu. Aj preto sa výberovému procesu posledné roky zodpovedne venujeme.

„Snažíme sa presvedčiť mnohých Slovákov pracujúcich v zahraničí, že má zmysel sa vrátiť a zároveň motivovať talentovaných zdravotníkov na Slovensku, aby neuvažovali nad odchodom do cudziny, ale prišli realizovať svoje nápady k nám. A veľmi sa tešíme, že sa nám to darí. Dosiaľ sme stretli množstvo fantastických ľudí, ktorí chcú posúvať slovenské zdravotníctvo vpred,“ hovorí generálny riaditeľ Nemocnice Bory Ľuboš Lopatka.

Urgentné pracovisko povedie Roman Škulec

Prvým predstaveným je urgentológ Roman Škulec, ktorý do Bratislavy prichádza po dlhých rokoch strávených v Čechách a na urgente chce zavádzať nové metódy, napríklad point-of-care ultrasonografiu už pri úvodnom vyšetrení. Stál tiež na začiatku používania cielenej regulácie telesnej teploty u pacientov s náhlou srdcovou zástavou.

Epidemiologička Nemocnice Bory prišla až z Ameriky

Klinický epidemiológ je ochranným štítom pre pacientov, zdravotníkov i návštevníkov nemocnice. Hovorí Tatiana Izakovič, ktorá prichádza domov po siedmich rokoch strávených v Spojených štátoch amerických. V Nemocnici Bory sa stane klinickou epidemiologičkou. V programe nemocničnej epidemiológie rovnako pôsobila aj v univerzitnej nemocnici v americkom Iowa City. 

Manažérkou ošetrovateľstva pre program Žena a dieťa je Zuzana Norovská

Zuzana Norovská sa do slovenského zdravotníctva vracia po 26 rokoch pôsobenia v Rakúsku. V Nemocnici Bory sa stane manažérkou ošetrovateľstva pre program Žena a dieťa. Do tohto úseku patria:

Nemocničná manažérka zmeny

Renáta Šiňanská prichádza zo siete nemocníc Svet zdravia, až z košickej nemocnice. V Nemocnici Bory sa Renáta stane nemocničnou manažérkou zmeny. Na Slovensku ide o novú pozíciu, ktorá je vo veľkej miere známa skôr v západných krajinách. Úlohou nemocničných manažérov bude koordinovať viaceré činnosti, ktoré sa týkajú pacientov aj personálu, a to najmä v nočných hodinách či cez víkendy a sviatky, keď sa v nemocnici iní vedúci pracovníci nenachádzajú.

Niektorí zamestnanci pracujú už naplno v Nemocnici Bory

V Nemocnici Bory dnes už naplno pracujú okrem vedenia nemocnice najmä zamestnanci prevádzky, ale aj fyzici, ktorí testujú jednotlivé medicínske technológie, manažéri zmeny a manažéri ošetrovateľstva či mnohí vedúci lekári – primári a lídri klinických úsekov. Aktívne sa zúčastňujú výberových konaní, nastavujú jednotlivé procesy naprieč špecializáciami i adaptačné vzdelávanie vo svojich odboroch. 

Výber zdravotníckeho aj nezdravotníckeho personálu neustále prebieha. Na otvorenie je nemocnica už viac menej personálne pripravení. Personál však neprijíma naraz, ale postupne až do roku 2024. Nábor teda nepotrvá len do otvorenia nemocnice, ale aj po ňom, keďže jednotlivé pracoviská sa budú otvárať postupne a otvorené pracoviská budú postupne rozširovať svoju kapacitu.

Staňte sa súčasťou nášho tímu

O pracovnú pozíciu je stále možné sa uchádzať. Všetky informácie o aktuálne obsadzovaných postoch nájdu uchádzači len na webe Nemocnice Bory.