Onkologicke urologicke operacie

Chirurgické pracovisko

CHIRURGICKÉ PRACOVISKO NEMOCNICE BORY

Chirurgické pracovisko Nemocnice Bory bolo pripravované niekoľko rokov pred samotným zahájením a otvorením nemocnice. Celý tím bol starostlivo vybraný tak, aby liečba jednotlivých ochorení bola zastúpená špičkovými odborníkmi, ktorí majú vysokú erudíciu v operatíve, ale hlavne v používaní moderných operačných prístupov, tzv. minimálne - invazívnych.

Princípy chirurgického pracoviska Nemocnice Bory:

 • Na pracovisku realizujeme výkony laparoskopické a robotické.
 • Moderné rozhodovanie o pacientovi, o jeho osude a správnej liečebnej metóde v kooperácii s inými špecialistami je prioritou nášho oddelenia.
 • Medicína založená na dôkazoch a vysoko špecializovaná činnosť smerovaná na kvalitu a spokojnosť pacienta.
 • Multidisciplinary prístup.Najmodernejšie medicínske vybavenie

Operačné sály v Nemocnici Bory disponujú najmodernejšími laparoskopickými vežami, ale aj najmodernejšími kombinovateľnými optikami. Zároveň, robotická operačná sála disponuje prístrojom v konfigurácii da Vinci Xi. Ide o viacramenný endoskopický operačný systém simulujúci pohyby ľudských rúk v tele pacienta.

Operatér sedí pri ovládacej konzole, kde operačné pole vidí pomocou stereoskopického zobrazovacieho kanála, pomocou joystickov ovláda robotické ramená, ktoré cez vpichy v koži pacienta veľmi precízne vykonávajú samotný výkon v tele pacienta. Súčasťou je aj špeciálny pohyblivý operačný stôl, ktorý dokáže vykonávať pohyby v súčinnosti s ramenami robota. Táto kombinácia významne pomáha napríklad pri programoch hepato-pankreato-biliárnej oblasti chirurgie, kde je potrebné meniť polohu pacienta v priebehu operačného výkonu.

TÍM CHIRURGICKÉHO PRACOVISKA

Chirurgický tím je vedený lídrom prof. MUDr. Alexandrom Ferkom, CSc., a bol obohatený o významných chirurgov z Európy ako prof. Amjad Parvaiz z Anglicka, prof. Bjørn Edwin z Nórska, a prof. Joep Knol z Belgicka.

Chirurgia v Nemocnici Bory je rozdelená do 3 primariátov tak, aby bola umožnená vysoko špecializovaná činnosť smerovaná na kvalitu a spokojnosť pacienta.

Okrem primariátu všeobecnej chirurgie tu môžete nájsť aj odborníkov na operácie pečene, žlčových ciest a pankreasu, nádorové ochorenia hrubého čreva a konečníka - rekta, nádorové ochorenia prsnej žľazy - prsníka, ale aj zápalové ochorenia čriev tzv. Crohnovu chorobu a ulceróznu kolitídu.

Spoznajte náš tím

Spolupráca s absolútnymi svetovými chirurgickými kapacitami

Do Nemocnice Bory budú na pravidelnej báze prichádzať renomovaní profesori – Bjørn Edwin z Nórska, Joep Knol z Belgicka a Amjad Parvaiz z Anglicka. V našich zemepisných šírkach ide o skutočnú raritu, keďže aj títo špičkoví svetoví chirurgovia budú operovať Slovákov v Nemocnici Bory v rámci verejného zdravotného poistenia.

Laparoskopická chirurgia – prof. Bjørn EDWIN (Nórsko)

Bjørn Edwin je svetovým priekopníkom v laparoskopickej chirurgii. Pôsobí v univerzitnej nemocnici v nórskom Osle. Ide o pracovisko, ktoré v súčasnosti v Európe silno dominuje v hepato-pankreato-biliárnej chirurgii. V rámci intervenčného centra univerzitnej nemocnice je aj riaditeľom klinického výskumu. Pracovisko v Osle ako prvé ukázalo, po 28 rokoch výskumu, že laparoskopický zákrok na pečeni je lepší oproti otvorenej operatíve.

Kolorektálna robotická chirurgia – prof. Amjad PARVAIZ (Anglicko)

Amjad Parvaiz je svetová špička v kolorektálnej robotickej chirurgii.  Má za sebou vyše 1 200 resekcií rekt prostredníctvom robotického systému DaVinci, ktorý sa bude používať aj v Nemocnici Bory. Pochádza z Anglicka, kde pôsobí ako chirurg vo všeobecnej nemocnici v Poole. Súčasne je aj vedúcim laparoskopicko-robotického pracoviska Champalimaud v Lisabone.

Laparoskopická kolorektálna chirurgia prof. Joep KNOL (Belgicko)

Joep Knol je špecialista na nerobotickú laparoskopickú kolorektálnu chirurgiu so špecializáciou na poruchy panvového dna. Rodený Holanďan pôsobí v nemocnici ZOL v belgickom Genku a v nemocnici Maas en Kempen v Maaseiku. Súčasne spolupracuje aj s univerzitnou nemocnicou v Catánii. Je spoluzakladateľom neziskového združenia iLappSurgery, ktoré sa zaoberá digitálnym vzdelávaním v oblasti laparoskopickej chirurgie.

VŠEOBECNÁ CHIRURGIA

Primariát všeobecnej chirurgie - primár MUDr. Miroslav Hricišák

V tejto časti nášho oddelenia môžete nájsť pomoc s tzv. bežnejšími ochoreniami dutiny brušnej, ako sú žlčové kamene, prietrže - hernie, kožné nádory a zápalové ochorenia kože, vrátane ochorení konečníka, ako sú hemoroidy, písťaly, abscesy a trhliny konečníka, ktoré sa vykonávajú elektívne, prípadne všeobecná chirurgia vykonáva akútne brušné operácie z rôznych príčin, ako sú zápalové ochorenia dutiny brušnej, perforácie či črevné nepriechodnosti z rôznych príčin.

ELEKTÍVNE VÝKONY

 • Operácie pupkovej hernie (klasická operácia pupočnej hernie s hernioplastikou, hernioplastiky za využitia sieťok)
 • Laparoskopická operácia slabinovej prietrže (klasická herniotómia s hernioplastikou, prípadne so sieťkou, laparoskopické transabdominálne preperitoneálne plastiky)
 • Operácia hernie v jazve
 • Riešenie diastázy priamych brušných svalov
 • Laparoskopická cholecystektómia ( príp. klasická cholecystektómia)
 • Operácie hemoroidálnych uzlov (laserová operácia hemoroidov - LHP, HAL-RAR metóda, Barronova ligatúra – gumičky, Longova metóda – stappler, klasické metódy hemoroidektómií)
 • Operácia sinus pilonidalis episacralis (exstirpácie, plastiky)
 • Excízie, prípadne exstirpácie kožných a podkožných nádorov v rôzných lokalizáciách
 • Amputácie končatín v rôznych lokalizáciách
 • Chirurgická sanácia kožných a podkožných defektov v rôznych lokalizáciách (za použitia napr. VAC systému, nekrektómie)
 • Klasická operácia varixov dolných končatín

AKÚTNE VÝKONY

 • Zápalové príčiny: zápaly appendixu, žlčníka, prípadne zažívacieho traktu – napr. sivetikulitída sigmy
 • Perforácie: žalúdočný, príp. dvanástnikový vred, perforácie GITu v iných lokalizáciách
 • Črevné nepriechodnosti (ileus v rôznych častiach GITu z rôznych príčin)

HEPATO-PANKREATO-BILIÁRNA CHIRURGIA

Primariát hepato-pankreato-biliárnej chirurgie - klinický líder prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.

Táto oblasť chirurgie patrí k prioritám tohoto pracoviska. Odstraňovanie nádorov pečene, odstraňovanie nádorov pankreasu a žlčových ciest je predmetom nielen klinickej, ale aj výskumnej činnosti. Naším pacientom poskytujeme konzultácie, moderné zobrazenie a operácie laparoskopom a robotom, ktoré majú charakter excelentnosti.

Venujeme sa metastázam rakoviny hrubého čreva do pečene a ich odstraňovaniu nielen chirurgickým spôsobom. Naším pacientom ponúkame tzv. ablačnú liečbu pomocou mikrovlnnej ablácie, kde do nádoru zavádzame špeciálnu sondu a nádor vyliečime vysokou teplotou.

ROBOTICKÁ OPERÁCIA CHOREJ PEČENE S NÁDOROM

Máme dobrú správu pre pacientov Nemocnice Bory i z celého Slovenska. Tímu, ktorý viedol prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc., sa podarilo zrealizovať robotickú resekciu pečene. To znamená, že bola roboticky odstránená časť chorej pečene s nádorom. Na Slovensku je to prvý výkon.

Nemocnica Bory sa tak zaradila medzi špičkové európske pracoviská, a zároveň odštartovala program hepato-pankreatobiliárnej chirurgie v tej najvyššej kvalite.

Prečítajte si o prvej robotickej operácii chorej pečene

VÝKONY

 • Odstránenie časti pečene s nádorom tzv. resekcia pečene otvoreným spôsobom
 • Odstránenie časti pečene s nádorom laparoskopickým prístupom
 • Odstránenie časti pečene s nádorom robotickým prístupom
 • Odstránenie časti pankreasu alebo celého pankreasu otvorene klasickým prístupom
 • Odstránenie časti pankreasu alebo celého pankreasu laparoskopicky
 • Odstránenie nádorov pankreasu roboticky
 • Operácie žlčníka laparoskopicky
 • Operácie žlčových ciest otvorene alebo roboticky
 • Ablácie nádorov pod CT kontrolou alebo laparoskopicky

KOLOREKTÁLNA CHIRURGIA

Primariát kolorektálnej chirurgie - nádorové ochorenia hrubého čreva a rekta – prof. MUDr. Alexander Ferko, MUDr. Dušan Podmanický, PhD.

Pracovisko kolorektálnej chirurgie sa ďalej subšpecializuje na dve hlavné línie:

 1. Nádorové ochorenia čreva a konečníka
 2. Nešpecifické zápalové ochorenia čreva

NÁDOROVÉ OCHORENIA ČREVA A KONEČNÍKA

Nádorové ochorenia čreva a konečníka patria k jedným z najčastejších na Slovensku. Nemocnica Bory dokáže ponúknuť našim pacientom tzv. komplexnú liečbu od nádorov vo včasnom štádiu až po nádory v pokročilom štádiu.

Vysokošpecializované operačné výkony ako robotické odstránenie nádoru konečníka aj u nádorov blízko zvieračov partia k štandardným výkonom na tomto pracovisku. V súčasnosti viac ako 90% pacientov podstupuje tento výkon roboticky.

Našim pacientom ďalej ponúkame celý rad transanálnych výkonov pre rôzne iné nádorove aj nenádorové ochorenia konečníka, vrátane výkonov realizovaných roboticky.

VÝKONY

 • Laparoskopická resekcia hrubého čreva
 • Robotická resekcia hrubého čreva
 • Laparoskopická resekcia konečníka
 • Robotické resekcia konečníka
 • Transanálne excízie nádorov v konečníku laparoskopicky alebo roboticky

NEŠPECIFICKÉ ZÁPALOVÉ OCHORENIA ČREVA

Nešpecifické zápalové ochorenia čreva, často označované ako IBD (skratka z anglického Inflamatory Bowel Disease) tvoria predovšetkým dve ochorenia, a to Crohnova choroba a ulcerózna kolitída.

V ojedinelých prípadoch nie je možné pacienta podľa dostupných vyšetrení a klinického priebehu zaradiť ani do jednej z týchto skupín (choroba pacienta čiastočne spĺňa kritériá oboch spomenutých ochorení), vtedy hovoríme o neklasifikovanej IBD, alebo po anglicky unclassified IBD v skratke U-IBD.

Napriek veľkému pokroku v diagnostike a liečbe pacientov s IBD, nešpecifické zápalové ochorenia čreva sú stále nevyliečiteľnou chorobou. Príčinu ochorenia stále nepoznáme. Ochorenie má mnohoraké prejavy.

Z týchto dôvodov a z dôvodu dosiahnutia čo najlepšieho liečebného úspechu je nevyhnutný multidisciplinárny prístup (to znamená, že o každého pacienta sa stará viac lekárov z rôznych odborností).

Chirurgická liečba je neoddeliteľnou súčasťou komplexnej terapie, ktorej hlavné línie sú určované lekármi IBD centra, ktoré je súčasťou našej nemocnice. Tím lekárov IBD centra určuje jednak typ liečby ako aj poradie jednotlivých liečebných postupov, ktorý je prísne individualizovaný a závislý na štádiu ochorenia, klinických prejavoch a celkovom stave pacienta.

VÝKONY

 • Laparoskopické resekcie postihnutých úsekov čreva
 • Robotické resekcie postihnutých úsekov čreva
 • Strikturoplastiky
 • Proktokolektómie s rekonštrukciou konečníka J-IPAA (odstránenie celého hrubého čreva a konečníka s následnou rekonštrukciou - vytvorením konečníka z časti tenkého čreva
  • vykonávame ich “klasicky” otvorenou cestou, laparoskopicky, roboticky
 • Chirurgická liečba perianálneho postihnutia Crohnovou chorobou

VIDEO GALÉRIA

AMBULANCIE

VŠEOBECNÁ CHIRURGIA

Ambulancia

ŠPECIALIZOVANÁ CHIRURGIA

Ambulancia

ONKOCHIRURGICKÁ

Kolorektálna ambulancia

IBD CHIRURGIE

Ambulancia

ŠPECIALIZOVANÁ CHIRURGIA

Ambulancia

HEPATO-PANKREATO-BILIÁRNA

Ambulancia

HERNIOLOGICKÁ

Ambulancia

PROKTOLOGICKÁ

Ambulancia

MAMÁRNA

Ambulancia