Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory
Pontuchov den

34. Ponťuchov deň

Dňa 26. apríla sa bude v Hotel Color v Bratislave konať 34. Ponťuchov deň zameraný na možnosti prevencie, diagnostiky a liečby onkogynekologických ochorení.

Táto výnimočná udalosť sa koná pod záštitou Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti.

Čo vás čaká

  • 15 tematických prednášok
  • 16 jedinečných odborníkov
  • Mnoho príjemných stretnutí

Koordinátorom je doc. MUDr. Mikuláš Redecha, PhD., klinický líder úseku Žena a dieťa v Nemocnici Bory.

Organizačné informácie

Na podujatie je nutné sa vopred registrovať na webovej stránke www.amedi.sk.

Registračný poplatok: 30 eur priamo na účet Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti.

Obed formou menu: 25 eur (nutné nahlásiť vopred)

Názov účtu: Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť
Banka: Tatrabanka a.s., Bratislava
SWIFT: TATR SK BX
IBAN: SK 48 1100 0000 0026 6345 5128
Číslo účtu: 2663455128/1100
Variabilný symbol: 26042024
Konštantný symbol: 0558
Do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka, nie názov firmy. Prosím uviesť, za čo bola platba uhradená (napr. registračný poplatok a obed…). Prví autori sú oslobodení od platby registračného poplatku. Registračné poplatky sú nevratné.

Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania lekárov a účastníkom budú pridelené kredity CME. Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

Tešíme sa na stretnutie s vami!