Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory
kompetencie sestier a porodnych asistentiek

Kompetencie sestry a pôrodnej asistentky

Ak sa pýtate, či budeme mať v Nemocnici Bory presne definované kompetencie sestry, pôrodnej asistentky, praktickej sestry – asistent alebo sanitára, odpoveď je áno. Pretože tieto role v ošetrovateľskom tíme sú nezastupiteľné.

Kompetencie ošetrovateľského personálu

Každá úroveň ošetrovateľského personálu bude mať svoj set kompetencií. Navyše im budú v ich práci pomáhať inovácie a nové technológie ako:

Inovácie v práci ošetrovateľského personálu

Napríklad sestra bude mať mobilnú sesterskú stanicu v podobe liekového vozíka, v ktorom bude mať prístup k dokumentácii, liekom  alebo k meraniu vitálnych funkcií. Sanitári budú mať potrubnú poštu s rýchlosťou päť metrov za sekundu. Bude im primárne slúžiť na rozvoz biologického materiálu, niektorých liečiv alebo v prípade potreby aj na prepravu dokumentov. Veríme, že to prinesie nielen zrýchlenie, ale aj zjednodušenie ich pracovných činností.

liekovy vozik_praca sestry1

Sestry odbremeníme, aby mali viac času na pacienta

V práci sestry budú hlavne pomáhať inovatívne technológie, ale aj pracovníci administratívy a prevádzky. Napríklad recepčné odbremenia sestry od veľkej administratívy. Manažéri klastra budú mať napríklad na starosti sklady špeciálneho zdravotníckeho materiálu ako sú napríklad

  • rôzne katétre,
  • prístroje ako napr. kardiosimulátor,
  • defibrilátor.

Rovnako budú sledovať ich stav, počty, prípadne exspirácie. Akonáhle pacient odíde po hospitalizácii domov, tak si manažér klastra zorganizuje a skontroluje dezinfekciu a prípravenosť izby a lôžka pre ďalšieho pacienta. Logisti budú voziť materiál a doplňovať sklady.

Viac sa dozviete vo videu z našej série BORÝme mýty:

Rozdelenie kompetencií medzi lekárom a sestrou

Kompetencie sestry a lekára sú presne definované a dané legislatívou. V Nemocnici Bory bude sestra partnerom lekára. V ich práci sú lekári aj sestry častokrát zaťažovaní veľkou administratívou, preto im v tomto v Nemocnici Bory budú pomáhať napríklad recepčné. S prevádzkovými otázkami sa budú obrátiť napríklad aj na logistov či manažérov nemedicínskych procesov. Vedúci lekári, vedúce sestry a manažérky ošetrovateľstva už dnes tvoria pracovné tímy,  tak aby spolu nastavili procesy a cesty pacienta, tak aby išli rovnakým smerom.

Kompetencie sestier a porodnych asistentiek

Vyššie kompetencie sestier

Keďže sestry odbremeníme od rôznych administratívnych, prevádzkových, logistických alebo iných povinností, uvoľníme im ruky a čas nielen pre prácu a komunikáciu s pacientom, ale aj pre sebavzdelávanie, rozvoj a aktívne zvyšovanie svojich odborných kompetencií.

Ošetrovateľský manažment a naši medicínski lídri podporujú vzdelávanie sestier, odborný rast a rozširovanie špecifických kompetencií pre sestry, ktoré sa chcú ďalej rozvíjať. Bude to pre sestru znamenať, že bude robiť prácu namiesto niekoho iného? Určite nie, sestrám nechceme pridávať prácu na úkor niekoho iného. Ak budeme chcieť navyšovať kompetencie, pôjde o vysoko odborné kompetencie a zručnosti sestier tak, aby ich práca v Nemocnici Bory bavila a napĺňala viac a viac.

Pozrite si nové video s Alenou Kendrick, riaditeľkou ošetrovateľstva v Nemocnici Bory.

Kompetencie pôrodnej asistentky

Pôrodná asistentka v Nemocnici Bory bude mať všetky kompetencie, ktoré sú legislatívne zadefinované. Do nich samozrejme bude spadať aj vedenie fyziologického (prirodzeného) pôrodu. Medicínske vedenie gynekologicko-pôrodníckeho programu to plne podporuje.

Pôrodnica Bory bude disponovať ôsmimi pôrodnými izbami, ktoré budú vybavené nielen prístelkou pre sprevádzajúcu osobu, ale medicínskou technikou v podobe plnohodnotnej pôrodnej sály na ktorej rodička strávi všetky pôrodné fázy a preložená bude iba raz, s bábätkom na oddelenie šestonedelia.