Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory
Gastroenteorologia Branislav kuncak

Branislav Kunčak, primár gastroenterológie

V Nemocnici Bory bude MUDr. Branislav Kunčak zastávať pozíciu primára gastroenterológie. Má ambíciu vytvoriť čo najsilnejší tím a rozvíjať svoje bohaté skúsenosti.

Bohaté skúsenosti v gastroenterológii

Študoval na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Po absolvovaní štúdia začal pracovať v Nemocnici s poliklinikou Nové Zámky, kde stál pri zrode gastroenterologického endoskopického pracoviska a centra pre biologickú liečbu IBD. Neskôr jeho kroky viedli do Nemocnice sv. Michala, potom do Národného onkologického ústavu v Bratislave. Tam štartoval program ERCP a EUS, teda program bilio-pankreatickej endoskopie.

Teší sa, že aj po jeho odchode v tomto programe ďalej pokračujú dvaja lekári a niekoľko sestier. V posledných rokoch sa venoval pomerne úzkej časti gastroenterológie – pankreato-biliárnej endoskopii a gastrointestinálnej onkológii. B. Kunčak tvrdí, že vždy mal a má šťastie na skvelých kolegov. Aj v Nemocnici Bory, kde bude zastávať pozíciu primára gastroenterológie, má ambíciu vytvoriť čo najsilnejší tím a rozvíjať svoje bohaté skúsenosti.

 V Nemocnici Bory ma oslovila ponuka vytvoriť nový tím a nové pracovisko na trochu inej platforme akou je štátna nemocnica. Navyše ide o pracovisko s komplexným prístrojovým a technologickým vybavením,“ ozrejmuje B. Kunčak. Okrem ponuky vybudovať silný tím ho motivuje aj možnosť vrátiť sa späť k širšiemu spektru gastroenterológie. Túto oblasť vníma ako typickú multiodborovú špecializáciu. V Nemocnici Bory preto uvítal jej pevné zasadenie do multidisciplinárneho prostredia. Na novovzniknutom pracovisku chce spolu s kolegami poskytovať expertízu v celej šírke gastroenterológie.

Komunikácia, expertíza a tímovosť

Dr. Kunčak sa teší, že už pri štarte sa môže oprieť o výborný tím lekárov a sestier. Vidí však priestor pre jeho ďalšie rozšírenie. „Sme otvorení prijať sestry absolventky. Pre tie, ktoré by prejavili záujem venovať sa digestívnej endoskopii, máme otvorené dvere. Vieme im poskytnúť priestor na širokú realizáciu v našom odbore. Digestívna endoskopia je atraktívna, z veľkej miery terapeutická disciplína a nesmierne dynamicky sa rozvíjajúci odbor. Sestra si nemôže vybrať nič lepšie,“ s úsmevom uvádza B. Kunčak.

V tíme kladie MUDr. Kunčak dôraz na komunikáciu s pacientom. Od kolegov vyžaduje, aby boli nielen výborní endoskopisti či gastroenterológovia, ale aby boli predovšetkým lekári. Na prvé miesto dáva vzťah lekár-pacient. Ďalej je to odborná expertíza, ktorú plánuje s kolegami neustále budovať a rozvíjať. Dôraz bude klásť aj na tímovosť, a to nielen v rámci oddelenia, ale aj v kontexte celej nemocnice.

Väčšina výkonov pod jednou strechou

Pracovisko gastroenterológie v Nemocnici Bory vyniká predovšetkým ambíciou doriešiť väčšinu prípadov pod jednou strechou. To je možné práve vďaka zasadeniu endoskopie a gastroenterológie do multiodborového prostredia nemocnice. V slovenskom zdravotníctve sa totiž často stáva, že expertíza je roztrúsená. Či už v rámci jedného mesta alebo celého Slovenska.

„Boli by sme veľmi radi, keby sme vedeli väčšinu pacientov, ktorých sa ujmeme, komplexne doriešiť v Nemocnici Bory. Nevieme to garantovať na sto percent. Existuje totiž určitá expertíza, ktorá sa prirodzene a systémovo centralizuje inde. Rešpektujeme tieto prirodzené centrá, ale väčšinu stavov chceme komplexne vybaviť u nás,“ hovorí B. Kunčak.

Zvýšený komfort aj bezpečnosť pacienta

Nové pracovisko poskytne široké spektrum diagnostických a terapeutických metód. Dr. Kunčak z nich vyzdvihuje skríning kolorektálneho karcinómu, bilio-pankreatickú endoskopiu (čiže metódy ako ERCP- endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia a EUS- endoskopická ultrasonografia) a starostlivosť o pacienta s nešpecifickými črevnými zápalmi (IBD). Starostlivosť o IBD pacientov bude na oddelení pod gesciou pani docentky MUDr. Z. Zelinkovej.

„Postaráme sa tiež aj o niektoré funkčné poruchy tráviaceho traktu. Disponujeme viacerými, pre tieto prípady potrebnými prístrojmi, ktoré doposiaľ v Bratislave chýbali,“ dodáva B. Kunčak. Endoskopické výkony plánujú na oddelení vykonávať tak, aby boli pre pacientov čo najznesiteľnejšie. „Viacero endoskopických výkonov budeme štandardne vykonávať v celkovej anestézii a prevažnú väčšinu tých ostatných v analgosedácii,“ ďalej spresňuje B. Kunčak postup, ktorý zvýši nielen komfort, ale aj samotnú bezpečnosť výkonov.

Takýto režim, je náročný ako z hľadiska času, tak aj personálu. Oddelenie gastroenterológie Nemocnice Bory je však na to veľmi dobre vybavené a pripravené. „Pri endoskopických výkonoch budeme veľmi úzko spolupracovať s anestéziologickým tímom,“ dodáva.