pracovisko-prenatalnej-mediciny (2)

Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia – prenatálna poradňa

Gynekologicko porodnicka ambulancia

Ambulancia poskytuje starostlivosť pre pacientky s fyziologickým priebehom tehotenstva po 36. gestačnom týždni.

Pacientky sú na prvú návštevu objednávané po registrácii do pôrodnice automaticky prostredníctvom call centra. 

Kde nas nájdete?

Ambulancia pre fyziologickú graviditu sa nachádza na čísle C 25, C 27 (podľa rozpisu) na prízemí Nemocnice Bory, pred príchodom sa pacientka zaregistruje na recepcii C.

Ako sa môžete objednať na vyšetrnie?

 • Telefonická rezervácia termínu na čísle 0950 105 510 v čase od 13.00 do 15.00 h.
 • Rezervácia termínu osobne na recepcii nemocnice v čase od 7.30 do 14.00 h.

Lekári a sestry ambulancie

 • Olha Chorii

  sestra

V poradni sa strieda lekár a pôrodná asistentka.

Ordinačné hodiny

 • Pondelok: 08:00 - 16:00
 • Utorok: 08:00 - 16:00
 • Streda: 08:00 - 16:00
 • Štvrtok: 08:00 - 16:00
 • Piatok: 08:00 - 16:00

Ambulancia pre fyziologickú tehotnosť

Ak ste registrovaná do našej pôrodnice, ste po poslednej poradni u vášho gynekológa a ešte ste od nás neobdržali termín vyšetrenia na prvú poradňu, ozvite sa prosím na call centrum.

Ambulancia je vybavená moderným ultrazvukom GE Voluson S8 a GE Venue.

Do ambulancie si prineste:

 • tehotenský preukaz,
 • všetky lekárske správy,
 • ranný moč.

Na ambulancii sa striedajú lekári s pôrodnými asistentkami.

Priebeh vyšetrenia

Pacientka je pri fyziologickom priebehu tehotenstva objednaná do prvej poradne cestou call centra po registrácii, prvá návšteva je realizovaná v 36.-37. gestačnom týždni. Následne sú ďalšie kontroly realizované v 7-14 dňových intervaloch podľa zdravotného stavu pacientky. Na ďalšie kontroly objedná pacientku lekár alebo sestra priamo v ambulancii, resp. sa pacientka po vyšetrení objedná cestou recepcie C.

Vyšetrenie plodu

Pri vyšetrení sa sleduje klinický stav matky a plodu. Po otázkach na subjektívne príznaky (celkový pocit, prítomnosť pohybov, kontrakcii, krvácania, špinenia) sa v rámci objektívneho zhodnotenia vyšetruje tlak krvi, moč, váha a sú hodnotené ozvy plodu (zväčša ultrazvukom).

Vaginálne vyšetrenie pri fyziologickom priebehu pred termínom pôrodu nie je nutnosťou a vykonávame ho po zvážení lekárom alebo na žiadosť pacientky. Do každej poradne si pacientka prinesie v skúmavke ranný moč.

Prvá poradňa

Po 40. gestačnom týždni sa sleduje stav plodu kardiotokograficky (na ambulancii C26). Ultrasonografické vyšetrenie s hodnotením biometrie je realizované na prvej poradni v 36. týždni a pri fyziologickom náleze ho opakujeme v termíne pôrodu. Pri prvej poradni pacientka obdrží informované súhlasy týkajúce sa pôrodu, hospitalizácie, epidurálnej analgézie a bondingu.

V prípade, že je dôvod na podrobnejšie sledovanie matky alebo plodu, prípadne je dôvod na plánovaný cisársky rez, je pacientka objednaná do ambulancie pre rizikovú tehotnosť.

V rámci prenatálnej poradne pacientku odosielame na odbery krvi do odberového centra (recepcia O), v prípade, ak má pacientka výsledky krvi od ambulantného gynekológa staršie ako 1 mesiac.

Ak sa pôrod nerozbehne

Ak sa pri fyziologickej gravidite pôrod nerozbehne v termíne pôrodu, v 39.týždni navrhujeme pacientkám vykonanie Hamiltonovho hmatu. Je to bezpečná metóda, ktorá znižuje počet potermínovej gravidity. Ak nebude úspešný, po konzultácii a obdržaní informovaného súhlasu je pacientka prijatá v 41. gestačnom týždni na preindukciu/indukciu pôrodu.

Tú vo väčšine prípadov realizujeme mechanicky pomocou Folley balónikového katétra a tabletkovej vaginálnej/perorálnej metódy s použitím prostaglandínov.

Ak sa pacientke rozbehne pôrodná činnosť, odtečie plodová voda, cíti zmeny pohybov plodu, eventuálne krváca hlási sa ihneď cestou Oddelenia Urgentnej medicíny, ktorá je otvorená non- stop.

Na našom oddelení organizujeme predpôrodné konzultácie. Konzultácie sa realizujú na 1. poschodí v zasadačke pri pôrodnici.

Bližšie informácie o termínoch konzultácie, prípadne dalšie informácie k fungovaniu pôrodnice, zoznam čo si zbaliť do pôrodnice, vzor pôrodného plánu, informácie o nadštandartných službach nájdete v často kladených otázkach nižšie.

Často kladené otázky

Cestou call centra alebo recepcie sa objednajte ku konkrétnemu lekárovi do ambulancie v jeho ordinačný deň. Na recepcii vám môžu poskytnúť kontakt priamo aj na pôrodnú asistentku. Ďalšie informácie a možnosť spoznať pôrodné asistentky máte na predpôrodnom kurze.

V prípade, že k nástupu spontánnych kontrakcií a  pôrodu nedôjde do 41. týždňa tehotenstva odporúčame rodičkám plánovanú hospitalizáciu a vyvolanie pôrodu. K vyvolaniu, čiže k indukcii pôrodu sa pristupuje podľa svetových odporúčaní najneskôr po 41.týždni tehotenstva. Hospitalizáciu odporúčame plánovať najneskôr do 9 dní po stanovenom termíne vyrátanom podľa ultrazvuku v 12. týždni. Dôvodom vyvolania pôrodu je najmä zvýšené riziko vnútromaternicovo odumretia plodu. Toto riziko po ukončení 41. týždňa (42+0 gestačnom týždni) stúpa. Prevenciou pred prenášaním je vykonanie Hamiltonovho hmatu, ktorý je v súlade s odporúčaními postupmi medicíny založenej na dôkazoch (“EBM”). Hamiltonov hmat navrhujeme a realizujeme po súhlase pacientky po 38. týždni tehotenstva.

Programovaný pôrod je vyvolanie pôrodu vo fyziologickej tehotnosti na žiadosť matky. Je možné ho u nás realizovať v termíne pôrodu po 39+0 gestačnom týždni, pri priaznivom vaginálnom náleze. Ak máte záujem o programovaný pôrod, neváhajte sa spýtať a eventuálne ho naplánovať v prenatálnej poradni.

Počas prvej poradne v 35.-37. týždni tehotenstva lekár v prenatálnej poradni ultrazvukovým vyšetrením cez bruško určí aká je poloha vášho bábätka. Pri pozdĺžnej polohe koncom panvovým resp. ak bábätko nalieha na panvový vchod zadočkom, alebo pri ultrazvukovo identifikovanej inej ako bežnej polohe plodu hlavičkou t.j šikmá/priečna poloha má u nás žena vo väčšine prípadov dve možnosti. V nekomplikovaných prípadoch rodičkám odporúčame po splnení určitých medicínskych kritérií pokus o obrat plodu vonkajšími hmatmi, ktorý sa bežne vykonáva v 38. týždni tehotenstva. V tomto prípade musia byť splnené kritéria ako normálny rast plodu a normálna funkcia placenty, matka v dobrom zdravotnom stave bez predošlého operačného výkonu na maternici (vrátane cisárského rezu), normálne množstvo plodovej vody, normálne postavenie hlavičky plodu a iné. Pokus o obrat plodu vonkajšími hmatmi sa vykonáva počas hospitalizácie po opakovanom ultrazvukovom vyšetrení bábätka, za prísneho kardiotokografického monitoringu oziev plodu. Pokus o obrat plodu vonkajšími hmatmi prebieha po indikácii vyšetrujúceho lekára a za súhlasu rodičky v priestoroch pôrodnice Nemocnice Bory. Následne, pri dobrom zdravotnom stave je rodička prepustená do ambulantnej starostlivosti. Úspešnosť obratu plodu vonkajšími hmatmi sa odhaduje okolo 50%.

Rodička má možnosť aj vaginálneho pôrodu koncom panvovým (KP) pokiaľ sú splnené kritéria na pôrod KP, ako pôrod v termíne pôrodu, primeraná hmotnosť plodu, naliehanie úplne alebo neúplne zadočkom. Ak rodička odmieta pokus o obrat plodu vonkajšími hmatmi a vaginálny pôrod KP, má možnosť vybrať  si plánovaný cisársky rez s indikáciou naliehania bábätka zadočkom, ktorý sa bežne vykonáva v 40. týždni tehotenstva.

Po prvom pôrode cisárskym rezom má v ďalšom tehotenstve žena, po splnení určitých medicínskych kritérií, možnosť výberu spôsobu pôrodu. Rodička môže rodiť opakovaným plánovaným cisárskym rezom, alebo si môže zvoliť pokus o prirodzený pôrod po predchádzajúcom cisárskom reze. Vaginálny pôrod po predchádzajúcom cisárskom reze je odbornými spoločnosťami považovaný za bezpečnú formu vedenia pôrodu za predpokladu, že neexistujú žiadne iné dôvody, ktoré by Vám bránili pokúsiť sa o vaginálny pôrod. Úspešnosť vaginálneho pôrodu po cisárskom reze sa pohybuje od 60-80% a je ovplyvnená mnohými faktormi. V nemocnici Bory si od otvorenia pôrodnice držíme 85-90 % úspešnosť pôrodov VBAC (vaginálny pôrod po cisárskom reze). Vyššiu šancu na úspešný pôrod majú ženy ktoré už vaginálne rodili a ktorých pôrod sa rozbehol prirodzene - bez vyvolania (indukcie). Šancu na vaginálny pôrod znižuje skutočnosť, že predchádzajúci pôrod bol ukončený cisárskym rezom z dôvodu nepostupujúceho pôrodu, nadmernej veľkosti plodu nad 4000g, pokročilého veku alebo obezity matky. Existujú však okolnosti, pri ktorých pokus o spontánny vaginálny pôrod po predchádzajúcom cisárskom reze zvyšuje riziko z pohľadu komplikácií pre matku a dieťa. Patrí sem napríklad rez na maternici vykonaný iným spôsobom ako priečnym rezom v dolnej časti maternice (T - rez), nemožnosť dokladovať typ jazvy na maternici ak pôvodný rez zasahoval do vyšších častí maternice, operácia väčšieho rozsahu na maternici, predchádzajúci cisársky rez vykonaný pred menej ako 18 mesiacmi, stav po dvoch cisárskych rezoch a podobne. 

Po prvom pôrode cisárskym rezom má rodička v ďalšom tehotenstve možnosť vybrať si pôrod aj opakovaným plánovaným cisárskym rezom. Cisársky rez patrí k pôrodníckym operáciám a okrem prínosov má aj riziká a komplikácie. Medzi komplikácie cisárského rezu patria komplikácie anestézie, možná tromboembolická choroba, infekcia rany, krvácanie počas operácie s nutnosťou podania transfúznych prípravkov a iné. Väčšina žien sa dobre zotaví a ma zdravé dieťa bez ohľadu, či porodia vaginálne alebo cisárskym rezom. 

Tehotná žena po prvom pôrode cisárskym rezom má v nemocnici Bory možnosť konzultácie s lekárom odborníkom, na základe ktorej lekár indikuje spôsob vedenia pôrodu.

Vlastné prežívanie a boj s emóciami po traumatickom zážitku v závislosti od ich intenzity a frekvencie môže mať rôzne príznaky. Uvedomenie si zážitkov a zmien, ktoré v dôsledku takejto traumy nastali nemusí mať okamžitý dopad na psychiku človeka (ak neberieme do úvahy počiatočný šok), ale prichádza v závislosti od času, ktorý po traume uplynie. Práve z tohto dôvodu poskytujeme pomoc odborníka (psychologičky), ktorý Vám svojim individuálnym a rešpektujúcim prístupom v závislosti od Vašej osobnosti, vnútorných aj vonkajších faktorov pomôže spracovať a bližšie spoznávať situáciu, zlepšiť zvládanie emocionálneho zážitku aj v prípade nepriaznivých popôrodných diagnóz. Okrem iného je v Nemocnici Bory personál trénovaný na rôzne prežívania pacienta. Uvedomujeme si, že je nevyhnutné pristupovať k pacientovi v celku, nielen po fyzickej ale aj duševnej stránke. Práve preto k pacientom pristupujeme s láskou a rešpektom s ohľadom na jeho prežívanie. K liečebnému procesu dopomáha aj samotné prostredie nemocnice, ktoré je čisté, moderné, útulné a dovoľuje sprevádzanie pacienta blízkou osobou s flexibilnými návštevnými hodinami.

Ďalšie ambulancie a pracoviská

GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKA AMBULANCIA

Prenatálna poradňa

GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKA AMBULANCIA

Rizikové tehotenstvo

GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKA AMBULANCIA

Príjmová a konziliárna

ULTRAZVUK V GYNEKOLÓGII A PÔRODNÍCTVE

PEDIATRICKÁ (NEONATOLOGICKÁ) AMBULANCIA

MAMOLOGICKÁ AMBULANCIA

AMBULANCIA PRE ENDOMETRIÓZU A MYOMATÓZU

UROGYNEKOLOGICKÁ AMBULANCIA

ONKOGYNEKOLOGIKCÁ AMBULANCIA

PÔRODNICA BORY

CENTRUM FETÁLNEJ MEDICÍNY

GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKE PRACOVISKO

Ordinačné hodiny gynekologicko-pôrodníckej ambulancie

 • Pondelok: 08:00 - 16:00
 • Utorok: 08:00 - 16:00
 • Streda: 08:00 - 16:00
 • Štvrtok: 08:00 - 16:00
 • Piatok: 08:00 - 16:00