nemocnica-bory_digitalne-workshopy

14. 3. | Komentovaná prehliadka: Ambulancie, onkologický a neonkologický stacionár, endoskopia

Prihlásenie na komentovanú prehliadku:

14. 3. | Komentovaná prehliadka: Ambulancie, onkologický a neonkologický stacionár, endoskopia | 16.30 – 18.00