Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory

Čo prináša Nemocnica Bory?

Vďaka špecialistom predstavujúcim špičku vo svojich odboroch bude nemocnica poskytovať aj výkony, ktoré sa na Slovensku bežne nerealizujú, resp. sa vôbec nerobia. Nemocnica bude zastrešovať takmer všetky medicínske odbory. Nosnú činnosť tvorí šesť hlavných klinických interdisciplinárnych programov, na ktorých sa podieľajú odborníci vo vyše 50 špecializáciách.

Klinické interdisciplinárne programy Nemocnice Bory

Špecializácie Nemocnice Bory

Okrem nemocničných a iných špecializovaných ambulancií v Nemocnici Bory budú aj:

Gynekológia a pôrodníctvo

Program Žena a dieťa zastrešuje odbory gynekológie a pôrodníctva, ktoré sa v mnohých oblastiach prelínajú. Úsek gynekológie Nemocnice Bory bude okrem všeobecnej benígnej gynekológie poskytovať aj komplexnú a úplnú onkogynekologickú a urogynekologickú liečbu, vrátane rekonštrukčných operácií v oblasti malej panvy. Tím odborníkov, ktorý bude patriť k najlepším v regióne strednej Európy, bude klásť maximálny dôraz na miniinvazívne výkony. Súčasťou Nemocnice Bory bude aj pôrodnica novej generácie s ôsmimi modernými pôrodnými izbami a rodinne orientovanou jednotkou intenzívnej starostlivosti pre novorodencov. Neonatologické oddelenie, ktoré bude patriť k najväčším v regióne, bude schopné postarať sa celkovo o 18 novorodencov s komplikáciami. Novinkou v slovenskom zdravotníctve bude desať samostatných izieb, v ktorých bude možné hospitalizovať dieťatko spoločne s mamičkou. Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie spoločne s neonatológiou začne svoju prevádzku od júna. Už počas mája môžu však budúce rodičky absolvovať predpôrodnú prípravu.

Interná medicína – hospitalistika

Hospitalistika prináša inovatívny prístup k tradičnej internej medicíne na Slovensku. Koncept predstavuje novinku nielen v Nemocnici Bory, ale aj v slovenskom či európskom nemocničnom prostredí. Hlavným prínosom hospitalistiky je komplexný prístup k  pacientovi, ktorý vyžaduje lôžkovú zdravotnú starostlivosť.  Hospitalistika zavedie v Nemocnici Bory princíp jeden pacient - jeden lekár. Počas celej doby hospitalizácie bude teda pacient vedieť, kto je jeho ošetrujúci lekár, ktorý od začiatku do konca zodpovedá za jeho liečbu. V novej nemocnici sa tiež bude klásť dôraz na to, aby bol pacient o všetkom dostatočne informovaný a vždy vedel, čo sa bude diať alebo čo má robiť. Nemocnica preňho zabezpečí aj všetky výkony, takže od vyhľadávania špecialistu či vyšetrenia vo vlastnej réžii, ho odbremení.  Jednodňovú starostlivosť a lôžkovú časť otvárame v máji 2023.

Oddelenie anestéziológie, perioperačnej a intenzívnej medicíny

Oddelenie bude zabezpečovať poskytovanie perioperačnej a intenzívnej starostlivosti pre všetky klinické programy Nemocnice Bory. Oddelenie bude mať špičkové vybavenie ako pre 24 lôžok intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti, tak aj pre lôžka intermediálnej starostlivosti, ktoré budú primárne využívané pre pacientov po kardiovaskulárnej a neurovaskulárnej intervencii. Do prevádzky bude uvedené na začiatku mája 2023.

Ortopedické pracovisko

Integrované ortopedicko-traumatologicko-rehabilitačné pracovisko v Nemocnici Bory bude podobne ako ostatné medicínske programy založené na multidisciplinárnej spolupráci. Tento prístup prináša do zdravotnej starostlivosti vyššiu kvalitu a efektivitu. Multidisciplinárne pracovisko pre ortopédiu, traumatológiu a rehabilitáciu bude komplexne pokrývať chirurgiu pohybového aparátu a do prevádzky bude uvedené v máji 2023.

Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE)

Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE) bude poskytovať pacientom s cievnou mozgovou príhodou i infarktom myokardu v Nemocnici Bory neurovaskulárnu a kardiovaskulárnu diagnostiku, miniinvazívnu liečbu, ako aj endovaskulárny program a program intervenčnej kardiológie. Počas letných mesiacov prebehne sťahovanie z petržalskej polikliniky ProCare Medissimo. V Nemocnici Bory začne plne fungovať od septembra.

Urgentný príjem

Oddelenie urgentného príjmu je moderne koncipované pracovisko s vysokoprahovou aj nízkoprahovou časťou. Urgentný príjem bude poskytovať špecializovanú aj regionálnu starostlivosť pacientom. Tím urgentného pracoviska bude tvoriť viac ako desať špecialistov v urgentnej medicíne spoločne s vysoko kvalifikovaným tímom zdravotných sestier a zdravotníckych záchranárov. Fungovanie urgentného príjmu je už teraz detailne naplánované. Urgentný príjem v Nemocnici Bory plánujeme otvoriť v septembri 2023, jeho fungovanie je však už teraz detailne naplánované.

Špecializované nemocničné ambulancie

Nemocničná ambulancia v Nemocnici Bory na rozdiel od tej “bežnej” v poliklinike slúži ako vstupná brána pre pacientov, ktorí idú na plánovanú hospitalizáciu či operáciu, ďalej slúži pre pacientov, ktorí už sú po zákroku a musia byť ešte ďalej ambulantne sledovaní. Nemocničná ambulancia zároveň slúži aj ako tzv. referenčná ambulancia, teda akési vyššie pracovisko pre iné bežné špecializované ambulancie, kde pacienta odosiela lekár špecialista za účelom ďalšej diagnostiky alebo liečby. Nemocničné ambulancie teda nie sú klasickou poliklinikou, do ktorej pacientov na prvotné vyšetrenia k špecialistom odosiela všeobecný lekár, sem prichádza pacient už s výmenným lístkom od špecialistu. Špecializované nemocničné ambulancie otvárame v Nemocnici Bory ako prvé od 3. apríla.

Prvé otvorené špecializované nemocničné ambulancie Nemocnice Bory

Rádiodiagnostické pracovisko Nemocnice Bory

Spolu s nemocničnými ambulanciami otvárame od 3. apríla aj rádiodiagnostické pracovisko. Najskôr príde na rad diagnostika ambulantných pacientov, následne bude pracovisko zabezpečovať diagnostiku pre lôžkové oddelenia nemocnice a v poslednom kroku, po otvorení urgentného príjmu, bude pracovisko zabezpečovať komplexnú diagnostiku akútnych pacientov. V týchto dňoch nemocnica spúšťa postupnú prevádzku RTG, USG a CT prístrojov. V priebehu apríla plánujeme uviesť do prevádzky pracovisko magnetickej rezonancie. Mamodiagnostické pracovisko bude nemocnica spúšťať v poslednom kroku. Pacienti budú vyšetrení na základe žiadanky vystavenej ich ošetrujúcim lekárom. Na vyšetrenie sa stačí objednať.

Strategická spolupráca so Siemens Healthineers

Spoločnosť Siemens Healthineers dodala a počas ďalších 15 rokov bude poskytovať Nemocnici Bory servis a výmenu viac ako 20 medicínskych zariadení vrátane kontinuálneho vzdelávania a softwarových riešení. Ide o jedinečné partnerstvo v stredoeurópskom regióne, ktoré Nemocnici Bory zabezpečí v oblasti rádiodiagnostickej medicínskej techniky technologické prvenstvo.  Rozsah tejto dohody zahŕňa prístroje pre počítačovú tomografiu,  magnetickú rezonanciu, röntgen či zariadenia nukleárnej medicíny. Súčasťou dohody je aj vzdelávací program zameraný na inovatívne nástroje, ako sú Smart Simulator, PEPconnect a Cinematic Anatomy, ako aj inovatívne riešenia na báze umelej inteligencie.

Nemocnica Bory bude poskytovať výkony, ktoré sa na Slovensku bežne nerealizujú

Vďaka špecialistom predstavujúcim špičku vo svojich odboroch bude nemocnica poskytovať aj výkony, ktoré sa na Slovensku bežne nerealizujú, resp. sa vôbec nerobia. Pôjde najmä o činnosti z oblasti náročných neurochirurgických a onkologických operácií. Vďaka modernému urgentnému príjmu, ktorý bude nadštandardne vybavený a bude fungovať na princípoch uplatňovaných v anglosaských krajinách, budú mať pacienti v akútnom ohrození života vyššiu šancu na prežitie.

Top medicínske technológie v Nemocnici Bory 

 • 2 lineárne urýchľovače (vrátane CyberKnife);
 • prvý kybernetický nôž v slovenskom zdravotníctve CyberKnife;
 • 5 CT prístrojov (vrátane prístrojov nukleárnej medicíny PET/CT a SPECT/CT) a 2 magnetické rezonancie;
 • systém pre roboticky asistovanú chirurgiu da Vinci Xi;
 • 14 špičkovo zariadených operačných sál, vrátane jednej robotickej operačnej sály, navyše dve rezervné operačné sály;
 • centrálny urgentný príjem s komplexným zabezpečením diagnostiky, expektácie a multidisciplinárnej starostlivosti (II. typ);
 • centrálna prípravovňa perorálnych a intravenóznych liekov (CPL);
 • 30 ultrazvukov; 300 monitorov vitálnych funkcií;
 • 400 infúznych púmp a dávkovačov; 80 liekových chladničiek;
 • digitalizovaný systém potrubnej pošty

Onkologická liečba s CyberKnife

Kybernetický nôž CyberKnife bude pomáhať v Nemocnici Bory pri liečbe onkologických pacientov. Ide o špeciálny robotický prístroj, vďaka ktorému už nebudú musieť pacienti s určitým typom onkologických diagnóz dochádzať za liečbou do zahraničia. CyberKnife používa rotujúce, robotické rameno, ktoré sa pohybuje a ohýba okolo onkologického pacienta, aby zacielilo na nádory s vysokou presnosťou. Táto presnosť chráni okolité zdravé tkanivá a umožňuje dodávanie vyšších ablatívnejších dávok žiarenia, než aké je možné podávať tradičnými ožarovacími technikami. Podávaním vyšších dávok môže pacient dokončiť svoju liečbu za niekoľko sedení namiesto týždňov dennej liečby. U onkologických pacientov, ktorí podstupujú aj systémovú liečbu, to môže minimalizovať prestávky v tejto liečbe.

Systém pre roboticky asistovanú chirurgiu da Vinci Xi 

Laparoskopická operácia, ako je napríklad radikálna prostatektómia pre karcinóm, je dnes už bežne v moderných európskych nemocniciach realizovaná systémom da Vinci. Ide o viacramenný laparoskopický operačný systém simulujúci pohyby ľudských rúk v tele pacienta. Operatér sedí pri ovládacej konzole, kde operačné pole vidí pomocou stereoskopického zobrazovacieho kanála, pomocou joystickov ovláda robotické ramená, ktoré cez vpichy v koži pacienta veľmi precízne vykonávajú samotný výkon v tele pacienta.

Orientácia na pacienta

Všetky izby v Nemocnici Bory poskytujú pre hospitalizovaných pacientov jednolôžkový štandard, vrátane intenzívnej starostlivosti s vlastným sociálnym zariadením. Súčasťou štandardných izieb je TV s pripojením na wifi. V Nemocnici Bory dbáme aj na zapojenie rodinných príslušníkov do systému zdravotnej starostlivosti, a preto ponúkame možnosť prítomnosti blízkych počas hospitalizácie či integrovanú starostlivosť na jednotke neonatologickej intenzívnej starostlivosti, teda spoločný pobyt matky a dieťaťa.

V Nemocnici Bory nájdu mamičky pôrodnicu novej generácie s pôrodnými izbami v hotelovom štandarde, pričom samozrejmosťou bude prítomnosť blízkej osoby počas celej doby pôrodu.  Nielen mamičky, všetci pacienti pocítia rozdiel aj v štandarde prístupu k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti. Plánovaný manažment pacienta, zameranie všetkých medicínskych procesov na elimináciu zbytočnej bolesti, rovnako ako kontinuálne zlepšovanie medicínskych procesov sú dôležitou súčasťou nastavenia novej nemocnice.

V Nemocnici Bory využívame tzv. systém plávajúcich lôžok. Ide o zdieľanú lôžkovú kapacitu naprieč špecializáciami. Našou snahou je centralizácia intenzívnej starostlivosti, a teda zvyšovanie bezpečnosti pacienta efektívnejším využívaním odborného personálu a technológií. V Nemocnici Bory dbáme na vysokú bezpečnosť procesu medikácie. Využívať budeme napríklad elektronickú preskripciu s kontrolou interakcií, teda pacienta pri podávaní liečby budeme identifikovať pomocou 2D kódov.

Najrýchlejšie výsledky laboratórií

Vďaka laboratóriu priamo v Nemocnici Bory sa vzorky doručujú expresne potrubnou poštou. Výsledky po analýze a klinickej validácii sú k lekárovi zasielané digitálne. Dostáva tak kľúčové informácie najrýchlejšie, ako je to v súčasnosti možné. Najmodernejšie laboratórium Unilabs na Slovensku poskytuje v Nemocnici Bory na ploche viac ako 500 m² komplexné laboratórne a diagnostické služby v oblasti klinickej biochémie, hematológie, serológie, mikrobiológie, patológie a genetiky. Vďaka novému laboratóriu pribudlo Unilabsu Slovensko 13 nových vyšetrení na rôzne liečivá, ale aj rozšírenie toxikologických vyšetrení z krvi a moču pacienta.

Optimalizované logistické toky 

Priestorové riešenie budovy Nemocnice Bory je prispôsobené požiadavkám na maximálnu efektívnosť prevádzkových procesov. Tie zahŕňajú veľmi krátke dobehové vzdialenosti s presne zadefinovanými medicínskymi procesmi a logistickými tokmi. Pacientske, návštevnícke, zamestnanecké a materiálové toky budovy sú navzájom značne odčlenené. Nemocnica má napríklad aj špeciálny kontajnerový systém na prepravu biologického materiálu, stravy či bielizne podľa najprísnejších hygienických štandardov.

Budova Nemocnice Bory

Budova Nemocnice Bory sa môže pýšiť hneď dvomi čerstvými oceneniami v súťaži Stavba roka 2022. Prvú cenu získala za uplatnenie vedy a výskumu pri navrhovaní a zhotovovaní stavby a druhú v hlavnej kategórii Budovy. Odbornú porotu zaujala nielen vďaka svojej architektúre, ale aj vďaka špičkovému technologickému vybaveniu, moderným medicínskym konceptom a zaujímavým prvkom, ktoré pomôžu zefektívniť logistické toky v rámci nemocnice.

 • najkomplexnejšia civilná stavba na Slovensku;
 • lokalita Bory s výbornou dopravnou napojenosťou;
 • budova navrhnutá s vysokým dôrazom na efektivitu prevádzky;
 • 5 podlaží s celkovou plochou 53-tisíc m²;
 • heliport
 • 8 výťahov a oddelené logistické toky;
 • architektúra vytvárajúca liečivé prostredie;
 • moderný informačný systém podporujúci mobilné aplikácie pre personál a pacientov.

Architektonický návrh budovy vychádza z medicínskych procesov, ktoré sa budú v nemocnici uplatňovať s dôrazom na vysoký komfort a bezpečnosť pacientov. Jeho autorom je holandské štúdio Dutch Health Architects, ktoré vyhralo medzinárodné výberové konanie a má za sebou už vyše 80 nemocničných stavieb po celom svete.