Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory
margita pobijakova- radiacna onkologia

Margita Pobijáková, primárka radiačnej onkológie

MUDr. Margita Pobijáková, PhD. bude v Nemocnici Bory viesť radiačnú onkológie. Pracovisko európskej úrovne je špičkovo vybavené.

Lákalo ju zdravotníctvo

MUDr. Margita Pobijáková, PhD., pochádza z Heľpy. Po vzore staršej sestry ju lákala oblasť zdravotníctva a začala študovať na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine. Od začiatku ju priťahovala onkológia a osobitne rádioterapia. Po ukončení štúdia išla pracovať na onkológiu do Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici a urobila si tam aj atestáciu z rádioterapie.

V roku 1996 dostala ponuku pracovať ako ordinár pre brachyterapiu v Národnom onkologickom ústave v Bratislave, v novovybudovanom pavilóne Rádioterapie. Tu si doplnila 2. atestáciu z rádioterapie, a tiež aj z klinickej onkológie. V roku 2004 sa M. Pobijáková stala primárkou oddelenia radiačnej onkológie. Na tejto pozícii zotrvala až do konca roka 2021.

Začala systematicky pracovať na kontinuálnom vzdelávaní pracovníkov, aby oddelenie udržalo krok s rýchlo sa rozvíjajúcim odborom radiačnej onkológie. Nadviazala spoluprácu s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu a rozbehla projekty, ktorých súčasťou boli aj odborné stáže na špičkových zahraničných pracoviskách. Zúčastňovali sa ich nielen lekári, ale aj klinickí fyzici a rádiologickí technici, vďaka čomu mohli zavádzať terapeutické techniky, ktoré sa na Slovensku dovtedy nevykonávali. 

3D plánovanie brachyterapie pomocou CT a MR

Jednou z nich bola brachyterapia, čiže vnútorné ožarovanie zhubných nádorov, kedy sa zdroj žiarenia zavádza priamo do tela pacienta, k tesnej blízkosti ložiska. Na jej rozvoji na Slovensku mala M. Pobijáková veľký podiel. Chodila sa učiť k svetoznámemu odborníkovi, profesorovi Richardovi Pötterovi, do AKH vo Viedni, kde sa oboznámila s 3D plánovaním brachyterapie pomocou magnetickej rezonancie a počítačovej tomografie.

Znamenalo to obrovský krok vpred, lebo 3D plánovanie umožňuje vytvárať plány ožarovania s oveľa vyššou presnosťou. „Boli sme prví na Slovensku, čo sme začali tento spôsob plánovania používať v klinickej praxi,“ dodáva s tým, že brachyterapiu plánuje rozvíjať aj v Nemocnici Bory.

Pracovisko európskej úrovne

Ako podotýka M. Pobijáková, Nemocnica Bory bude v oblasti radiačnej onkológie vybavená špičkovými prístrojmi. Ako prvá na Slovensku disponuje robotickým ožarovačom CyberKnife od spoločnosti Accuray, ktorý umožňuje stereotaktickú rádioterapiu. Jej princípom je ožarovanie nádorových ložísk vysokými, presne cielenými dávkami, s minimálnym zásahom do okolitých tkanív a orgánov.

CyberKnife

CyberKnife je vhodný na ožarovanie malých nádorov v mozgu, pľúcach, prostate, ale aj metastáz v pečeni, mozgu alebo v uzlinách. Systém vie sledovať pozíciu nádoru počas ožarovania, reaguje na najmenšie pohyby pacienta. Mimoriadna presnosť prístroja umožňuje používať veľmi vysoké dávky žiarenia.

„Môže ísť o jednorazový zákrok, vtedy hovoríme o rádiochirurgii, lebo to predstavuje alternatívu k operačnému odstráneniu nádoru, alebo opakovanú (frakcionovanú) stereotaktickú rádioterapiu, pričom počet frakcií, resp. opakovaní, je oveľa nižší ako pri klasickom ožarovaní,“ vysvetľuje M. Pobijáková. 

Cyberknife-kyberneticky-noz-presna-liecba-rakoviny

Kybernetický nôž pre všetkých pacientov

Prvý kybernetický nôž na Slovensku poslúži pacientom z celej krajiny. Primárka radiačnej onkológie verí, že ostatné pracoviská budú do Nemocnice Bory posielať svojich pacientov na stereotaktickú rádioterapiu – tak, ako ich doteraz posielali do Českej republiky. 

Brachyterapia

Ďalším vynikajúco vybaveným úsekom bude brachyterapia, ktorá sa spočiatku zameria na gynekologické onkologické diagnózy, v pláne je ale aj brachyterapia prostaty, prsníka, pľúc a pažeráka. Perspektívne uvažujeme i o trvalej brachyterapii pri nádoroch prostaty s využitím rádioaktívneho jódu.

Lineárny urýchľovač Elekta

Druhý lineárny urýchľovač v Nemocnici Bory je model najnovšej generácie od spoločnosti Elekta – Harmony Pro. Obsahuje biometrické snímanie tváre pacienta, ktoré bude slúžiť k jeho identifikácii a vylúčeniu zámeny. Bude zabezpečovať liečbu väčšiny typov solídnych nádorov, ako sú nádory prsníka, konečníka, pľúc, gynekologické nádory, urologické, hlavy a krku a kožné nádory.

Röntgenová terapia

Spomína aj ortovoltážny röntgenový prístroj, ktorý bude v prevažnej miere slúžiť na nenádorovú rádioterapiu pri degeneratívnych zápalových ochoreniach kostí, chronických kožných ekzémoch a podobne. 

Výhody pracoviska oproti konkurencii

Radiačná onkológia je podľa M. Pobijákovej špecifické pracovisko. Na oddelení okrem radiačných onkológov a špecializovaných sestier pôsobia aj rádiologickí technici a klinickí fyzici. V Nemocnici Bory budú pôsobiť multidisciplinárne tímy, ktoré hneď po diagnostikovaní zhubného nádoru stanovia optimálny liečebný postup – či sa začne chirurgiou, chemoterapiou alebo ožarovaním. 

„Je veľmi pozitívne , že hneď vedľa nášho, pripravuje Nemocnica Bory pracovisko nukleárnej medicíny, čo nám umožní pri plánovaní rádioterapie využívať PET-CT,“ zamýšľa sa M. Pobijáková. To má veľký význam napríklad pri liečbe karcinómu pľúc, pretože lekári budú môcť jednoduchšie lokalizovať aktívny tumor.

Výrazne to pomôže pri príprave liečby, rovnako ako aj MRI na oddelení rádiodiagnostiky, keďže je s vybavením na plánovanie rádioterapie. Výhodou je aj to, že Nemocnica Bory bude disponovať úsekom klinickej chemoterapie. V súčasnosti je totiž trendom tzv. konkomitantná chemoterapia podávaná súčasne s ožarovaním. 

Akademická i vedecká činnosť

Margita Pobijáková sa venuje aj akademickej a vedeckej činnosti, jej práce a publikácie vyšli v domácich aj zahraničných odborných časopisoch. Prednáša na Slovenskej zdravotníckej univerzite na Katedre rádiologickej techniky, kde pôsobí ako odborný asistent.