Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory

Aktuálny rozsah zazmluvnenej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Bory podľa poisťovní

Aj keď Nemocnica Bory vždy chcela byť prístupná pre pacientov všetkých zdravotných poisťovní bez rozdielu, je nám ľúto, že takmer dva mesiace po otvorení nemocnice to nie je stopercentná pravda.

Chceli by sme vás informovať o aktuálnych podmienkach poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre pacientov Nemocnice Bory.

Pacienti môžu navštíviť ambulancie i absolvovať operačný výkon

Nemocnica Bory už spustila a poskytuje zdravotnú starostlivosť:

  • v 36 ambulanciách,
  • v 6 diagnostických pracoviskách v 33 odbornostiach,
  • v lôžkovej starostlivosti v 15 odbornostiach,
  • na pracovisku jednodňovej starostlivosti v 7 špecializáciách,
  • v stacionári pre 3 odbornosti.

Obidve súkromné zdravotné poisťovne Dôvera a Union promptne zazmluvnili tieto činnosti pre svojich poistencov v plnom rozsahu.

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) má v Nemocnici Bory zazmluvnenú iba prvú skupinu ambulantnej starostlivosti a diagnostiky. Naopak, doteraz nezazmluvnila ani jedno lôžkové oddelenie, žiadnu zo špecializácií jednodňovej zdravotnej starostlivosti a ani jeden stacionár.

Máme potvrdené, že naše žiadosti sú kompletné a čakáme na konečné vyjadrenie. Pre lepšiu orientáciu nájdete aktuálny rozsah zazmluvnenej zdravotnej starostlivosti Nemocnice Bory na tomto linku.

Nemocnica Bory vyšetrila už vyše 8-tisíc pacientov

Od začiatku prevádzky nová nemocnica ošetrila vyše 8-tisíc pacientov. Z toho približne polovica bola poistencami VšZP. Nemocnica poskytla 437 vyšetrení poistencom VšZP v nezazmluvnených odbornostiach bezplatne.

Pri akútnych onkologických diagnózach žiadame v mene dotyčného pacienta štátnu poisťovňu o výnimku. Väčšinou dostávame zápornú odpoveď. Je jasné, že takto to nemôže dlhodobo (ne)fungovať.

Oslovte svoju poisťovňu a požiadajte o výnimku

Preto si dovoľujeme osloviť všetkých našich predregistrovaných pacientov a zároveň poistencov VšZP o pomoc. Ak máte záujem o zdravotnú starostlivosť v Nemocnici Bory, ktorá doteraz nebola zazmluvnená, obráťte sa na svoju poisťovňu a požiadajte ju o výnimku na tomto linku. Stiahnite si žiadosť, vyplňte svoju časť, poproste svojho lekára o vyplnenie častí 2. až 5. a doručte svoju žiadosť na krajskú pobočku Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Bude to slúžiť zároveň ako signál, že súčasná dostupnosť zdravotnej starostlivosti na Slovensku nie je dostatočná a nové pracoviská nemocnice sú schopné tento stav pozitívne zmeniť.

Za celý kolektív Nemocnice Bory sľubujeme, že spravíme maximum preto, aby sme čo najskôr našli dohodu a pacientom boli schopní poskytovať najmodernejšiu starostlivosť bez ohľadu na zdravotnú poisťovňu.

Objednajte sa k nám