Nefrologická ambulancia

Lekári ambulancie

 • MUDr. Ľubomír Polaščín

  nefrológ

Ordinačné hodiny

 • Pondelok: 08.00 - 10.00
 • Utorok: 08.00 - 9.30
 • Streda: 08.00 - 9.30
 • Štvrtok: 08.00 - 9.30
 • Piatok: 08.00 - 10.00

Kontakty

Objednať sa do ambulancie je možné:

 • telefonicky cez kontaktné centrum na čísle 0950 105 510 v čase od 7.00 do 17.00 h.,
 • osobne na recepciách Nemocnice Bory iba v čase od 7.00 do 15.30h.

Upozornenie: E-mailová adresa slúži pre existujúcich pacientov nefrologickej ambulancie na konzultáciu a predpis receptu. Neslúži na objednávanie nových pacientov.

nefrologia.ambulancia.bh@pentahospitals.com

Ambulancia sa nachádza na prízemí - recepcia D.

Nefrológia

Nefrológia je odbor medicíny zaoberajúci sa štúdiom, diagnostikou, liečbou a prevenciou ochorení obličiek. Nefrologická ambulancia je zdravotnícke zariadenie, kde nefrológovia poskytujú ambulantnú starostlivosť pacientom s rôznymi obličkovými problémami.

Nefrologická ambulancia sa zaoberá diagnostikou, liečbou a kontrolou pacientov s ochoreniami obličiek. K typickým patologickým stavom, ktoré nefrológia sleduje, patria napríklad chronické ochorenia obličiek, infekcie močových ciest, autoimunitné ochorenia postihujúce obličky, hypertenzia ( ktorá môže byť spojená s problémami obličiek), akútne zlyhanie obličiek a mnoho ďalších stavov spojených s obličkami a močovým systémom (uropoetickým aparátom).

Nefrologická ambulancia Nemocnice Bory kladie dôraz na individuálny prístup k pacientovi a jeho potrebám.

Staroslitvosť v nefrologickej ambulancii

 1. Diagnostika: Vyšetrenie pacientov s možnými problémami obličiek. Môže to zahŕňať laboratórne testy moču a krvi, obrazové vyšetrenia ako ultrasonografia obličiek a biopsiu obličiek.
 2. Liečba: Zahrňuje liečbu rôznych ochorení obličiek, ako sú infekcie močových ciest, glomerulonefritída, pyelonefritída, autoimunitné ochorenia, nefritický a nefrotický syndróm, kamene v obličkách, chronické ochorenie obličiek a akútne zlyhanie obličiek.
 3. Dialýza: Niekedy môže nefrologická ambulancia poskytovať služby súvisiace s dialýzou (hemodialýza alebo peritoneálna dialýza) pre pacientov, ktorí majú vážne poškodenie obličiek alebo zlyhanie obličiek. Ide predovšetkým o prípravu na zaradenie do programu pravidelnej dlhodobej dialyzačnej liečby (chronický intermitentný hemodialyzačný program – CHIHDP).
 4. Poradenstvo pre transplantáciu: Pacienti, ktorí potrebujú transplantáciu obličiek, sú v nefrologickej ambulancii aj v dialyzačnom stacionári informovaní o postupe, predoperačnej príprave a pooperačnej starostlivosti.
 5. Liečba hypertenzie: Mnoho ochorení obličiek môže spôsobiť alebo byť spôsobené hypertenziou. Nefrológovia sú špecialisti na liečbu hypertenzie, ktorá je spojená s obličkovými problémami.
 6. Prevencia: Rady a odporúčania týkajúce sa životného štýlu a diéty, ktoré môžu pomôcť predchádzať ochoreniam obličiek alebo zhoršeniu existujúcich obličkových problémov.
 7. Vzdelávanie pacientov: Informovanie pacientov o ich diagnóze, liečbe a spôsoboch sebaobsluhy doma.
 8. Spolupráca s inými špecialistami: Nefrológovia často spolupracujú s inými lekármi, ako sú kardiológovia, diabetológovia, endokrinológovia, urológovia, intervenční rádiológovia, intenzivisti, anestéziológovia, chirurgovia a cievni chirurgovia, aby poskytli pacientovi komplexnú starostlivosť.

Prečo si vybrať nefrologickú ambulanciu

Odbornosť a skúsenosti lekárov pracujúcich v Nefrologickej ambulancii Nemocnice Bory dokážu poskytnúť pacientom vysoký štandard starostlivosti charakteristický pre celú Nemocnicu novej generácie Bory. Ambulancia disponuje moderným najnovším diagnostickým a liečebným vybavením pre obličkové ochorenia s možnosťou doplnenia ďalších potrebných vyšetrení v ostatných oddeleniach a ambulanciách moderne vybavenej nemocnice.

Integrovaná starostlivosť je dôležitou črtou nefrologickej ambulancie, preto poskytuje komplexnú starostlivosť vrátane diagnostiky, liečby, dialýzy a poradenstva pre transplantáciu, čím sa eliminuje potreba navštevovať viacero inštitúcií. Taktiež ambulancia zabezpečuje prístup k špičkovým liečebným metódam. Rovnako sa usilujeme byť na čele vo výskume a vývoji v oblasti nefrológie, čo môže znamenať prístup k najnovším liečebným metódam.

Priebeh vyšetrenia v nefrologickej ambulancii

Komplexné vyšetrenie v Nefrologickej ambulancii Nemocnice Bory máva zvyčajne nasledujúce súčasti:

 1. Anamnéza: Lekár sa pýta na zdravotné problémy pacienta, príznaky, predchádzajúce zdravotné problémy, lieky, ktoré pacient užíva, a rodinnú anamnézu s cieľom získať celkový obraz o zdravotnom stave pacienta.
 2. Fyzikálne vyšetrenie: Lekár môže vykonať fyzikálne vyšetrenie, ktoré môže zahŕňať kontrolu krvného tlaku, auskultáciu srdca a pľúc a palpáciu obličiek, ako aj ostatné súčasti bežného fyzikálneho vyšetrenia vo vnútornom lekárstve (internej medicíne).
 3. Laboratórne testy: Za účelom posúdenia funkčného stavu obličiek je nevyhnutné odobrať vzorky krvi a moču na analýzu. Niekedy môžu byť potrebné aj odbery ďalšieho biologického materiálu. Tieto testy môžu odhaliť abnormality spojené s obličkovými ochoreniami.
 4. Obrazové vyšetrenia: Môže byť potrebné vykonať ultrasonografiu obličiek alebo iné zobrazovacie vyšetrenia, aby sa presnejšie určila príčinapríznakov.
 5. Biopsia obličiek: V niektorých prípadoch môže byť potrebné vykonať biopsiu obličiek, aby sa určila príčina ochorenia.
 6. Konzultácie s inými špecialistami: V závislosti od diagnózy môže nefrológ odporučiť konzultáciu s inými špecialistami, napr. urológom, diabetológom, internistom alebo kardiológom a ďalšími špecialistami.
 7. Plán liečby: Po diagnostike lekár diskutuje s pacientom o najlepšom pláne liečby. Môže to zahŕňať lieky, zmeny v životnom štýle, dialýzu alebo dokonca transplantáciu obličiek.

 

Prvá návšteva ambulancie

Aby prebehlo pre pacienta prvé vyšetrenie v nefrologickej ambulancii (ale aj ďalšie kontroly) časovo čo najoptimálnejšie, pacient bude vopred poučený o postupe a opatreniach potrebných na zabezpečenie adekvátneho odberu moča a krvi a získanie príslušných laboratórnych výsledkov a funkčných renálnych (obličkových) testov ešte pred návštevou v ambulancii.

K prvej návšteve v nefrologickej ambulancii je vhodné pripraviť si a priniesť:

 • zoznam všetkých užívaných liekov s ich presným dávkovaním ako aj vitamínov, minerálov a potravinových doplnkov;
 • premyslieť si a odhadnúť množstvá tekutín, ktoré bežne prijímate v svojom pitom režime a
 • zostaviť a priniesť zoznam ďalších odborníkov - špecialistov, ktorých pravidelne navštevujete (kde ste dispenzarizovaní).

Vhodné a potrebné je tiež priniesť výpis zo zdravotne dokumentácie od svojho všeobecného lekára pre dospelých (VLPD) alebo dostupné kópie lekárskych správ z hospitalizácií a vyšetrení v rôznych špecializovaných odborných ambulanciách, prípadne takzvanú diabetickú knižku a podobne.

Prvé vyšetrenie

K prvému vyšetreniu v Nefrologickej ambulancii Nemocnice Bory je potrebné odoslanie od lekára špecialistu v takzvanej následnej zdravotnej starostlivosti.

Diagnózy liečené v nefrologickej ambulancii

Nefrologická ambulancia sa zaoberá diagnostikou, liečbou a sledovaním rôznych obličkových ochorení a stavov. Nasleduje zoznam bežných diagnóz a stavov, ktoré sú často liečené v nefrologickej ambulancii:

 1. Chronické ochorenie obličiek (CKD): Progresívne zhoršovanie funkcie obličiek, ktoré môže viesť k zlyhaniu obličiek.
 2. Akútne zlyhanie obličiek (AKI): Náhly pokles funkcie obličiek v dôsledku rôznych príčin, ako sú infekcie, určité lieky alebo autoimunitné stavy.
 3. Glomerulonefritída: Zápal glomerulov (klbôčok vlásočníc), štruktúr v obličkách, ktoré filtrujú krv.
 4. Pyelonefritída: Infekcia obličiek, často spôsobená baktériami.
 5. Nefrolitiáza: Kamene v obličkách alebo močovom systéme.
 6. Nefrotický syndróm: Stav charakterizovaný veľkým množstvom proteínov (bielkovín) v moči, druhotnou poruchou metabolizmu tukov, nízkou hladinou albumínu v krvi a opuchmi.
 7. Polycystické ochorenie obličiek: Dedičné ochorenie, pri ktorom sa vo vnútri obličiek tvoria veľké cysty.
 8. Hypertenzia (vysoký krvný tlak): Nefrológovia liečia prípady hypertenzie, ktoré sú priamo spojené s obličkovými problémami alebo sú ťažko kontrolovateľné.
 9. Elektrolytové nerovnováhy: Stavy, ako je hyperkaliémia (vysoká hladina draslíka) alebo hyponatriémia (nízka hladina sodíka), ktoré sú často spojené s obličkovými problémami.
 10. Lupusová nefritída: Obličkové postihnutie spôsobené systémovým „červeným“ lupusom (lupus erythematodes, erythematosus), autoimunitným ochorením.
 11. Vaskulitída obličiek: Zápal obličkových ciev, často spojený s autoimunitnými ochoreniami.
 12. Diabetická nefropatia: Obličkové postihnutie spôsobené dlhodobými komplikáciami diabetes mellitus (cukrovky).

To sú len niektoré z mnohých obličkových stavov a ochorení, ktoré nefrológovia diagnostikujú a liečia. Je dôležité poradiť sa so svojím všeobecným alebo ošetrujúcim lekárom alebo nefrológom pri akýchkoľvek obavách alebo príznakoch súvisiacich s obličkami alebo močovým systémom.

Výkony nefrologickej ambulancie

Nefrologická ambulancia poskytuje širokú škálu služieb a výkonov zameraných na diagnostiku, liečbu a sledovanie obličkových ochorení a súvisiacich stavov. Medzi typické výkony, ktoré môže nefrologická ambulancia vykonať patria:

 1. Laboratórne vyšetrenia: Výkony spojené s odberom krvi a moču na analýzu, vrátane merania hladiny kreatinínu, glomerulárnej (glomerulovej) filtračnej rýchlosti (GFR), čiže glomerulovej filtrácie (GF), kompletného krvného obrazu, elektrolytov a proteinúrie a ďalšie.
 2. Ultrazvukové vyšetrenie obličiek: Obrazová technika na vizualizáciu štruktúry a veľkosti obličiek, ako aj prítomnosť cýst alebo kameňov, ložiskových alebo difúznych zmien.
 3. Biopsia obličiek: V odôvodnených prípadoch nefrologická ambulancia sprostredkuje procedúru, pri ktorej sa odstráni malý kúsok tkaniva obličky na mikroskopické, imunohistochemické a iné vyšetrenia.
 4. Príprava na dialýzuHemodialýza: Procedúra, ktorá filtruje krv pacienta pomocou hemodialyzačného prístroja na odstránenie odpadových látok a nadbytočnej vody. Peritoneálna dialýza: Procedúra, ktorá využíva pacientovu brušnú (peritoneálnu) membránu na odstránenie odpadových látok a nadbytočnej vody z tela.
 5. Ambulantné monitorovanie krvného tlaku: Výkon zameraný na sledovanie krvného tlaku pacienta počas dlhšieho časového obdobia mimo nemocnice alebo ambulancie.
 6. Katetrizácia (zavedenie dialyzačného katétra) a starostlivosť ocievny (vaskulárny) prístup: Počas prípravy na dialyzačnú liečbu v spolupráci s ďalšími špecialistami, ambulanciami a oddeleniami zabezpečuje starostlivosť o prístup potrebný pre hemodialýzu, napr. cez AV fistulu alebo centrálny venózny katéter, prípadne pre peritoneálnu dialýzu.
 7. Výučba a edukácia pacientov: Informatívne a vzdelávacie akcie pre pacientov o ich diagnózach, možnostiach liečby, dialýze, zmenách životného štýlu a iných súvisiacich témach.
 8. Konzultácie a plánovanie transplantácie obličiek: Informovanie pacientov o možnostiach transplantácie obličiek, vrátane rizík, výhod a postupu samotnej operácie.

Toto sú bežné výkony, ktoré môže poskytovať alebo sprostredkovať nefrologická ambulancia. Konkrétne dostupné výkony a služby sa môžu líšiť v závislosti od pacienta a jeho diagnózy.

Ordinačné hodiny nefrologickej ambulancie

 • Pondelok: 08.00 - 10.00
 • Utorok: 08.00 - 9.30
 • Streda: 08.00 - 9.30
 • Štvrtok: 08.00 - 9.30
 • Piatok: 08.00 - 10.00