Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory

Riaditeľkou ošetrovateľstva v Nemocnici Bory sa stáva Alena Kendrick

Nemocnica Bory, ktorá sa pre vás otvorí v Bratislave presne o rok, vám postupne odhalí prvých päť medicínskych a ošetrovateľských tvárí. Ako prvú dámu vám predstavíme Alenu Kendrick, RN, BScN, MSc Clin Edu spolu s jej víziami a skúsenosťami, ktoré chce do Nemocnice Bory priniesť.

Do Nemocnice Bory prináša skúsenosti z Česka i arabských krajín

Alena Kendrick po štúdiu vo Veľkej Británii a pôsobení v českej Fakultnej nemocnici v Hradci Králové získala ďalších 17 rokov skúsenosti v arabských krajinách. Najprv pôsobila v Spojených arabských emirátoch na katetrizačnej jednotke, následne v roku 2001 odcestovala do Saudskej Arábie. Ako sestra a manažérka pracovala na jednotke intenzívnej starostlivosti v kardiochirurgickej nemocnici v Rijáde, ktorá sa riadila britskými a austrálskymi štandardmi, a neskôr v nemocnici v Dahráne, kde zase vládli americké štandardy.

Do Nemocnice Bory aj vďaka tomu prináša nové, cenné pohľady. Ako riaditeľka pre ošetrovateľstvo chce najmä vrátiť sestry späť k lôžkam pacientov, a tiež posilniť ich kompetencie.

„Napríklad na kardiochirurgickej jednotke intenzívnej starostlivosti pooperačnú starostlivosť o pacienta viedla vedúca sestra. Práve pod jej dohľadom sa  vykonávali intervencie, a to podľa schválených postupov. O všetkom teda nerozhodoval len lekár, sestra bol jeho partnerom a takýto prístup chceme mať aj v novej nemocnici,“ vysvetľuje.

Nastavuje procesy i štandardy pre komunikáciou sestry s pacientom

Taktiež, Kendrick so svojím tímom už tretí rok nastavuje procesy tak, aby mali sestry v Nemocnici Bory dostatok času na pacienta a komunikáciu s ním, a to vďaka inováciám a moderným procesom. Zároveň vidí aj priepastné rozdiely v komunikácii zdravotníkov na Slovensku a v zahraničí. Slovenskí pacienti to svojimi sťažnosťami, žiaľ, iba potvrdzujú.

A pretože pacient je dôležitým členom liečebného tímu, s tímom personalistov a externou odbornou firmou pripravujú komunikačné štandardy ako pomocný nástroj pre všetok personál v Nemocnici Bory. Vďaka týmto štandardom sa môžu zamestnanci pripraviť na rôzne komunikačné situácie s pacientmi, ich blízkymi, ako aj medzi sebou navzájom.

„Nedostatok zdravotníckeho personálu je všade na svete, ale u nás, čím myslím Česko i Slovensko, sestra vykonáva veľké množstvo vecí, ktoré jej s jej odborným vzdelaním jednoducho robiť neprináleží a o ktoré by sa mal starať nižší zdravotnícky personál alebo úplne iní pracovníci. Napríklad rieši, že neprišla čistá bielizeň, že nemajú dostatok zdravotného materiálu, že kvapká kohútik a podobne. To sestry významne preťažuje a spotrebováva ich čas, ktorý by mohli venovať pacientom. V zahraničí to sestry nerobia, lebo systém nižších zdravotníckych pracovníkov je tam robustný,“ vysvetľuje Kendrick. 

skoliace-a-vzdelavacie-stredisko

Práca sestry bude v Nemocnici Bory iná

V Nemocnici Bory preto podľa Kendrick preraďujú činnosti, ktoré nemusia riešiť sestry, na ľudí, ktorí sú na to kvalifikovaní. Zároveň budú sestrám pomáhať nové technológie, napríklad centrálna prípravovňa liekov. Medikácie pre pacientov tak už nebudú musieť sestry pripravovať manuálne, urobí to za nich na základe elektronickej preskripcie lekára robotický automat. Významne sa tým zvýši bezpečnosť pacienta. Pri manuálnom spôsobe prípravy liekov sa totiž potencionálna chybovosť podľa Európskej liekovej agentúry pohybuje medzi piatimi až desiatimi percentami.

„Vytvárame tiež prívetivejší informačný systém, ktorý bude sestrám pomáhať a nebude ich zaťažovať. Plánujeme zaviesť elektronické identifikačné náramky pre pacientov, sestry budú mať čítačky, takže identifikácia pacientov bude rýchla a bezpečná. Budeme mať potrubnú poštu, čím odpadne zdĺhavé čakanie a posielanie ľudí napríklad cez celú nemocnicu do laboratórií  so skúmavkou krvi. A v neposlednom rade, ako som sa poučila v zahraničí, budeme v Nemocnici Bory  zavádzať robustné procesy, kontrolné listy a klinické postupy. Veríme, že v našej nemocnici nebudú spokojní iba pacienti, ale aj naši zamestnanci,“ dodáva Kendrick.

Alena Kendrick je členkou projektového tímu Nemocnice Bory už od roku 2019. Hovorí, že od začiatku svoju pozíciu berie s pokorou. Ako riaditeľka ošetrovateľstva bude viesť tímy manažérok ošetrovateľstva, ktoré budú mať následne pod sebou vedúce sestry. Celkovo bude v nemocnici pôsobiť 440 sestier a 470 ostatných zdravotníckych pracovníkov.