Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory

Prítomnosť rodinného príslušníka urýchľuje liečebný proces

Andrea Bučuričová ako manažérka ošetrovateľstva Nemocnice Bory pre oddelenia ÁRO, urgentný príjem, jednotku intenzívnej starostlivosti a anestézie, pod ktorú spadá jednodňová zdravotná starostlivosť a prebúdzacia miestnosť, prináša novú kultúru ošetrovateľského zdravotníctva na Slovensku.

Intenzívna medicína v Nemocnici Bory

Intenzívna medicína znamená pre sestru ošetrovateľskú starostlivosť o pacientov, ktorí sú v kritickom stave. V Nemocnici Bory bude multiodborové pracovisku typu ÁRO s 24 lôžkami intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti v samostatných oddelených boxoch kvôli individuálnemu prístupu k pacientovi. Niektoré výkony sa budú môcť robiť v rámci boxu pacienta, čo taktiež poskytuje:

 • komfort a intimitu pacienta,
 • možnosť mať pri sebe počas liečby aj rodinného príslušníka.

Akčnosť, rozhodovanie a pripravenosť na okamžitú intervenciu u pacienta sú veľmi dôležité na pracovisku intenzívnej medicíny. K zdravotnej starostlivosti sa tu dá pristupovať inovatívne aj z pohľadu sestry a ošetrovateľského procesu:

 • včasnou rehabilitáciou pacienta,
 • zahrnutím rodinných príslušníkov do celého liečebného procesu,
 • komplexnou informovanosťou pacienta i jeho rodiny.

Liečebný proces v intenzívnej medicíne

V Nemocnici Bory bude súčasťou liečby pacienta na pracovisku intenzívnej medicíny rodinný príslušník aj vtedy, keď bude pacient v umelom spánku alebo bude v ťažkom stave. Súčasťou zdravotnej starostlivosti pacienta na pracovisku intenzívnej medicíny bude:

 • predčasná rehabilitácia,
 • fyziorehabilitácia,
 • logopédia, 
 • psychológia, 
 • taktiež zapojenie  nutričného terapeuta. 

Rodinný príslušník bude súčasťou liečebného procesu napríklad tým, že u pacientov môže pomôcť s rehabilitovaním, no aj z psychologického hľadiska bude prínosom už len tým, že bude môcť byť prítomný.

Pre Andreu Bučuričovú je dôležitá aj téma informovanosti pacienta  ohľadom svojho zdravotného procesu: „Po rokoch si pacient nebude pamätať to, ako ho liečili, ale aký pocit z toho mal. Moja ambícia bola pomôcť k zmene zdravotníctva. Chcem niečo spraviť, chcem spraviť niečo iné a chcem niečo zmeniť,“ dodáva manažérka ošetrovateľstva v Nemocnici Bory Andrea Bučuričová.

Čo robí manažérka ošetrovateľstva rok pred otvorením Nemocnice Bory?

Keďže Nemocnica Bory má ambíciu byť bezpapierová do takej miery, do akej jej to legislatíva dovolí, je potrebné nastaviť nemocničný informačný systém, ktorý vo veľkej miere uľahčí prácu sestre.

Ďalšou dôležitou prácou je príprava vzdelávania vo forme e-learningov, pomocou ktorých je nutné zjednotiť prácu zdravotníckeho personálu. Keďže do Nemocnice Bory prídu pracovať sestry a ošetrovateľský personál z celého Slovenska a aj sveta. 

V rámci Nemocnice Bory bude veľké edukačné centrum, kde sa  budú nachádzať:

 • Tri tréningové miestnosti, ktoré budú plnohodnotne zariadené a uspôsobené na začiatočné zaškolenie.
 • Štandardná pacientska izba na tréning sesterských postupov.

Celý Zdravý podcast #29 s Andreou Bučuričovou si môžete vypočuť už teraz!

Spoznajte Nemocnicu Bory už teraz! Vyskúšajte si našu online simuláciu a v nej aj prácu sestry.