Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory

Nemocnica Bory má 1200 uchádzačov

Nemocnica novej generácie Svet zdravia Bory postupne rastie do výšky a v nadchádzajúcich týždňoch by už mala byť ukončená hrubá stavba celkovo päťpodlažnej budovy. O prácu v novej nemocnici už zároveň prejavilo záujem 1200 uchádzačov, pričom nemocnica celkovo ponúka 1200 pracovných pozícií. Prvé oficiálne výberové konania, ktoré sa budú týkať ošetrovateľských manažérskych pozícií, odštartujú v marci. Nemocnica by mala byť spustená do prevádzky začiatkom roka 2022.

„Projekt napreduje podľa plánu po všetkých stránkach. Náš cieľ vybudovať špičkovú koncovú nemocnicu pre všetkých pacientov a poskytovať plánovanú i akútnu zdravotnú starostlivosť na najvyššej európskej úrovni hradenú z verejného zdravotného poistenia sa nemení. Veľmi sa tešíme, že o našu nemocnicu prejavilo záujem veľké množstvo zdravotníckeho i nezdravotníckeho personálu. Už dva roky pred spustením prevádzky evidujeme 1200 uchádzačov zo Slovenska aj zahraničia. Celkovo máme pritom k dispozícii rovnaký počet pracovných miest, z čoho bude približne 250 lekárov a 800 sestier a ošetrovateľov. Chceme, aby sa o pacientov v novej nemocnici staral vysoko erudovaný personál s ľudským prístupom a veríme, že sa nám aj vďaka vysokému záujmu podarí vytvoriť výborné tímy,uviedol generálny riaditeľ siete nemocníc a polikliník ProCare a Svet zdravia Vladimír Dvorový.

Tím novej nemocnice má za sebou stovky úvodných nezáväzných stretnutí s uchádzačmi, pričom ich záujem úmerne rastie s výstavbou budovy. V niektorých prípadoch chodia na informačné stretnutia vyslanci viacčlenných tímov a uchádzači sa snažia si miesto čo najskôr rezervovať. Prvé oficiálne výberové konania budúca nemocnica odštartuje v marci tohto roka a obsadzovať začne najprv pozície hlavných sestier a manažérok ošetrovateľstva. Zároveň bude v najbližších mesiacoch individuálne obsadzovať pozície klinických lídrov a cieľom je tento rok naplniť takmer všetky manažérske pozície. Tento rok nemocnica tiež naberá aj prvú časť technických pracovníkov. 

Železobetónový skelet takmer dokončený

Projekt získal právoplatné stavebné povolenie v lete 2018 a s kompletnou prípravou územia, vrátane prekládky inžinierskych sietí, zemných prác a zakladania stavby sa následne začalo v druhej polovici roka. Dnes je už kompletne ukončené prvé podzemné podlažie a tri nadzemné podlažia.

„V minulom roku sme sa sústredili na výstavbu železobetónového skeletu, teda hrubej stavby a jej posledné štvrté nadzemné podlažie je momentálne rozpracované na 90 percent. Ukončené by malo byť v nadchádzajúcich týždňoch, predpokladáme, že už v priebehu budúceho mesiaca, čo je plne v súlade s naším stavebným harmonogramom,“ vysvetľuje Ján Klimko, projektový riaditeľ Nemocnice novej generácie Svet zdravia Bory.

V rámci hrubej stavby sa prestavalo 23-tisíc kubických metrov betónu, čo predstavuje viac ako 2300 nákladných vozidiel. Zároveň sa do betónových konštrukcií použilo 4700 ton oceľovej výstuže. Počas tejto časti projektu na stavbe skeletu pracovalo denne 100 až 130 tesárov, železiarov a špecialistov betonárov.

Po ukončení hrubej stavby sa následne začne s realizáciou piateho nadzemného podlažia, ktoré bude technickým podlažím a konštrukčne ho bude tvoriť oceľová konštrukcia opláštená sendvičovými panelmi. V rovnakom čase sa začnú aj práce na vybraných strechách a častiach fasády. Technické podlažie by malo byť ukončené v máji tohto roku. Získanie kolaudačného rozhodnutia je plánované v poslednom kvartáli roku 2021 a spustenie prevádzky v prvom kvartáli 2022.

Šesť medicínskych programov a 35-tisíc hospitalizácií ročne

14 špičkových operačných sál, urgentný príjem novej generácie, osem intímnych pôrodných izieb namiesto boxov, robotická prípravovňa liekov, zdravotná starostlivosť organizovaná v multidisciplinármych programoch, inovatívne procesy a moderné rádiodiagnostické vybavenie, jednolôžkový štandard pre pacienta či liečivé prostredie. Aj taká bude Nemocnica novej generácie Bory, prvá koncová nemocnica siete Svet zdravia. Najväčšia súkromná investícia do zdravotníctva sa vyšplhá na 240 miliónov eur.

Nemocnica bude pripravená prevziať zodpovednosť aj za tých najnáročnejších pacientov z celého Slovenska a bude zastrešovať takmer všetky medicínske odbory. Nosnú činnosť však bude tvoriť šesť hlavných klinických interdisciplinárnych programov, na ktorých sa budú podieľať odborníci viacerých špecializácií. Patrí medzi nich starostlivosť o matku a dieťa, srdcovocievne ochorenia, cievne mozgové ochorenia, onkologické ochorenia, úrazové lekárstvo a program pre poruchy metabolizmu a trávenia. V novej nemocnici sa však budú liečiť aj všetky bežné choroby, čiže i cukrovka, vysoký krvný tlak alebo žlčníkové ťažkosti.

Päťpodlažná budova nemocnice je navrhnutá s vysokým dôrazom na efektivitu prevádzky. Na prvom nadzemnom podlaží budú sústredené predovšetkým ambulancie, diagnostika, urgentná starostlivosť, centrálny odber laboratórnych vzoriek, pracovisko dialýzy, hlavná recepcia a obchodné prevádzky. Na druhom zriadia operačné sály, pôrodnicu, oddelenia intenzívnej starostlivosti a pracoviská jednodňovej starostlivosti so samostatnou recepciou. Na treťom a štvrtom podlaží budú umiestnené lôžkové oddelenia a piate bude tvoriť technické zázemie budovy. Na jedinom podzemnom podlaží budú sústredené činnosti nukleárnej medicíny a rádioterapie, podporné zdravotnícke a logistické prevádzky, školiace centrum a kuchyňa. Na streche budovy zriadia heliport. Nemocnica bude mať vyše 400 lôžok. Ročne plánuje uskutočniť 35-tisíc hospitalizácií a 350-tisíc ambulantných vyšetrení.