nemocnica-bory_moznosti-karierneho-rastu

Možnosti
kariérneho rastu

Na kariérny rast zamestnancov v nemocnici kladieme veľký dôraz. Vedúci klinických jednotiek a hlavné sestry sú vedení k rozvoju vlastných odborníkov, ako aj svojich nástupcov.

Jednou z výhod nemocnice je, že patrí do siete nemocníc Penta Hospitals Slovensko, ktorá umožní rotáciu, a tak aj kariérny rast naprieč nemocnicami v našej sieti. Nemocnica chce mať pokryté všetky špecializácie vynikajúcimi odborníkmi. Špičkové odborné zázemie, ktoré sa koncentruje v Nemocnici Bory, plánuje Penta Hospitals Slovensko ponúknuť aj lekárskym fakultám.

Ponuka spolupráce

Mnohí kľúčoví experti, ktorí participujú na príprave Nemocnice Bory a ktorí v zahraničí patria k uznávaným špecialistom a vyučujú na prestížnych univerzitách, podmieňujú svoj návrat na Slovensko možnosťou pokračovať v edukačnej praxi.

Ponúka sa široké pole foriem spolupráce, od hosťovania na vysokých školách až po konzultačné činnosti pri diplomových a doktorandských prácach či organizovanie študentských praxí.

Nemocnica-Bory_Moznosti-karierneho-rastu

ĎALŠIE DÔVODY PREČO PRACOVAŤ
V NEMOCNICI BORY?

Nemocnica Bory_Spickove vybavenie nemocnice

ŠPIČKOVÉ
VYBAVENIE

Prestížne pracovisko založené na modernej medicínskej technike, efektívnych procesoch v kombinácii s najkvalitnejšími profesionálmi zo Slovenska aj zo zahraničia.

Zisti viac

Nemocnica Bory_Moznost karierneho rastu

MOŽNOSTI
KARIÉRNEHO RASTU

Na kariérny rast zamestnancov je v nemocnici kladený veľký dôraz. Vedúci klinických jednotiek a hlavné sestry sú vedení k rozvoju vlastných odborníkov, ako aj svojich nástupcov.

Zisti viac

Nemocnica Bory_Zamestnanecke benefity

ZAMESTNANECKÉ
BENEFITY

Nemocnica Bory novým zamestnancov ponúkne okrem atraktívnych pracovných podmienok a možnosti kontinuálneho vzdelávania aj balíček benefitov orientujúcich sa na rovnováhu...

Zisti viac

Nemocnica Bory_Kontinutalne vzdelavanie

KONTINUÁLNE
VZDELÁVANIE

Nemocnica Bory vytvára priestor na profesijný a odborný rozvoj. Neočakávame, že všetci členovia tímu sú odborníci na všetko, koncept nemocnice je naopak založený na princípe...

Zisti viac

Nemocnica Bory_Jedinecna kultura

JEDINEČNÁ
KULTÚRA

V Nemocnici Bory tvoríme tím, ktorý prináša na Slovensko zdravotnú starostlivosť novej generácie, teda starostlivosť, ktorá kladie klienta na prvé miesto. Tí, ktorí chcú meniť...

Zisti viac

Nemocnica Bory_Motivujuce ohodnotenie

MOTIVUJÚCE
OHODNOTENIE

Zamestnancov odmeňujeme konkurencieschopne nielen z hľadiska celoslovenského priemeru, ale aj v rámci Bratislavy a vytvárame zdravotníkom priestor na čisto odbornú činnosť.

Zisti viac