nemocnica bory jedinecna kultura tim novej generacie svetle

Jedinečná
kultúra

V novej nemocnici Bory tvoríme tím, ktorý prináša na Slovensko zdravotnú starostlivosť novej generácie, teda starostlivosť, ktorá kladie klienta na prvé miesto.

Tí, ktorí chcú meniť fungovanie slovenského zdravotníctva, tí ktorí vnímajú svoju prácu ako svoje poslanie tvoria tento unikátny tím. Naši špecialisti však v každom ohľade kladú pacienta, jeho komfort a bezpečie, na prvé miesto a empatia im nie je cudzia.

Dbáme na kultúru, ktorá je otvorená a transparentná, personál je v partnerskom vzťahu s vedením a zdravotnícky personál je v rovnocennom vzťahu medzi medicínskym a ošetrovateľským tímom.

Kvalita starostlivosti

Kvalitu starostlivosti o pacienta zabezpečujeme odbremenením zdravotníckych pracovníkov od administratívnych a organizačných činností, tie vykonávajú profesionáli v odbore služieb.

nemocnica bory - kariera tim

ĎALŠIE DÔVODY PREČO PRACOVAŤ V NEMOCNICI
NOVEJ GENERÁCIE?

Orientácia na pacienta

ŠPIČKOVÉ
VYBAVENIE

Budujeme prestížne pracovisko založené na modernej medicínskej technike, efektívnych procesoch v kombinácii s najkvalitnejšími profesionálmi zo Slovenska aj zo zahraničia.

Zisti viac

Neustále zlepšovanie medicínskych procesov

MOŽNOSTI
KARIÉRNEHO RASTU

Na kariérny rast zamestnancov bude v novej nemocnici kladený veľký dôraz. Vedúci klinických jednotiek a hlavné sestry budú vedení k rozvoju vlastných odborníkov, ako aj svojich nástupcov.

Zisti viac

Liečivé prostredie nemocníc

ZAMESTNANECKÉ
BENEFITY

Nemocnica Bory novým zamestnancov ponúkne okrem atraktívnych pracovných podmienok a možnosti kontinuálneho vzdelávania aj balíček benefitov orientujúcich sa na rovnováhu...

Zisti viac

Pripravenosť na budúci rozvoj

KONTINUÁLNE
VZDELÁVANIE

Nová nemocnica vytvára priestor na profesijný a odborný rozvoj. Neočakávame, že všetci členovia tímu sú odborníci na všetko, koncept novej nemocnice je naopak založený na princípe...

Zisti viac

Optimalizácia logistických tokov

JEDINEČNÁ
KULTÚRA

V novej nemocnici Bory tvoríme tím, ktorý prináša na Slovensko zdravotnú starostlivosť novej generácie, teda starostlivosť, ktorá kladie klienta na prvé miesto. Tí, ktorí chcú meniť...

Zisti viac

Efektívna prevádzka

MOTIVUJÚCE
OHODNOTENIE

Zamestnancov odmeňujeme konkurencieschopne nielen z hľadiska celoslovenského priemeru, ale aj v rámci Bratislavy a vytvárame zdravotníkom priestor na čisto odbornú činnosť.

Zisti viac

Dajte nám
o sebe vedieť