Ambulancia vnútorného lekárstva Nemocnice Bory

Ambulancia vnutorneho lekarstva - interna

Klinická ambulancia vnútorného lekárstva (interná ambulancia nemocničných lekárov - hospitalistov) vykonáva primárne komplexné vyšetrenie pacientov pred plánovanou hospitalizáciou v Nemocnici Bory. Taktiež komplexné konziliárne vyšetrenia pacientov aktuálne hospitalizovaných v Nemocnici Bory.

Ako aj vopred naplánované kontroly pacientov prepustených po hospitalizácii v Nemocnici Bory v rámci postakútnej a následnej starostlivosti. Tak, aby pre pacientov bola zaistená kontinuita po poskytnutí akútnej zdravotnej starostlivosti počas hospitalizácie v nemocnici.

Nemocničná ambulancia vnútorného lekárstva nie je zameraná na poskytovanie dlhodobej starostlivosti a dispenzarizáciu pacientov s chronickými ochoreniami.

Lekári ambulancie

 • MUDr. Martin Izakovič, PhD., MHA

  klinický líder - Nemocničná medicina, primár - Hospitalistický program
 • Doc. MUDr. Jozef Kalužay, PhD

  klinický lekár - internista / hospitalista
 • MUDr. Martin Kubík

  internista/hospitalista
 • MUDr. Tamás Nógell

  internista/hospitalista

Ambulancia sa nachádza na prízemí - recepcia A.

Prečo si vybrať ambulanciu vnútorného lekárstva

Plánujeme a objednávame pacientov na hospitalizáciu pre komplexné (kombinované) ochorenia vnútorných orgánov, ktoré nie je možné riešiť ambulantnou cestou. Pri plánovaných hospitalizáciách je nutný súhlas zdravotnej poisťovne pacienta.

Priebeh vyšetrenia v ambulancii vnútorného lekárstva

Na objednanie je podľa legislatívnych predpisov potrebný výmenný lístok alebo objednanie ošetrujúceho nemocničného lekára po hospitalizácii v Nemocnici Bory.

Pacientov podľa charakteru ťažkostí odosielame na konziliárne vyšetrenia k ďalším lekárom špecialistom. Venujeme sa aj individuálnemu programu preventívnej starostlivosti. Snažíme sa o holistický, rešpektujúci a vždy presonalizovaný prístup. Podporujeme úlohu vášho zmluvného všeobecného lekára v starostlivosti o zdravie.

Diagnózy liečené v ambulancii vnútorného lekárstva

 • Ambulancia primárne slúži pacientom s komplexnými (kombinovanými a viacpočetnými) ochoreniami vnútorných orgánov vyžadujúcich v rámci komplexných a zložitých diagnostických rozhodnutí a liečebných postupov hospitalizáciu v nemocnici.
 • Pacientom poskytujeme konzultácie a zhodnotenie výsledkov hospitalizovaných pacientov obdržaných po prepustení z hospitalizácie.

Výkony ambulancie vnútorného lekárstva

V ambulancii vnútorného lekárstva sa sústreďujeme na anamnézu, t.j. opis priebehu ochorenia, vyšetrenie klinickým lekárom.

Medzi najčastejšie indikované doplňujúce vyšetrenia patria:

 • špecificky indikované krvné testy,
 • zobrazovacie vyšetrenia (RTG, CT, MRI).

Ambulancia sa nachádza na prvom nadzemnom poschodí vľavo - prízemie, recepcia B, číslo ambulancie B23.