nemocnica-bory_digitalne-workshopy

14. 3. | Komentovaná prehliadka: Oddelenie anestézie a multiodborovej intenzívnej medicíny, jednodňovej chirurgie, oddelenie pre a post anestetickej starostlivosti v komplexe centrálnych operačných sál

Prihlásenie na komentovanú prehliadku:

14. 3. | Komentovaná prehliadka: Oddelenie anestézie a multiodborovej intenzívnej medicíny, jednodňovej chirurgie, oddelenie pre a post anestetickej starostlivosti v komplexe centrálnych operačných sál | 16.30 – 18.00