Neurologická ambulancia

Ambulancia sa nachádza na prízemí - recepcia C.

UPOZORNENIE: Od 1. marca 2024 je dočasne pozastavené objednávanie pacientov do všetkých neurologických ambulancií z kapacitných dôvodov.

Kontakty

Upozornenie: E-mailová adresa slúži pre existujúcich pacientov neurologickej ambulancie na konzultáciu a predpis receptu. Neslúži na objednávanie nových pacientov.

neurologia.ambulancia.bh@pentahospitals.com

Lekári ambulancie

 • MUDr. Vlastimil Serdahely, MPH

  primár neurológie
 • doc. MUDr. Štefánia Aulická PhD.

  neurológ
 • MUDr. Eunika Škorňová

  neurológ
 • MUDr. Adam Chlapečka

  neurológ
 • MUDr. Lucia Majerníková

  neurológ
 • MUDr. Ivan Úradníček

  neurológ
 • MUDr. Polina Komarova

  neurológ
 • Valeria Vetrov

  neurológ

Ordinačné hodiny

 • Pondelok: 08.00 - 16.00
 • Utorok: 08.00 - 16.00
 • Streda: 08.00 - 16.00
 • Štvrtok: 08.00 - 16.00
 • Piatok: 08.00 - 16.00

Všeobecná neurologická ambulancia

Ambulancia je určená pre pacientov odosielaných na vyšetrenie obvodnými lekármi, ktorých nevieme zaradiť do špecializovaných poradní - najmä však pre pacientov s vertebrogénnymi a psychosomatickými ochoreniami.

Lekári všeobecnej neurologickej ambulancie

 • MUDr. Eunika Škorňová
 • MUDr. Adam Chlapečka
 • MUDr. Lucia Majerníková
 • MUDr. Polina Komarova

Ambulancia pre bolesti hlavy, závrate, cievne ochorenia mozgu

Špecializovaná ambulancia pre bolesti hlavy a závratové stavy sa venuje primárne diagnostike a terapii bolestí hlavy, bolestí tváre ako aj diagnostike a terapii závratových stavov z neurologických príčin. Ďalej sledujeme pacientov s cievnymi ochoreniami mozgu – po prekonaní cievnej mozgovej príhody, s cievnymi abnormitami mozgu, ochoreniami mozgových ciev.

V rámci nemocnice spolupracujeme s rádiodiagnostickým oddelením poskytujúcim zobrazovacie vyšetrenie mozgu, ako aj vlastným elektrofyziologickým laboratóriom a USG vyšetrením extra- a intra-kraniálnych mozgových prívodných ciev.

Lekári ambulancie pre bolesti hlavy

 • MUDr. Ivan Úradníček
 • MUDr. Adam Chlapečka
 • MUDr. Eunika Škorňová
 • MUDr. Polina Komarova

Poradňa pre pacientov s Parkinsonovou chorobou, inými extrapyramídovými ochoreniami, trasom a demenciami

Poradňa je určená na diagnostiku a liečbu pacientov s primárnou Parkinsonovou chorobou, parkinsonskými syndrómami rôznej etiológie, trasom, dystóniou, inými poruchami hybnosti a pre pacientov s rôznymi formami demencie, prípadne pre pacientov u ktorých je klinické podozrenie na niektoré z týchto ochorení.

Lekári poradne pre pacientov s Parkinsonovou chorobou

 • MUDr. Vlastimil Serdahely, MPH
 • MUDr. Ivan Úradníček

Epileptologická ambulancia

Ambulancia poskytuje vysokošpecializovanú starostlivosť pre detských a dospelých pacientov s epilepsiou rôznej etiológie. Cieľom je individuálny prísť k pacientovi a tzv. personalizovaná terapia epilepsie. NGH Bory poskytuje všetky moderné možnosti diagnostiky tohoto ochorenia v zmysle neurozobrazovacích metód (MRI, funkčná MRI, PET), elektrofyziologických metód (EEG, video-EEG), neuropsychologie, genetiky i neuroimunologických metod.

V indikovaných prípadoch smerujeme pacienta k epileptochirurgickému riešeniu. Podstatou individuálneho prístupu k pacientovi s epilepsiou je zváženie veku pacienta v dobe rozvoja ochorenia a v dobe diagnostiky, semiologie záchvatov, doterajšieho manažmentu terapie a prídatných faktorov (komorbidity, gravidita, iné).

Lekári epileptologickej ambulancie

 • doc. MUDr. Štefánia Aulická PhD.
 • MUDr. Polina Komarova

Vyšetrenia pre pacientov Nemocnice Bory

Neurologická ambulancia je v piatok vyhradená pre pacientov Nemocnice Bory a to s odporúčaním ktoréhokoľvek špecialistu nemocnice. Slúži na kontrolné vyšetrenia po hospitalizácii v Nemocnici Bory a pre kontroly pacientov ošetrených neurológom na urgentnom príjme s odporúčaním ďalšieho postupu.

Lekári

 • MUDr. Eunika Škorňová
 • MUDr. Adam Chlapečka
 • MUDr. Polina Komarova

Ordinačné hodiny neurologickej ambulancie

 • Pondelok: 08.00 - 16.00
 • Utorok: 08.00 - 16.00
 • Streda: 08.00 - 16.00
 • Štvrtok: 08.00 - 16.00
 • Piatok: 08.00 - 16.00