Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory
Vzdelavanie zdravotnikov v nemocnici Bory

Školiace centrum v Nemocnici Bory

Noví zamestnanci po nástupe do Nemocnice Bory absolvujú adaptačný proces, ktorý bude trvať približne pol roka. Súčasťou adaptácie nebude len vzdelávanie, spoznávanie pracovísk nemocnice, ale aj tréningy v školiacom centre. Čo sa v ňom všetko bude nachádzať a aká bude jeho úloha? Prezradíme vám to už teraz!

Počas adaptácie budú mať zamestnanci priestor na tréning i školenia

Školiace centrum bude k dispozícii pre všetky lekárske a nelekárske zdravotnícke pozície v Nemocnici Bory. Noví zamestnanci v rámci adaptácie v ňom absolvujú tréning i školenia. Edukačné alebo školiace centrum bude mať na účely adaptácie vyhradené tri tréningové miestnosti, ktoré budú plne materiálovo-technicky vybavené a doplnené o trenažéry – simulátory. 

Ako bude vyzerať adaptačný proces v Nemocnici Bory? 

Počas prvého pol roka budú noví zamestnanci nemocnice pôsobiť na svojom kmeňovom pracovisku. Najprv dostanú teoretické podklady vo forme e-learningu a prakticky si vyskúšajú rôzne potrebné činnosti nielen na pracovisku, ale aj v školiacom centre.

Školiace centrum je vybavené tromi tréningovými miestnosťami

 • Tréningová miestnosť – operačná sála bude slúžiť pre nácvik operačných výkonov.
 • Intenzivistická tréningová miestnosť – bude identická s vybavením intenzivistickej izby na oddelení intenzívnej medicíny.
 • Štandardná miestnosť, ktorá bude vybavená tak ako jednolôžková pacientska izba v nemocnici.  

Súčasťou školiaceho centra bude aj veľká konferenčná miestnosť s kapacitou cca. 80 miest. Plánujeme v nej realizovať rôzne prednášky, konferencie, menšie kongresy, pravidelné stretnutia zamestnancov Nemocnice Bory i adaptačné stretnutia nových zamestnancov.

Viac sa dozviete v novom videu:

Tréningová miestnosť pre lekárov

Tréningová školiaca miestnosť pre lekárov bude vybavená rovnako ako operačné sály v Nemocnici Bory. Bude slúžiť na nácvik operačných postupov a výkonov. Bude sa v nej nachádzať napríklad:

 • plnohodnotná endoskopická veža na nácvik laparoskopických výkonov,
 • operačný stôl,
 • materiál na šitie rán.

Tréningová miestnosť pre sestry

Intenzivistická tréningová miestnosť bude určená pre sestry, sestry – špecialistky, skrátka pre ošetrovateľský personál a bude vybavená modernou ošetrovateľskou technikou. V intenzivistickej tréningovej miestnosti bude vybavenie identické ako na izbách intenzívnej medicíny. V tréningovej miestnosti sa budú nachádzať:

 • Ventilátory – prístroje pre umelú pľúcnu ventiláciu
 • Monitory na meranie vitálnych funkcií
 • Infúzne pumpy
 • Rôzne resuscitačné pomôcky a modely
 • Tréningové automatické externé defibrilátory

Simulátory 

Súčasťou vybavenia bude aj množstvo simulačných pomôcok ako sú pacientske simulátory, ktoré dokážu simulovať mnohé komplikované situácie a budú slúžiť pre nácvik postupov pri takýchto stavoch u pacienta.

Ďalšími simulátormi, ktoré budú k dispozícii na tréning ošetrovateľského personálu budú:

 • Neonatologický simulátor
 • Ošetrovateľský celotelový simulátor
 • Simulátor na nácvik kardiopulmonálnej resuscitácie
 • Simulátor na nácvik vedenia fyziologického pôrodu pre pôrodné asistentky

Operácia naživo a výučba študentov

Operačné sály v Nemocnici Bory sú vybavené systémom video manažmentu, ktorý zabezpečí prenos obrazu a zvuku medzi operačnou sálou a školiacim centrom. Čo to znamená v praxi? Lekár, ktorý operuje, sa bude môcť spojiť so školiacim centrom prostredníctvom obrazu a zvuku. Operatér dokáže komentovať realizovaný operačný výkon, a zároveň môže súčasne odpovedať na otázky, ktoré mu kladie auditóriom v školiacom centre.

Študenti medicíny a ošetrovateľstva sa môžu prísť vzdelávať do Nemocnice Bory

Školiace centrum v Nemocnici Bory bude k dispozícii študentom v rámci pregraduálneho i postgraduálneho štúdia medicíny a ošetrovateľstva, ale tiež pre študentov v rámci odborov stredného a vyššieho odborného vzdelávania. Kontinuálne vzdelávanie zdravotníkov je dôležitou súčasťou filozofie nemocnice.

Viac sa dozviete v novom videu zo série BORÝme mýty: