Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory

Medziodborová spolupráca pri cisárskom reze u pacientky s placentou praeviou

Cisársky rez prebiehal úplne štandardným spôsobom. Čo na tom bolo neštandardné, netypické alebo rizikové bolo uloženie placenty.

Rizikové tehotenstvo a cisársky rez

Cisársky rez bol realizovaný tímom pod vedením doc. MUDr. Mikuláša Redechu PhD. u prvorodičky v 37. týždni tehotenstva, ktorá bola vedená v gynekologicko-pôrodníckej ambulancii pre rizikovú graviditu s diagnózou vcestnej placenty (placenta praevia) na základe magnetickej rezonancie a ultrazvukových nálezov pre patologické prerastanie placenty do steny maternice, tzv. placenta accreta spectrum. Tento samotný výkon nebol úplne neštandardný v zmysle cisárskeho rezu.

Cisársky rez prebiehal úplne štandardným spôsobom. Neštandardné, netypické alebo rizikové bolo uloženie placenty, pretože sa nemusela odlúčiť úplne správne, respektíve vôbec. Dokonca sa mohla niekde natrhnúť a tento výkon by bol sprevádzaný s omnoho väčším rizikom krvácania, takzvaného peripartálneho krvácania,“ vysvetľuje gynekológ a pôrodník, lekár materno-fetálnej medicíny MUDr. Martin Gábor, PhD.

Medziodborová spolupráca

Principiálne išlo o cisársky rez, ale s adekvátnou preventívnou prípravou na možné život ohrozujúce krvácanie alebo hysterektómiu. Príprava prebiehala v úzkej spolupráci s rádio-intervenčným tímom, ktorý zavádzal preventívne balónikové katétre do panvových ciev. V prípade život ohrozujúceho krvácania by boli naplnené a umožnili by adekvátne zasiahnuť.

Spolupráca zahŕňala rôzne odbornosti ako:

  • intervenčného rádiológa,
  • anestéziológa,
  • samozrejme gynekológa-pôrodníka,
  • neonatológa keďže išlo o cisársky rez.

Celý tím musel pracovať v jednom veľkom súkolí a harmónii, aby vedel zabrániť krvácaniu.

Práca rádiologicko-intervenčného tímu

Katetrizácia iliackých ciev nie je minútový jednoduchý výkon a spolupráca s rádiologickým intervenčným tímom bola výborná. Rádiologicko-intervenčný tím bez komplikácií zaviedol balónikové katétre do potrebných veľkých panvových ciev. Operačný výkon prebiehal veľmi dobre, všetci členovia tímu sa veľmi dobre poznali a boli veľmi dobre zosúladení,“ popisuje spoluprácu klinický líder pre gynekológiu a pôrodníctvo Mikuláš Redecha.

Zároveň nenastali žiadne komplikácie, či už technické alebo aj medicínske v rámci tej operácie. Bábätko sa máveľmi dobre a maminka je zdravá.