Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia pre rizikovú tehotnosť

Gynekologicko porodnicka ambulancia

Ambulancia poskytuje starostlivosť tehotným ženám s rizikovým priebehom tehotenstva.

Kde nas nájdete?

Materno-fetálna ambulancia sa nachádza na čísle C 29 na prízemí Nemocnice Bory, pred príchodom sa pacientka zaregistruje na recepcii C.

Ako sa môžete objednať na vyšetrnie?

 • Telefonická rezervácia termínu na čísle 0950 105 510 v čase od 13.00 do 15.00 h.
 • Rezervácia termínu osobne na recepcii nemocnice v čase od 7.30 do 14.00 h.

Lekári ambulancie

 • MUDr. Martin Gábor, PhD.

  gynekológ a pôrodník, lekár materno-fetálnej medicíny
 • MUDr. Marián Križko, PhD.

  gynekológ a pôrodník, lekár materno-fetálnej medicíny
 • MUDr. Ivana Kunochová, PhD.

  gynekológ-pôrodník
 • MUDr. Adrián Totka

  gynekológ a pôrodník, lekár materno-fetálnej medicíny
 • MUDr. Lucia Ďuračková, PhD.

  gynekológ-pôrodník
 • MUDr. Lenka Viršíková

  gynekológ-pôrodník
 • Patrícia Bražinová

  sestra

Ordinačné hodiny

 • Pondelok: 08:00 - 16:00
 • Utorok: 08:00 - 16:00
 • Streda: 08:00 - 16:00
 • Štvrtok: 08:00 - 16:00
 • Piatok: 08:00 - 16:00

materno-fetálna ambulancia

Pacientku do materno-fetálnej ambulancie odosiela gynekológ primárneho kontaktu kedykoľvek v priebehu tehotenstva podľa zdravotných problémov komplikujúci priebeh tehotenstva. Akútna starostlivosť je poskytovaná bez odporúčania a predošlého objednania.

Ambulancia je vybavená moderným ultrazvukom Voluson S8, v ambulancii sa nachádza samostatná toaleta s vyhrievaným toaletným sedadlom a moderným vyšetrovacím kreslom s obrazovkou. Do ambulancie si prineste váš tehotenský preukaz, všetky lekárske správy od špecialistov a ranný moč.

Priebeh vyšetrenia

Pacientka sa objedná sama na základe výmenného lístka prostredníctvom call centra alebo osobne na recepcii C.

Diagnózy

Ambulancia je určená pre pacientky, ktoré prichádzajú akútne, ich stav sa nedá zvládnuť v bežnej gynekologickej ambulancii, resp. nespadá pod jednotlivé špecializované ambulancie.

Pozitívna osobná anamnéza

 • Metabolické ochorenie (diabetes mellitus pred graviditou, obezita, stav po bariatrickej chirurgii)
 • Ochorenia kardiovaskulárneho systému (chronická hypertenzia, kardiomyopatia, kardiálny nález v dispenzarizácii, stav po operácii srdca)
 • Renálne ochorenia v anamnéze (nefropatia, unilaterálna oblička)
 • Autoimunitné ochorenia (systémový lupus, antifosfolipidový syndróm)
 • Neurologické ochorenia (epilepsia v liečbe, skleróza multiplex, stav po operácii mozgu, stav po cievnej mozgovej príhode)
 • Pľúcne ochorenie (astma závažného stupňa, cystická fibróza)
 • Hematologické ochorenie (tromboembólia, anémia pod 100 Hb, hemoglobinopatie)
 • Onkologické ochorenie
 • Psychiatrické ochorenie (dekompenzácia , história laktačnej psychózy)
 • Syndróm závislosti na návykových látkach
 • Infekčné ochorenia (HIV, Hepatitída B a C)
 • Rodinná anamnéza geneticky viazaných ochorení
 • Tehotné so zápalovými črevnými ochoreniami (Crohnova choroba a ulcerózna kolitída)

Pozitívna gynekologická amanéza

 • Gynekologické operácie v anamnéze (konizácia 2x, konus nad 10 mm)
 • VVCH (vrodená vývojová chyba) maternice (unicornis, bicorporeus)
 • VVCH pošvy – septum
 • VVCH komplexné s apláziou obličky

Pozitívna pôrodnícka anamnéza

 • Preeklampsia / HELLP v anamnéze
 • Mŕtvorodený plod v anamnéze resp. perinatálna strata
 • Predčasný pôrod v anamnéze pred 37 t.t.
 • Tehotenská strata v II. trimestri
 • Porucha rastu plodu (rastová reštrikcia)
 • Abrupcia placenty
 • Stav po opakovaných cisárskych rezoch
 • Stav po závažnom postpartálnom krvácaní v anamnéze (nad 1000 ml)
 • Rh izoimunizácia v anamnéze
 • Gestačný diabetes mellitus na inzulíne
 • Plod s VVCH a genetickým syndrómom v anamnéze

Pozitívny nález v aktuálnej gravidite

 • Pozitívny nález v rámci vstupného skríningu
 • Hyperglykémia nalačno / novozistený diabetes mellitus
 • Pozitívny anti erytrocytárny skríning
 • Hypertyreóza
 • Hepatitída B /C
 • HIV
 • Toxoplazmóza akútna
 • CMV pozitívny skríning v rizikovej populácii
 • Vek pod 16 r. a nad 40 r.
 • Stav po opakovaných IVF cykloch a neúspechoch
 • Nález VVCH u plodu
 • Viacplodová gravidita

Často kladené otázky

Pacientky sú objednávané po odoslaní gynekológom primárneho kontaktu kedykoľvek v priebehu  gravidity. U tehotných s viacpočetnou tehotnosťou (monochoriálne alebo monoamniálne gemini) sú nutné častejšie kontroly najmä v prvej polovici gravidity. Pacientky s diabetom či kardiovaskulárnym ochorením by v ambulancii mali byť v rizikovej ambulancii sledované celú graviditu. Zoznam diagnóz je uvedený tu.

Prosím prineste si váš tehotenský preukaz, všetky lekárske správy od špecialistov a ranný moč.

Meranie vykonávajte vždy v pokoji, v sede pri stole, na ľavej ruke. Predlaktie má byť položené na stole, rameno vo výške srdca, pričom horná končatina nesmie byť napnutá, ani nesmie „visieť vo vzduchu“. Ruky musia byť voľné – vyhrnutý rukáv nesmie byť tesný, radšej ho vyzlečte. Pri meraní nerozprávajte. Ak ste si namerali tlak vyšší ako 150/100, počkajte 5-10 minút, pretože opakované stlačenie ramena krátko po sebe môže skresliť meranie. Následne tlak premerajte znova, pričom hodnotíme nižšiu nameranú hodnotu.

Tlak si merajte ráno po prebudení (pred použitím ranných liekov), večer v pokoji pred spaním a medzitým cez deň v kľudnej chvíli. Nemerajte si tlak po námahe, alebo pri rozrušení (v tom čase je nameranie vyššieho tlaku normálne).

Vždy si zmerajte tlak ak pociťujete bolesť hlavy alebo máte rozostreté videnie.

Výsledky meraní si zapisujte na samostatný papier, ktorý do sebou noste na kontrolu do poradne.

Hodnotenie krvného tlaku (TK): TK < 140/90 je v norme, opakovane TK 140-149 / 90-99 vyžaduje kontrolu v rizikovej poradni v najbližší možný termín, TK 150-159 / 100-109 vyžaduje okamžitú kontrolu v pôrodnici, nasadenie liečby, prípadne hospitalizáciu.

Áno, viac informácií nájdete na webe Pôrodnice Bory.

Áno, viac informácií nájdete na webe Pôrodnice Bory alebo stiahnuť Informácie o pôrode.

Počas poradne v III. trimestri obdržíte písomné poučenie k pôrodnej epidurálnej analgézie (PEDA). Ak sa pôrod rozbehne predčasne, poučenie absolvujete počas hospitalizácie, aj s kratším časovým odstupom pokiaľ je PEDA indikovaná. Pred podaním epidurálnej analgézie kontrolujeme v krvi parametre zrážania a krvné doštičky tieto výsledky by nemali byť staršie ako 1 mesiac. Dôvody na nepodanie epidurálnej analgézie  sú len medicínske, v prípade kontraindikácie (zväčša pri poruchách zrážania, poklesu krvných doštičiek, ťažkej infekcie, užití liečiv na riedenie krvi za posledných 12 hodín).

Ďalšie ambulancie a pracoviská

GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKA AMBULANCIA

Prenatálna poradňa

GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKA AMBULANCIA

Rizikové tehotenstvo

GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKA AMBULANCIA

Príjmová a konziliárna

ULTRAZVUK V GYNEKOLÓGII A PÔRODNÍCTVE

PEDIATRICKÁ (NEONATOLOGICKÁ) AMBULANCIA

MAMOLOGICKÁ AMBULANCIA

AMBULANCIA PRE ENDOMETRIÓZU A MYOMATÓZU

UROGYNEKOLOGICKÁ AMBULANCIA

ONKOGYNEKOLOGIKCÁ AMBULANCIA

PÔRODNICA BORY

CENTRUM FETÁLNEJ MEDICÍNY

GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKE PRACOVISKO

Ordinačné hodiny gynekologicko-pôrodníckej ambulancie

 • Pondelok: 08:00 - 16:00
 • Utorok: 08:00 - 16:00
 • Streda: 08:00 - 16:00
 • Štvrtok: 08:00 - 16:00
 • Piatok: 08:00 - 16:00