Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory
Nemocnica Bory - klinicky lider urgent Roman Skulec

Vypočujte si Zdravý podcast s primárom urgentu Nemocnice Bory

Doktor doc. MUDr. Roman Škulec je urgentológ, ktorý do Nemocnice Bory prichádza pracovať z Českej republiky. V Nemocnici Bory bude primárom urgentného pracoviska. Pracovisko urgentného príjmu sa bude ovárať v najmodernejšej slovenskej nemocnici ako posledné na jeseň 2023. Prečo je to tak? Dozviete sa viac v novom Zdravom podcaste!

Aký je medicínsky príbeh doc. Romana Škuleca?

Nový primár pre urgentnú medicínu je z rodák z Piešťan, ktorý sa rozhodoval študovať medicínu v Českej republike. Po škole ostal pracovať v českom zdravotníctve ako internista, neskôr ako kardiológ. Z oboch odborov si urobil špecializáciu. Postupom času ho však začala baviť medicína v tom najširšom rozmere, čo spĺňa práve urgentná medicína.

Vedecko-výskumná činnosť

Popri svojej klinickej praxi sa venuje aj vedeckej a akademickej činnosti. Pre doc. Škuleca je dôležité, aby fungovanie moderného oddelenia bolo založené na týchto troch pilieroch:

  1. Personalizovaná, bezpečná klinická zdravotná starostlivosť v súlade s princípmi medicíny založenej na dôkazoch.
  2. Systém kontinuálneho vzdelávania charakteru „každý učí každého“.
  3. Vedecko-výskumná práca ako súčasť bežnej klinickej prevádzky.

Prečo sa rozhodol doc. Škulec pracovať v Nemocnici Bory?

Doc. Škuleca oslovila unikátna príležitosť vybudovať nemocnicu na zelenej lúke. “Vybudovať a spustiť oddelenia moderným spôsobom je fascinujúce. Takáto možnosť sa ponúkne len raz za život,” vysvetľuje svoje nadšenie pre Nemocnicu Bory primár urgentu.

urgent-klinicky-lider-roman-skulec

Kedy otvoríme urgent v Nemocnici Bory?

Prístup pri otváraní pracoviska urgentného príjmu môžeme zvoliť dvojaký. Buď otvoríme urgent hneď na začiatku alebo na konci, tak ako to bude v Nemocnici Bory. Urgentný príjem je veľmi dôležitá súčasť nemocnice. Je ako brána do nemocnice pre všetky ostatné oddelenia. Preto pre prácu urgentného príjmu je dôležité aj to, aby všetky oddelenia boli funkčné.

Počas obdobia, kedy sa budú v Nemocnici Bory postupne otvárať jednotlivé pracoviská, tím urgentného príjmu bude trénovať, nastavovať procesy a pripravovať sa na prevádzku. Urgentný príjem chceme spustiť v dobe, kedy budeme môcť pacientov Nemocnice Bory ošetriť alebo prijať na potrebnú hospitalizáciu.

Aké budú úlohy moderného urgentného príjmu v Nemocnici Bory?

Úlohou urgentu bude plniť funkciu tzv. brány do nemocnice pre pacientov, ktorí majú akútny problém. Nech už ide o akýkoľvek problém, či sú to pacienti, ktorí prídu sami, privezie ich záchranná služba, prídu z inej nemocnice.

Úlohy urgentu

  • Uskutočniť triedenie pacientov,
  • posúdenie ich stavu, 
  • základné ošetrenie, 
  • vytipovať pacientov, ktorí sú vážne chorí alebo v potenciálnom ohrození života a odlíšiť ich od tých, ktorí nie sú, 
  • náležite sa postarať o pacientov, či už pacient bude hospitalizovaný alebo ošetrený, odíde domov a zabezpečíme preňho následnú zdravotnú starostlivosť.

Ako bude fungovať triážny systém na urgentnom pracovisku?

Nemocnica Bory má všetky predpoklady, aby sme pokiaľ možno čo najviac zabránili zbytočnému hromadeniu sa pacientov alebo zbytočnému putovaniu pacientov po nemocnici. Pri záchrane ľudského života záleží na sekundách. Preto sa urgentný príjem Nemocnice Bory sa nachádza hneď vedľa CT a MR vyšetrovne či rádiologického pracoviska s röntgenom.

urgentny prijem nemocnica Bory

Detská pohotovosť v Nemocnici Bory

V Nemocnici Bory nebude klasické detské lôžkové oddelenie, ale vieme, že je potrebné pomôcť aj detským pacientom. Okrem najmodernejšieho oddelenia novorodeneckej intenzívnej starostlivosti bude v nemocnici aj detská pohotovosť. Rozsah jej činností je ešte predmetom diskusií a nastavovania rozsahu. Veríme, že sa nám podarí priniesť pre detského pacienta túto možnosť akútnej zdravotnej starostlivosti. Koniec koncov úlohou urgentológa je ošetriť všetkých pacientov, nielen dospelých, ale aj tých detských.

Koncept urgentného príjmu

Urgentný príjem v Nemocnici Bory bude odlišný, ako ho poznáme z bežnej slovenskej reality. Iný bude spôsob riadenia urgentného pracoviska a iné budú aj procesy. Samozrejme, nemôžeme zabudnúť ani na perfektné prístrojové vybavenie.

Tím urgentu

Tím urgentného pracoviska bude tvoriť viac ako desať špecialistov v urgentnej medicíne spoločne s vysoko kvalifikovaným tímom zdravotných sestier a zdravotníckych záchranárov. Základný tím urgentného príjmu by mal mať špecializáciu a hlavný odbor urgentnú medicínu.

Aká bude práca urgentológa

Lekár v urgentnej medicíne by mal ovládať všetko. Urgentológ v Nemocnici Bory nebude “dispečer a zvolávač konzília”, ale odborník naprieč medicínskymi disciplínami. Špecialisti na oddelení urgentu budú posudzovať všetky prípady v rámci urgentnej medicíny sami. Bude to samozrejme určitý protokolárny systém zdravotnej starostlivosti, kde bude dané, pri akej úrovni bude potrebné si prizvať na konzultáciu aj iných špecialistov.

urgentny-prijem_tim urgentu

Najmodernejšie technológie na urgente v Nemocnici Bory

Urgentný príjem Nemocnice Bory poskytne bohaté zázemie pre Point-of-Care diagnostiku so špeciálnym zreteľom na využitie Point-of-Care ultrasonografie vrátane pažerákovej echokardiografie. 

Ide o koncept práce s ultrazvukom ako primárnej zobrazovacej diagnostickej metódy pri úvodnom vyšetrení, ktorý je novinkou posledných 10 rokov. Je to veľmi efektívny prístup aplikovania medicíny. Zrýchľuje prácu, čo je výhodou pre každého pacienta.

Chceli by ste sa dozvedieť viac? Vypočujte si celý Zdravý podcast s p urgentnú medicínu doc. Romanom Škulecom!