Nemocnicna ambulancia a pracoviska nemocnice Bory

Ambulancie a pracoviská

Otvorené ambulancie a pracoviská

Rozhodli ste sa prísť na vyšetrenie alebo inú návštevu do ambulancie v Nemocnici Bory? Aby ste neblúdili a vedeli, kam presne ísť a čo tam robiť, vytvorili sme pre vás cestu pacienta do ambulancie, na pracovisko rádiológie či radiačnej onkológie.

Pre ktorých pacientov je nemocničná ambulancia určená?

Nemocničná ambulancia na rozdiel od tej “bežnej” v poliklinike slúži:

 1. ako vstupná brána pre pacientov, ktorí idú na plánovanú hospitalizáciu či operáciu,
 2. pre pacientov, ktorí už sú po zákroku a musia byť ešte ďalej ambulantne sledovaní,
 3. ako tzv. referenčná ambulancia, teda akési vyššie pracovisko pre iné bežné špecializované ambulancie, kam pacienta odosiela lekár špecialista za účelom ďalšej diagnostiky alebo liečby.

Nemocničné ambulancie teda nie sú klasickou poliklinikou, do ktorej pacientov na prvotné vyšetrenia k špecialistom odosiela všeobecný lekár. Na objednanie termínu do väčšiny našich ambulancií je potrebné disponovať výmenným lístkom od lekára špecialistu.

Objednanie na vyšetrenie do ambulancie nemocnice Bory

Pacient má niekoľko možností, ako sa objednať na vyšetrenie:

 • Telefonická rezervácia termínu na čísle 0950 105 510
 • Rezervácia termínu osobne na recepcii nemocnice Bory
 • Objednanie priamo cez lekára špecialistu

Telefonická rezervácia termínu vyšetrenia

Pacient si môže rezervovať termín do väčšiny ambulancií telefonicky cez kontaktné centrum. Po vybratí pracoviska a voľného termínu, uvedie údaje ako meno, priezvisko, rok narodenia, mobilné číslo a email.

 • Pacient po rezervácii termínu obdrží prostredníctvom SMS a emailu potvrdenie o rezervácii.
 • 48 hodín pre vyšetrením obdrží pacient SMS správu a email, ktorý mu pripomenie termín vyšetrenia.

Upozornenie: Po príchode do Nemocnice Bory bude od pacienta pri identifikácii pri kiosku alebo na recepcii požadovaný PIN, ktorý obdržal prostredníctvom SMS.

Rezervácia termínu vyšetrenia na recepcii Nemocnice Bory

Pacienti registrovaní v nemocničnom informačnom systéme (NIS) sa môžu objednať na vyšetrenie aj na recepcii Nemocnice Bory. Ak pacienti ešte nie sú registrovaní, budú tak môcť urobiť na registračnom pracovisku Nemocnice Bory alebo priamo na recepcii.

Ak sú pacienti predregistrovaní, ako prvé pri príchode do nemocnice doplnia svoje osobné údaje do informačného systému v registračnom centre.

Po doplnení údajov či registrácii a výbere termínu, príde pacientovi SMS a email s potvrdením o vyšetrení.

Zmena alebo zrušenie termínu

Pacient môže termín rezervácie vyšetrenia zrušiť alebo zmeniť:

 • osobne na recepcii,
 • telefonicky cez kontaktné centrum

Cesta pacienta v nemocnici

Rozhodli ste sa prísť na vyšetrenie alebo inú návštevu do ambulancie v Nemocnici Bory? Aby ste neblúdili a vedeli, kam presne ísť a čo tam robiť, vytvorili sme pre vás cestu pacienta do ambulancie, na pracovisko rádiológie či radiačnej onkológie:

 • Pacient sa objedná na vyšetrenie do ambulancie na základe výmenného lístka. Objedná sa cez call centrum, osobne alebo cez svojho špecialistu.
 • Po príchode do Nemocnice Bory, ak je pacient v nemocnici prvýkrát, vyplní na registračnom pracovisku svoje údaje.
 • Následne sa využitím občianskeho preukazu identifikuje:
  • na recepcii nemocnice alebo
  • v kiosku, kde mu bude vytlačený lístok s vyvolávacím kódom a dostane informácie, ako sa dostane k miestu vyšetrenia.

Pozrite si cestu pacienta do ambulancie Nemocnice Bory

Informačný kiosk pre pacientov

Informačný kiosk je určený na evidenciu pacientov, ktorí prišli na plánované vyšetrenie, odber alebo rádiologické vyšetrenie. Aby boli pacienti zaradení do čakárne na vyšetrenie či odber, potrebujú evidenčný lístok, ktorý si vytlačia v kiosku alebo ho dostanú na recepcii

Aké úkony v Nemocnici Bory môžu byť evidované cez kiosk

 • Naplánované vyšetrenia v daný deň
 • Ambulantné vyšetrenia
 • Infúzna liečba na stacionári
 • Rehabilitačné procedúry
 • Hospitalizácia na lôžku
 • Jednodňová zdravotná starostlivosť (JZS)

Vyšetrenia môže pacient v daný deň absolvovať aj bez dohodnutého termínu, ako sú odbery so žiadankou a RTG vyšetrenia so žiadankou.

Recepcie a čakáreň

 • Na cieľovej recepcii, kde sa nachádza čakáreň k ambulancii, do ktorej pacient ide, si v malom kiosku umiestnenom na recepcii načíta svoj lístok a stlačením tlačidla "Zaradiť do čakárne", sa pacient  do príslušnej čakárne zaradí.
 • Pacient sleduje svoje číslo na vyvolávacej tabuli.
 • Po vyvolaní lekárom do ambulancie, po zaznení zvukového signálu a zobrazení pacientovho čísla na celej obrazovke, lekár pacienta vyšetrí a naordinuje mu ďalšiu liečbu.
 • Výsledky vyšetrenia budú pacientovi oznámené podľa dohody s lekárom – telefonicky alebo osobne na ďalšom vyšetrení.
 • V prípade potreby si pacient môže v ambulancii alebo na recepcii dohodnúť ďalší termín kontroly.

Pozrite si cestu hospitalizovaného pacienta v Nemocnici Bory

Cesta hospitalizovaného pacienta

Každý pacient si môže slobodne vybrať nemocnicu, v ktorej chce plánovaný zákrok alebo hospitalizáciu podstúpiť. V Nemocnici Bory sme otvorili lôžkové oddelenie od mája 2023. Ak si vyberiete pre svoju hospitalizáciu Nemocnicu Bory, takto bude vyzerať vaša cesta:

 • Pacient sa objedná do špecializovanej ambulancie, ktorá indikuje hospitalizáciu, prípadne operačný zákrok na základe výmenného lístka.
 • Po príchode na hospitalizáciu sa pacient identifikuje prostredníctvom občianskeho preukazu v kiosku alebo na recepcii a zoberie si lístok s kódom oddelenia, kde má byť hospitalizovaný.
 • Následne sa sestra otázkami uistí, že pacient nemá žiadne infekčné ochorenie a môže absolvovať hospitalizáciu, resp. naplánovaný operačný výkon. Recepčná pacientovi vytlačí a nasadí náramok s menom a identifikátorom, podľa ktorého mu bude poskytovaná bezpečná liečba.
 • Nasledovať bude sesterský príjem a príjem lekárom – hospitalistom.
 • S pacientom bude môcť byť na izbe hospitalizovaný jeho rodinný príslušník, blízka osoba. Táto nadštandardná služba bude spoplatnená.
 • Po ukončení hospitalizácie bude pacientovi nastavená následná liečba.
Objednajte sa k nám