Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory
Renata-sinanska-nemocnicna-manazerka-zmeny1

Renáta Šiňanská, nemocničná manažérka zmeny 

K zdravotníctvu sa Renáta Šiňanská dostala vďaka mame, ktorá pracovala ako detská sestra a neskôr sa v sociálnom ústave starala o zdravotne postihnuté deti. Hovorí, že vždy obdivovala jej prístup k práci a pomoc iným mala v sebe zakorenenú.

Chce byť pri niečom takom nevídanom ako je Nemocnica Bory

Po gymnáziu Renáta absolvovala dve dvojročné nadstavbové štúdiá na dvoch stredných zdravotníckych školách a stala sa z nej diplomovaná všeobecná sestra. Šesť rokov študovala na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku a absolvovala viacero špecializačných študijných programov.

Ako sestra pracovala na oddelení dlhodobo chorých v košickom geriatrickom centre a následne od roku 1993 pôsobila v Železničnej nemocnici v Košiciach. Do nemocnice nastúpila na novootvorené oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, neskôr sa stala sestrou chirurgickej ambulancie a nakoniec sa ako vedúca sestra podieľala na uvedení novovzniknutého oddelenia centrálnej sterilizácie do prevádzky a jeho ďalšej činnosti.

Kvôli Nemocnici Bory cestuje z Košíc do Bratislavy

Chuť meniť veci k lepšiemu využívala pri svojej práci neustále a keď sa dozvedela o Nemocnici Bory, bola to pre ňu ďalšia príležitosť. „V rámci slovenského zdravotníctva ide o ojedinelý koncept. Dlhé roky sme vnímali, že každý iba rozpráva o zlepšení zdravotníctva, ale nikto nekoná. V sieti Svet zdravia, do ktorej patrí aj železničná nemocnica, som vnímala, ako sa viaceré podmienky zlepšujú a veci naberajú jasný a konkrétny smer. Predpokladala som, že takto to bude aj v Nemocnici Bory a veľmi pozitívne vnímala i ľudí, ktorí na všetkých procesoch týkajúcich sa nemocnice začali pracovať. V Bratislave postavili niečo nevídané, čo nik za desiatky rokov nedokázal a ja som jednoducho chcela byť pri tom,“ vraví PhDr. Renáta Šiňanská MBA. A tak sa rozhodla z Košíc dochádzať za prácou do Bratislavy.
lozkove-oddelenie-nemocnicna manazerka zmeny

Náplň práce nemocničného manažéra zmeny

V Nemocnici Bory sa Renáta stane nemocničnou manažérkou zmeny. Na Slovensku ide o novú pozíciu, ktorá je vo veľkej miere známa skôr v západných krajinách. Úlohou nemocničných manažérov bude koordinovať viaceré činnosti, ktoré sa týkajú pacientov aj personálu, a to najmä v nočných hodinách či cez víkendy a sviatky, keď sa v nemocnici iní vedúci pracovníci nenachádzajú.  

„Ide o to, aby všetko dobre fungovalo. Aby do seba dobre zapadali procesy, aby mal každý pacient svoje lôžko a hlavne v urgentných prípadoch nezlyhával proces jeho umiestňovania. Aby bol vždy zabezpečený dostatok personálu a v prípade náhleho výpadku zamestnanca bola práca dobre skoordinovaná,“ vysvetľuje Renáta.

Nemocničný manažér bude koordinovať viaceré činnosti

Nemocniční manažéri zmeny budú mať teda prehľad o všetkých pracoviskách vrátane počtu pacientov, zadelenia personálu do zmien a voľných lôžkových kapacitách, budú riešiť rôzne kritické komunikačné situácie či vytvárať audity, štandardy a vzdelávacie procesy. „Teším sa na to, že je to niečo nové, kreatívne a prinesieme mnoho dobrého zdravotníkom, ale hlavne pacientom,“ dodáva Renáta.

Nemocniční manažéri zmeny sa budú striedať v 12-hodinových službách, v nemocnici tak budú prítomní neustále. Celkovo ich bude v nemocnici pôsobiť päť. Už dnes sa spoločne s manažérkami ošetrovateľstva, s ktorými budú okrem lekárov úzko spolupracovať, pravidelne stretávajú, diskutujú, vytvárajú štandardy a zúčastňujú sa psychologických, manažérskych, ale aj komunikačných školení. „Už dnes sa učíme tomu, ako tímy viesť tým správnym smerom, aby sme mali rovnaké ciele a našou jednoznačnou prioritou bude tímovosť, čestnosť a otvorená komunikácia.“

Prácu v Nemocnici Bory by dopriala všetkým

Renáta hovorí, že na koncepte novej Nemocnice Bory veľmi oceňuje aj to, že sestra bude mať viac času na pacienta. „Zažila som ešte ošetrovateľstvo, keď sestry mohli podstatne viac času venovať pacientovi. Dnes sú zaťažené administratívou a prevádzkou a ich úlohu často suplujú sanitári. Koncept tejto nemocnice sa však znova vracia k tomu, že sestra má byť pri lôžku pacienta. Mnohé prevádzkové činnosti za ňu totiž preberú nezdravotnícke pracovné pozície a jej prácu uľahčia aj technológie, ako potrubná pošta, centrálna prípravovňa liekov či liekový vozík. Aj to bolo pre mňa pri výbere tejto nemocnice dôležité,“ dopĺňa Renáta. 

Koncept Nemocnice Bory vracia sestru k pacientovi

Možnosť vyskúšať si prácu v Nemocnici Bory by dopriala všetkým. Akí ľudia by sa mali podľa nej uchádzať o prácu v Nemocnici Bory? „Všetci, ktorí chcú presadzovať zmenu k lepšiemu a nechcú sa na nedostatky iba sťažovať. Máme víziu poskytovať najlepšiu zdravotnú starostlivosť, akú sme v týchto podmienkach schopní, máme veľké vzory, veľmi dobré vedenie, ktoré chce urobiť veľa pre pacientov i personál. Ja som pri ponuke práce nemala nad čím rozmýšľať,“ dodala.