Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory

Klinický líder Ivan Vulev povedie CINRE

Nemocnica Bory, ktorá sa pre vás otvorí v Bratislave presne o rok, vám predstavuje ako ďalšieho klinického lídra špičkového intervenčného rádiológa MUDr. Ivana Vuleva, PhD., MPH, FCIRSE.

Najväčšie pracovisko intervenčnej rádiológie na Slovensku

Ivan Vulev je špičkový intervenčný rádiológ, ktorý spolu so svojím tímom vybudoval a riadi Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE) v Bratislave. V počte zrealizovaných výkonov ide o najväčšie intervenčné pracovisko na Slovensku.

Za posledný rok CINRE uskutočnilo približne 5000 miniinvazívnych operačných výkonov:

  •  na mozgových,
  • srdcových
  • a periférnych cievach. 

Starostlivosť o pacientov v ohrození života

V nepretržitej 24/7 nonstop prevádzke CINRE na tomto špičkovom pracovisku ošetrujú množstvo život ohrozujúcich diagnóz týkajúcich sa mozgu, srdca a veľkých ciev kdekoľvek v tele sú, ide najmä o krvácajúce a nekrvácajúce mozgové aneuryzmy, urgentne liečia ischemickú cievnu mozgovú príhodu či infarkt myokardu alebo končatinovú ischémiu, pľúcnu embóliu či ruptúru brušnej aneuryzmy.

Často ide o operačné zákroky, kedy pacienti stoja na prahu života a smrti. A hoci na pracovisku sa realizuje každý mesiac vyše 400 operácií, dopyt je vyšší a dostupnosť tejto najmodernejšej liečby u nás stále nie je dostatočná. 

„V počte pracovísk, ako sme my, sa s okolitými krajinami ešte stále nemôžeme úplne porovnávať. Len v Českej republike pripadá jedno kardiocentrum na 450-tisíc obyvateľov, majú ich celkovo 22, my na Slovensku len sedem a podľa tohto prepočtu nám najmenej tri ešte chýbajú. Aby sme dosiahli odporúčanú dostupnosť, malo by ich byť 10 až 12. Iba v Prahe uskutočnia toľko výkonov ako celé Slovensko dokopy. Počet kardiovaskulárnych a neurovaskulárnych ochorení a akútnych príhod neustále stúpa s predlžovaním priemerného veku populácie a epidémiou civilizačných ochorení. Toto nám kladie zvyšujúce sa  požiadavky aj na dostupnosť tejto dnes už vo svete štandardnej liečby. Preto vítame možnosť presťahovania nemocnice CINRE do nových a väčších priestorov Nemocnice Bory, čo pomôže zvýšiť kapacity pracoviska,“ vysvetľuje I. Vulev.

CINRE v Nemocnici Bory zvýši počty štandarných i intenzívnych lôžok

CINRE dnes využíva štyri moderné katetrizačné operačné sály a dve chirurgické sály. V Nemocnici Bory ich bude mať na katetrizačné výkony päť. Významne väčšiu kapacitu budú mať tiež chirurgické odbory, medzi nimi aj cievna chirurgia a neurochirurgia, kde sú dnes lekári limitovaní dvoma operačnými sálami a jestvujúcou kapacitou intenzivistických lôžok v CINRE.

V Nemocnici Bory sa pre CINRE zvýšia počty jednak štandardných, ako aj monitorovaných a intenzívnych lôžok. V CINRE dnes využívajú maximálnu lôžkovú kapacitu budovy Medissima, a to 60 lôžok, z toho zhruba polovica je monitorovaných pre pacientov bezprostredne po operácii.

„Jednak navýšenie celkovej lôžkovej kapacity pre programy, ktoré vykonávame a jednak navýšenie intenzivistických lôžok nám umožní uskutočňovať viac operácií, lebo dopyt po našich výkonoch rastie a už sme v priestoroch Medissima narazili na kapacitný problém,“ zdôraznil Vulev.

Neuroradiologickí pacienti v CINRE sú z celého Slovenska

Vulev podotýka, že to nie je dané len tým, že sa špecializujú na menej dostupné výkony, ale realizujú aj zákroky, ktoré nik iný na Slovensku nerobí, resp. ak sa robia, tak vo veľmi obmedzenej forme a nie v 24/7 prevádzke. Na pracovisku napríklad operujú v spolupráci s NÚDCH aj detské vývojové vady mozgových ciev, ktoré by museli inak posielať do zahraničia.

„V hodnoteniach pacientov všetkých troch poisťovní sa od svojho vzniku umiestňujeme vždy na najvyšších priečkach, takže spätná väzba od pacientov je enormná, čo nás veľmi teší a motivuje pokračovať ďalej v tom, čo robíme a tak, ako to robíme,“ dodáva Vulev.

Úspešné centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby

CINRE sa podarilo sa preraziť aj na medzinárodnej mape, stalo sa aj školiacim centrom excelentnosti pre lekárov špecialistov, v oblasti neurorádiológie a endovaskulárnej liečby, postupne už z viac ako 20 krajín sveta. V rámci postgraduálneho vzdelávania chodia zahraniční špecialisti do CINRE naberať vedomosti a zručnosti so špecifickými typmi zákrokov, ktoré ich domovské pracovisko nerealizuje, no chcelo by. Takto sa tu školili lekári napríklad z väčšiny krajín EÚ, ale aj z Kanady, z Južnej Kórey či Austrálie.

Personál CINRE tvorí dnes 240 zamestnancov, z toho je okolo 60 lekárov. Tím tvoria aj lekári – špecialisti z Českej republiky, Maďarska či Slováci, ktorí sa vrátili z Nemecka alebo Rakúska. 

 

pozicie primarov a manazerov oddeleni

Sťahovanie CINRE do Nemocnice Bory prebehne budúce leto

CINRE by sa malo do Nemocnice Bory sťahovať v lete budúceho roka 2023. Sťahovanie plánujeme na obdobie približne štyroch mesiacov, počas ktorých však bude prevádzka neustále bežať. V prvej fáze do Nemocnice Bory prevezú vybavenie prvých dvoch katetrizačných sál, čo budú realizovať technici a špecialisti z Nemecka a pracovisko bude krátku dobu fungovať len v dvoch sálach.

Následne sa zo dňa na deň presunie personál a s ním postupne aj zvyšok vybavenia. Všetko organizujeme tak, aby pacienti nepocítili žiadne obmedzenia a dostupnosť neodkladnej liečby nebola ohrozená.

Príbeh úspešného lekára

Pre Ivana Vuleva je jeho práca aj záľubou. Napĺňa ho a poskytuje priestor na dostatočnú tvorivosť a sebarealizáciu. Smeje sa, že ani na dovolenke na ňu nedokáže zabudnúť a vždy si so sebou nesie odborné časopisy, aby si v nich čítal a zamýšľal sa.
„Pred 20 rokmi sme sa na niektoré diagnózy iba pozerali, pred desiatimi ich začali už robiť, avšak ešte nie s absolútne uspokojivými výsledkami. Pred piatimi sme ich už dokázali robiť dobre a dnes sú dennou súčasťou našej práce, s neuveriteľne nízkym rizikom komplikácií, ktoré sa približuje nule. To všetko vďaka uplatneniu a zavádzaniu do praxe tých najpokrokovejších, či už zobrazovacích alebo materiálových technológií. Operujeme napríklad 350-400 mozgových aneuryziem ročne, s výskytom komplikácií pod jedno percento. To je ríša snov, kde sa medicína za posledné roky posunula. Najmä táto časť kardio- a neurovaskulárnej medicíny sa rozvíja veľmi rýchlo, rovnako rýchlo ako naše mobilné telefóny či počítače. Práve najnovšie technológie k našej práci potrebujeme najviac, rovnako sa ale potrebujeme aj vzdelávať a aplikovať najnovšie poznatky do praxe. Motto nemocnice CINRE je preto od jej vzniku: neustály pokrok a inovácie, najvyššia medicínska kvalita. A o to sa aj snažíme,“ dodal Vulev.