Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory
Pacient v nemocnici Bory

Cesta pacienta v Nemocnici Bory

Ako bude vyzerať cesta pacienta, ktorý príde na vyšetrenie do ambulancie, na hospitalizáciu alebo bude prijatý na urgentný príjem? Prezradíme vám to ešte pred otvorením najmodernejšej nemocnice na Slovensku.

Cesta ambulantného pacienta

Chceme, aby pacient, ktorý príde na vyšetrenie alebo inú návštevu ambulancie v Nemocnici Bory, neblúdil a vedel, čo má robiť a kam presne ísť. Preto sme vytvorili cestu nášho ambulantného pacienta, ktorú vám teraz predstavíme.

 1. Pred návštevou Nemocnice Bory sa pacient objedná na vyšetrenie.
 2. Po príchode do Nemocnice Bory, ak je v nemocnici prvýkrát, vyplní na registračnom pracovisku svoje údaje. 
 3. Následne sa využitím občianskeho preukazu identifikuje, a to buď na recepcii Nemocnice Bory alebo v kiosku, kde mu bude vytlačený lístok s vyvolávacím kódom a dostane informácie, ako sa dostane k miestu vyšetrenia.
 4. Na cieľovej recepcii, kde sa nachádza čakáreň k ambulancii, si pacient v kiosku načíta svoj lístok a tým sa zaradí do čakárne. Sleduje svoje číslo na vyvolávacej tabuli.
 5. Po vyvolaní lekárom do ambulancie, lekár pacienta vyšetrí a naordinuje mu ďalšiu liečbu.  
 6. V prípade potreby si pacient môže v ambulancii alebo na recepcii dohodnúť ďalší termín kontroly.
 7. Výsledky vyšetrenia budú pacientovi doručené podľa dohody s lekárom – elektronicky, telefonicky alebo osobne na ďalšom vyšetrení.

cesta pacienta v nemocnici

Ako sa bude môcť pacient Nemocnice Bory objednať na vyšetrenie?

Medzi prvými pracoviskami, ktoré v Nemocnici Bory otvoríme, bude okrem rádiológie napríklad aj ambulantná časť. Väčšina ambulancií bude mať charakter nemocničných ambulancií, v dnešných nemocniciach sú označované aj ako ambulancie pri oddelení. Pacient bude mať niekoľko možností, ako sa na vyšetrenie objednať.

 • Rezervácia termínu online 
 • Telefonická rezervácia termínu
 • Rezervácia termínu priamo v ambulancii alebo na recepcii nemocnice

Online alebo telefonická rezervácia termínu vyšetrenia

Pacient si bude môcť rezervovať termín online cez web Nemocnice Bory alebo telefonicky cez call centrum. Po vybratí pracoviska a voľného termínu, vyplní kontaktné údaje ako meno, priezvisko, rok narodenia, mobilné číslo a email. 

Pacient po rezervácii termínu obdrží prostredníctvom SMS a emailu potvrdenie o rezervácii. Po príchode do Nemocnice Bory bude od pacienta pri identifikácii pri kiosku alebo na recepcii požadovaný PIN, ktorý obdržal prostredníctvom SMS. 

Rezervácia termínu vyšetrenia na recepcii Nemocnice Bory

Pacienti registrovaní v nemocničnom informačnom systéme (NIS) sa budú môcť objednať na vyšetrenie aj na recepcii Nemocnice Bory. Ak pacienti ešte nie sú registrovaní, budú tak môcť urobiť na registračnom pracovisku Nemocnice Bory alebo priamo na recepcii. Po registrácii a výbere termínu, príde pacientovi konfirmačná SMS a email s druhom vyšetrenia.

Zmena alebo zrušenie termínu

Pacient bude môcť termín rezervácie zrušiť alebo zmeniť:

 • osobne na recepcii, 
 • telefonicky cez call centrum alebo 
 • prostredníctvom linku, ktorý sa bude nachádzať v mailovej komunikácii.

Navigačné značenie a kiosk

Aby sa pacient v Nemocnici Bory nestratil, neblúdil v nej a vždy vedel, kam má ísť, pripravili sme niekoľko “pomocníkov” v navigácii:

 • Obrazovky s vyvolávacím systémom 
 • Recepcie v nemocnici
 • Mapa s trasou k recepcii pracoviska, kam sa pacient potrebuje dostať, ktorú pacient nájde v kiosku
 • Tabule, totemy, prehľadné označenie každých dverí s názvom a symbolom
 • Rôznofarebné átriá, ktoré uľahčia intuitívny pohyb po nemocnici
 • Kiosk

Informačný kiosk bude určený pre evidenciu návštev a pacientov, ktorí prišli na plánované vyšetrenie, hospitalizáciu, odber alebo RTG vyšetrenie okrem:

 • akútnych pacientov, ktorí budú prijatí na urgente,
 • urgentných prípadov týkajúcich sa pôrodu, ktoré budú ošetrené v pôrodnici. 

K tomu, aby bol pacient zaradený do čakárne, potrebujete evidenčný lístok. Taktiež návšteva hospitalizovaného pacienta bude musieť byť evidovaná.  Evidenčný lístok pacient či návšteva predloží na recepcii ošetrovacej jednotky. 

Výber naplánovaného vyšetrenia cez kiosk

Aké úkony v Nemocnici Bory budú môcť byť evidované cez kiosk?

 • Na dnes naplánované vyšetrenia 
 • Ambulantné vyšetrenia 
 • Infúzna liečba na stacionári
 • Rehabilitačné procedúry 
 • Hospitalizácia na lôžku 
 • Jednodňová zdravotná starostlivosť (JZS )
 • Vyšetrenia, ktoré môžu v daný deň absolvovať aj bez termínu, ako sú 
  • Odbery so žiadankou 
  • RTG vyšetrenia so žiadankou 

Čakáreň a ambulantné vyšetrenie

Pacient, po evidencii v kiosku alebo na recepcii, dostane evidenčný lístok s kódom, ktorý si pri vstupe do čakárne načíta. Systém pacienta automaticky zaradí do čakárne príslušnej ambulancie. Systém zaeviduje prítomnosť pacienta a sestra, resp. lekár prostredníctvom nemocničného informačného systému (NIS) v ambulancii uvidí, že pacient prišiel na vyšetrenie a nachádza sa v čakárni. 

Prijímanie pacientov do ambulancie

Lekár prostredníctvom vyvolávacieho systému vyvolá pacienta do ambulancie. Pacient uvidí na monitore vyvolávacieho systému svoj kód, ktorý má na lístku, kód ambulancie, kam sa má dostaviť, a smerové šípky k ambulancii. V ambulancii sa sestra a lekár pacientovi predstavia a identifikujú ho načítaním kódu z lístka čítačkou a položením kontrolných otázok (napr. Ako sa voláte? Kedy ste sa narodili?) a porovnajú odpovede s načítanými údajmi z lístka v NIS. 

Cesta hospitalizovaného pacienta

Každý pacient si môže slobodne vybrať nemocnicu, v ktorej chce plánovaný zákrok alebo hospitalizáciu podstúpiť. Ak si vyberiete pre svoju hospitalizáciu Nemocnicu Bory, takto bude vyzerať vaša cesta ako hospitalizovaného pacienta.

 1. Pacient sa objedná do špecializovanej ambulancie, ktorá indikuje hospitalizáciu, prípadne operačný zákrok.
 2. Po príchode na hospitalizáciu sa pacient identifikuje prostredníctvom občianskeho preukazu v kiosku alebo na recepcii a zoberie si lístok s kódom oddelenia, kde má byť hospitalizovaný.
 3. Následne sa sestra otázkami uistí, že pacient nemá žiadne infekčné ochorenie a môže absolvovať hospitalizáciu, resp. naplánovaný operačný výkon. Recepčná pacientovi vytlačí a nasadí náramok s menom a identifikátorom, podľa ktorého mu bude poskytovaná bezpečná liečba.
 4. Nasledovať bude sesterský príjem a príjem lekárom – hospitalistom.
 5. S pacientom bude môcť byť na izbe hospitalizovaný jeho rodinný príslušník, blízka osoba
 6. Po ukončení hospitalizácie bude pacientovi nastavená následná liečba.

Pobyt pacienta na lôžkovom oddelení

Hospitalizovaný pacient bude prijatý na recepcii lôžkového oddelenia, kde dostane identifikačný náramok na ruku. Pacienta do izby odprevadí sestra alebo sanitár, ktorí ho oboznámia so zariadením izby, pravidlami a stravovaním. 

Pacient v Nemocnici Bory bude mať k dispozícii bez poplatku alebo príplatku:

 • jednolôžkovú izbu s vlastnou kúpeľňou a WC
 • elektricky polohovateľnú posteľ
 • klimatizáciu s nastaviteľnou teplotou
 • jedálenský stôl s dvomi stoličkami
 • vstavanú skriňu na osobné veci a batožinu
 • moderný infotainmentový systém, 
 • televízor a 
 • pripojenie na wifi.  

Domáce alebo hotelové prostredie izby v Nemocnici Bory bude evokovať tapeta a závesy, ktoré spĺňajú hygienické štandardy a sú vhodné na použitie v nemocniciach. V každej izbe bude tiež k dispozícii rozťahovacie kreslo pre jednu sprevádzajúcu osobu, ktorá bude môcť byť spolu s pacientom počas celej doby hospitalizácie, ak to dovolí jeho zdravotný stav. Táto služba nebude hradená zo zdravotného poistenia a bude spoplatnená (výnimkou sú deti do 3 rokov).  

Ukončenie hospitalizácie pacienta

Pacient, ktorého hospitalizácia prebehne podľa plánu, bude prepustený s poučením o nasledujúcej liečbe, spolu s receptami, resp. liekmi na domácu liečbu a protokolom na ich užívanie. Pacientovi bude odovzdaná  lekárska a ošetrovacia prepúšťacia správa. Recepčná požiada pacienta o vyplnenie dotazníka spokojnosti.

urgentny prijem nemocnica Bory

Cesta urgentného pacienta

Pracovisko urgentného príjmu v Nemocnici Bory je moderne koncipované pracovisko s vysokoprahovou aj nízkoprahovou časťou. Urgent bude pacientom poskytovať špecializovanú aj regionálnu zdravotnú starostlivosť.

Urgentný príjem je “bránou” do nemocnice, cez ktorú prichádzajú akútni pacienti, ktorým bude k dispozícii

 •  10 vyšetrovní a 18 expektačných lôžok a kresiel vrátane izolačného boxu 
 • dve miestnosti, tzv. „crash rooms“ na poskytovanie multiodborovej urgentnej starostlivosti pre pacientov so zlyhávaním vitálnych funkcií.

Pacienta dovezeného Vrtuľníkovou záchrannou zdravotnou službou, vďaka krátkym presunovým trasám, personál veľmi rýchlo prevezie na diagnostické pracoviská alebo operačné sály. 

Nízko prahový vstup

Pacienta na recepcii urgentného príjmu identifikujú, v prípade potreby  aj zaregistrujú a označia  identifikačným náramkom s identifikačným kódom špeciálne pre urgent. Následne bude pacient:

 • vyvolaný cez vyvolávací systém na triáž, 
 • zaradený do triážnej kategórie podľa závažnosti príznakov ochorenia (stupne 1 – 5), 
 • vyvolaný do vyšetrovne podľa triážnej kategórie v poradí červená, oranžová, žltá, zelená, modrá, 

Vysoko prahový vstup

Pacient dovezený Rýchlou zdravotnou pomocou (RZP) alebo Rýchlou lekárskou pomocou (RLP) bude rýchlo identifikovaný na recepcii urgentného príjmu, kde bude označený náramkom s kódom. Prebehne okamžitá triáž podľa závažnosti príznakov ochorenia (stupne 1 – 5). V prípade potreby, pacient bude presunutý do Crash room, kde ho vyšetria privolaní špecialisti.

Následne bude pacient podľa triážnej kategórie (červená znamená pacient s najvážnejším ochorením a modrá s najľahším), vyvolaný do vyšetrovne a vyšetrený lekárom, ktorý naordinuje pomocné vyšetrenie, liečbu na expektačnom lôžku, hospitalizáciu alebo prepustenie do domáceho ošetrenia.

Cesta budúcej mamičky na pôrodnicu

Pôrodnica Bory bude disponovať ôsmimi súkromie zaručujúcimi pôrodnými izbami, ktoré budú vybavené nielen prístelkou pre sprevádzajúcu osobu, ale aj medicínskou technikou v podobe plnohodnotnej pôrodnej sály. 

Rodička príde do Pôrodnice Bory nasledovne:

 • odoslaním z našej prenatálnej ambulancie pre tehotné,
 • pri plánovanom pôrode štandardnou cestou pre plánované hospitalizácie, 
 • v prípade akútneho stavu rodičky, cestou urgentného príjmu, kde po identifikácii a rýchlej triáži bude rodička prevezená sanitárom na pôrodnicu. Na ambulancii pôrodnice bude rodička vyšetrená a lekár rozhodne o hospitalizácii.

Pôrodné izby sú pripravené na to, že mamička v nich strávi svoje najintímnejšie chvíle v súkromí, od príchodu do novej bratislavskej pôrodnice, až po záverečnú popôrodnú fázu.  Po úspešnom pôrode bude rodička spolu s novorodencom hospitalizovaná v Nemocnici Bory na oddelení Šestonedelia.